Marco is door NHL Stenden benoemd tot lector Beroepsgerichte didactiek en Leven Lang Ontwikkelen. Een lectoraat dat zich richt op beroepsonderwijs als katalysator voor leven lang ontwikkelen in de regio.

Afbeelding
onderzoek-marco-mazereeuw.

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op.

marco.mazereeuw@nhlstenden.com

31 6 28 30 45 41

 

Lector Beroepsgerichte didactiek en Leven Lang Ontwikkelen

Mbo’s leiden studenten op tot vakmensen. Behalve dat deze vakmensen beroepskennis, -vaardigheden en -houding moeten bezitten om een goede start in werk te kunnen maken, is het belangrijk dat ze kunnen leren terwijl ze aan het werk zijn. Vakmensen die leren terwijl ze werken, ontwikkelen het werk én zichzelf verder. Bedrijven en mbo’s zijn structureel op zoek naar manieren om studenten op deze manier op te leiden maar ook naar manieren om zittende medewerkers te ondersteunen bij dat leren tijdens het werk. Daarbij kijken ze ook naar hun eigen veranderende rol. Het lectoraat ondersteunt hen in deze zoektocht door praktijkgericht onderzoek te koppelen aan bestaande ontwikkelingen.

Als lector maakt Marco met dit actuele en relevante thema deel uit van het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep. Hij werkt naast lector Siebrich de Vries die zich met name richt op de vakdidactiek van schoolvakken.

Volop ervaring

Marco heeft na zijn promotie veel ervaring opgedaan als (hoofd)onderzoeker in projecten waar leren en werken elkaar raken. Op dit moment is hij bijvoorbeeld hoofdonderzoeker bij het project ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap’ waar het begeleiden van studenten richting wendbaar vakmanschap centraal staat.

Het lectoraat werkt nauw samen met de onderzoeksgroep Lifelong Learning van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en ROC’s in de regio. Deze intensieve samenwerking heeft erin geresulteerd dat Marco ook een aanstelling heeft als onderzoeker bij Lifelong Learning van de RUG en als practor ‘Leven Lang Ontwikkelen’ bij het Friesland College. Door de intensieve samenwerking verbindt Marco de onderzoeksgroepen en daarmee de kennisontwikkeling van de initiatieven in de noordelijke regio.

Lectoraat