Afbeelding
Ouderen op fiets

Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd

Gezond oud worden is ons ideaal. De realiteit is vaak anders. Ouderen zijn steeds langer actief op hoge leeftijd. Tegelijkertijd neemt het aantal ouderen met zorgvragen toe. Daarvoor is passende, liefdevolle zorg nodig die aansluit op de behoefte. Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ zoekt daarom met innovatieve kracht en lef naar creatieve oplossingen.

Maatschappelijke vraagstukken

Nu de vergrijzing toeneemt, de arbeidsmarkt krapper wordt en de financieringsmogelijkheden beperkter zijn, lijkt passende zorg moeilijker te realiseren. Dit drukt een stempel op de ouderenzorg. Het Talmalectoraat richt zich op ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het percentage chronische aandoeningen stijgt. Dat percentage stijgt naarmate men ouder wordt. Het gaat daarbij niet alleen om lichamelijke aandoeningen. Het welbevinden en functioneren kan eveneens belemmerd worden door psychische problemen en stoornissen. Maar liefst 70 procent van de beperkingen in zelfredzaamheid bij 85-jarigen kan toegeschreven worden aan een beperking van het cognitief functioneren. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.

De vragen die het Talmalectoraat stelt en beantwoordt komen voort uit maatschappelijke vraagstukken en knelpunten uit het werkveld. Bijvoorbeeld: hoe kun je eenzaamheid signaleren? Is het inzetten van een au pair een reële optie in de ouderenzorg? Wat is de rol van hbo-professionals in de ouderenzorg? Durven afwijken van de gangbare paden en zoeken naar een nieuwe insteek; dat is de kracht van het Talmalectoraat.

Werkveld

Met wie werken we samen?

Het Talmalectoraat geeft advies, ontwikkelt, implementeert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten. Altijd toegesneden op de situatie en op basis van de huidige state of the art. Wij denken graag mee over innovatieve oplossingen voor weerbarstige vraagstukken van de werkvloer.

In 2005 is binnen het Instituut Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool het Talmalectoraat gestart. Een bijzonder lectoraat, mede gefinancierd door de A.S. Talma Stichting. Deze stichting zet zich in om kennis uit onderzoek actief te gebruiken in de opleidingen en het werkveld.

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de (associate) lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

Hierbij staan onder andere de volgende thema’s centraal, die ieder een actueel onderwerp vertegenwoordigen in de ouderenzorg:

  •  belevingsgerichte/mensgerichte zorg
  •  zorg en ondersteuning in de thuissituatie
  • de ontwikkeling van de rol van de (hbo)-professional
  • dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
  • dementie in het ziekenhuis

A.S. Talma Stichting

Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) was een sociaal bewogen predikant en later minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Als minister was hij grondlegger van sociale verzekeringswetgeving, zoals de Arbeidswet in 1912 en de Invaliditeits- en Ouderdomswet. Zijn werk was inspiratiebron voor velen, onder andere voor de beweging die zich inzette voor goede zorg aan ouderen. In 1928 kwam het eerste Talma Rustoord tot stand, een oord waar ouderen konden genieten van ‘zorg tot het einde’.

Praktijkgericht onderzoek

We houden ons bezig met onderzoek, het verwerven, implementeren en verspreiden van kennis. Professionele docenten dragen actief bij aan onderwijs en onderwijsvernieuwing. Het accent van het lectoraat binnen NHL Stenden Hogeschool ligt op kennisontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek voeren we samen met regionale zorgpartners uit met als doel kennis te delen, te verspreiden en toe te passen in het onderwijs en de praktijk. Door middel van onderzoek en het verspreiden van de resultaten dragen we bij aan de ontwikkeling van evidence based practice.

Onderzoek door studenten

Wil jij tijdens je studie onderzoek doen bij een zorg- en welzijnsorganisatie en daarbij samenwerken met en begeleid worden door professionele onderzoekers? Dan kun je terecht bij het Talmalectoraat.

Door onderzoek te doen naar een bepaald thema, leer je hier in een kort tijdsbestek veel over. Regelmatig verricht het lectoraat op eigen initiatief of in opdracht van anderen onderzoek waar jij als student aan mee kunt werken.

Wil je onderzoek doen voor het Talmalectoraat? Stuur dan een mail naar geke.dijkstra@nhlstenden.com

Projecten

Team

Wie zijn wij?

De projecten van het Talmalectoraat worden uitgevoerd door teams bestaande uit minimaal één docent-onderzoeker van NHL Stenden Hogeschool en één of meerdere studenten die de rol vervullen van onderzoeksassistent. Elk onderzoeksteam levert naast de resultaten voor de opdracht ook een publicatie, een bijdrage aan het curriculum en/of een workshop/lezing.

Lector Evelyn Finnema heeft een coördinerende rol in het team en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de spin-off. De lector onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere lectoraten.

Teamleden

Contact

Associate Lector
Geke Dijkstra
06 513 982 35
geke.dijkstra@nhlstenden.com

Secretariaat
Margriet Dijkstra
06 283 170 08
margriet.dijkstra@nhlstenden.com

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...