Marco Mazereeuw

Marco Mazereeuw is associate lector bij de kenniskring Vitale Vakdidactiek met een focus op ‘didactiek voor het leren van een beroep’. Zijn onderzoek richt zich vooral op leren en begeleiden in beroepscontexten. Op de lerarenopleiding begeleidt Marco vele studentleraren in hun onderzoek naar het leren van leerlingen. Marco is zijn loopbaan als leraar in 1996 begonnen als leraar biologie, natuur- en scheikunde in het individueel voorbereiden beroepsonderwijs (ivbo) en later leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo. Na een periode waarin hij zijn werk als leraar in het vmbo en op de lerarenopleiding combineerde, heeft Marco in 2005 besloten volledig bij de lerarenopleiding te gaan werken. Zijn interesse voor leeromgevingen, leer- en begeleidingsprocessen is daar verder gegroeid. In 2007 is hij, geïnspireerd door zijn werk voor de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs (CVBO), gestart met een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van biologische concepten bij vmbo groen-leerlingen tijdens stages. Na de afronding in 2013 zette hij zijn onderzoek in het domein van beroepsonderwijs voort. Zo is hij hoofdonderzoeker geweest van een praktijkgericht onderzoek naar het samenwerken en professionaliseren van leraren en werkbegeleiders van bedrijven in zogenaamde Extended Teams. Op dit moment is hij één van de hoofdonderzoekers in een landelijk project naar leren en begeleiden in hybride leeromgevingen.