Expertisenetwerk Vakdidactiek

Nieuwe vormen en inhouden van onderwijs stellen hoge eisen aan de expertise van de leraar in het voortgezet onderwijs, met name aan de vakdidactische bekwaamheid. Deze kernbekwaamheid zorgt er als het ware voor dat bij leerlingen de radertjes op volle toeren gaan draaien en dat ze leren van hetgeen ze doen en ervaren. Een vakdidactisch bekwame docent stimuleert leerlingen om gemotiveerd het beste uit zichzelf halen.

Het Expertisenetwerk ondersteunt leraren en scholen bij het verder ontwikkelen en versterken van de vakdidactische bekwaamheid via:

  • gezamenlijk onderzoek naar leer- en begeleidingsprocessen bij leerlingen in nieuwe leeromgevingen: samen vragen expliciteren, ontwerpen en onderzoeken; zo mogelijk samen subsidies aanvragen
  • advisering van de schoolleiding hoe dit onderzoeksproces bij leraren vorm te geven en te ondersteunen
  • begeleiding van studentenonderzoek in opleidingsscholen en daarop voortbouwen
  • koppeling van studentenonderzoek in opleidingsscholen aan de vakdidactische ontwikkelvraag van secties zodat aanstaande en ervaren leraren van elkaar leren
  • onderzoek naar de professionalisering van (aanstaande) leraren op het gebied van vakdidactiek en het doen van praktijkgericht onderzoek
  • databank met ontwikkeld lesmateriaal en onderzoeksrapportages (in ontwikkeling)
  • programma van masterclasses, inspiratiebijeenkomsten (in ontwikkeling)
  • jaarlijkse conferentie de Dag van de Vakdidactiek (in samenwerking met de RUG)
  • jaarlijkse bijdragen op landelijke conferenties zoals de VELON, vakconferenties en de Lesson Study-conferentie van Lesson Study NL

Publicaties Siebrich de Vries:

de Vries, S., & Roorda, G. (2019). Het leren van docenten in een Lesson Studyteam: een casestudie. Pedagogische Studiën, 96(6), 401-422.

de Vries, S. (2019). Met het oog op de leerling: De leraar als vakdidactisch onderzoeker van de eigen praktijk. NHL Stenden Hogeschool.

de Vries, S., & de Jong, P. (Eds.) (2019, Jan 22). Didactief special Lesson Study. Ten Brink Uitgevers.

de Vries, S., & Uffen, I. (2018). Faciliteren van een onderzoekende houding bij Lesson Study-teams. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 7(4), 36-44.

de Vries, S., Roorda, G., & van Veen, K. (2017). Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Expertisenetwerk Vakdidactiek
VO Lector: dr. Siebrich de Vries
siebrich.de.vries@nhlstenden.com
+31 6 57 12 20 40