Vitale Economie-scan : is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?

Projectleider

Matthias Olthaar

Aleid Brouwer

Veel bedrijven vragen zich af hoe ver zij zijn in hun ontwikkeling naar duurzaamheid en circulariteit. De Vitale Economie-scan geeft de mogelijkheid om jouw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven in de Noordelijke regio. Zo zie je op welke aspecten je goed scoort en waar nog werk aan de winkel is.

Wat is de aanleiding voor het project?

Schaalvergroting, digitalisering, robotisering, globalisering en andere processen hebben grote invloed op de ontwikkeling van de samenleving. Als gevolg hiervan zijn grote transities nodig die steeds hogere eisen stellen aan de veerkracht en het innovatievermogen van individuele bedrijven. In sommige sectoren zullen bedrijven zichzelf compleet moeten heruitvinden. Door middel van de Vitale Economie-scan willen wij erachter komen, welke factoren bepalend zijn voor succesvolle aanpassing aan de hierboven geschetste ontwikkelingen. Waarom slaagt het ene bedrijf er wel in om ingrijpende veranderingen door te voeren en andere niet? Welke keuzes moeten worden gemaakt om klaar te zijn voor de toekomst?

Welk probleem lost het project op?

Het probleem is dat veel bedrijven niet of moeilijk in staat zijn om de vereiste veranderingen door te voeren. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan financiën, maar ook met het ontbreken van kennis over wat er precies gaande is en hoe je daar als bedrijf het best op kunt reageren. Ook is niet altijd duidelijk welke kansen er zijn en hoe die optimaal benut kunnen worden. Inzicht in sterkten en zwakten en ook in kansen en bedreigingen zijn voor elke organisatie van belang. Om de juiste strategie te kunnen bepalen en de juiste methoden en middelen in te kunnen zetten. De Vitale Economie-scan kan helpen om deze analyse uit te kunnen voeren. De data die beschikbaar komen geven inzicht in de knoppen waaraan gedraaid moet worden om een vitale economie te realiseren in een vitale regio.

Wie is het projectteam?

Het projectteam bestaat uit de vier lectoren van de onderzoeksgroep Vitale Economie, dr. Aleid Brouwer, dr. Jacqueline Rietveld, dr. Matthias Olthaar en dr. Jelle Dijkstra, bijgestaan door senior-onderzoekers dr. Taeke Tuinstra en dr. Djoerd Hiemstra. Diverse docent- en studentonderzoekers worden periodiek aan dit team toegevoegd voor concrete onderzoeks- en analysewerkzaamheden.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

De scan wordt door de provincie Groningen en STERK! Friesland verspreid onder circa 20.000 bedrijven in de Noordelijke regio. Een deelnemer kan na het invullen van een online vragenlijst direct zien welke positie het bedrijf qua veerkracht en innovatievermogen inneemt ten opzichte van het gemiddelde van de andere deelnemende bedrijven.

Doe de Vitale Economie-scan

Je kunt een rapport opvragen met meer gedetailleerde informatie over de scores op diverse aspecten van je eigen bedrijf en van de gemiddelde scores van de deelnemers.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

De Vitale Economie-scan wordt momenteel uitgevoerd, de resultaten zijn nog niet bekend. Als de scan succesvol is, zal deze worden gecontinueerd voor een langere periode zodat er ook trends zichtbaar worden die gebruikt kunnen worden voor ontwikkeling en/of bijstelling van beleid.

Projectpartners

Rijksuniversiteit Groningen, Fries Sociaal Planbureau, provincie Groningen, STERK! Friesland, gemeente Coevorden (?), gemeente Hoogeveen (?)