Ieta Berghuis Med.

Hoe leren we van elkaar en met elkaar? Deze vraag is uitgangspunt in het onderzoek van Ieta Berghuis, lid van de kenniskring van het Talmalectoraat en de Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Haar onderzoek richt zich onder andere op dementie en de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking.

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de rol van professionals binnen zorg en welzijn in de veranderende professionele en sociale context. Ook onderzoek ik de relatie tussen professional, cliënt en zijn netwerk in het kader van die ontwikkelingen. Wat overeenkomt in alle onderzoeken en projecten waar ik bij betrokken ben is het thema: hoe leren we van en met elkaar? Oftewel: hoe kunnen we elkaar steunen in het uitvoeren van de gewenste situatie? Leren we van onze successen? En, dit vind ik erg boeiend: hoe brengen we mensen met dezelfde missie en hetzelfde enthousiasme bij elkaar?”

“Deze vragen gelden natuurlijk voor de praktijk van zorg en welzijn, maar ook in andere opzichten. Zo willen we studenten graag bij ons onderzoek betrekken zodat ze hun eigen onderzoekende houding leren kennen. Hoe doe je dat? Wat me aantrekt in praktijkgericht onderzoek is de koppeling met de mensen in de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat de praktijkmensen het goede willen voor hun doelgroep en als onderzoek daarin kan ondersteunen dan juich ik dat toe.”

Onderwijs en werkveld leren samen in atelier

“Mijn achtergrond ligt in het onderwijs en de psychosociale hulpverlening in de breedste zin. In de WMO-werkplaats heb ik de afgelopen jaren teams begeleid in de veranderingen in het sociale domein. Vanuit de WMO-werkplaats en de bacheloropleidingen van Welzijn heb ik samen met anderen vorm gegeven aan nieuwe vormen van praktijkleren door het organiseren van ateliers waarin onderwijs en werkveld samen leren.”

“Ik heb veel ervaring met Solution Focused werken, oftewel oplossingsgericht werken dat veranderingsprocessen kan faciliteren. De kern is dat je mensen helpt om zelf oplossingen te bedenken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen kunnen veranderen als ze weten waar hun wensen en behoeften liggen.”

Lectoraat