Sieneke Goorhuis – Brouwer is sinds 2012 lector van het lectoraat Early Childhood. Als bijzonder hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ze onderzoek gedaan naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak-en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

In de laatste jaren van haar actieve medische praktijk onderzocht zij met haar team wekelijks ongeveer dertig kinderen met verdenking op ontwikkelingsachterstanden. Schokkend vond ze de toename van het aantal gezonde kinderen in de kliniek. Dit was voor haar de aanleiding om zich bezig te gaan houden met de verschoolsing van het peuter- en kleuterleven.

Inauguration speech

Bij haar benoeming tot lector in 2012 hield Goorhuis – Brouwer een inauguration speech (pdf).

Publicaties

  • Sieneke Goorhuis & Ineke Oenema (2014). Pedagogische visies op het jonge kind. Het Jonge Kind, (41), p. 4-7.
  • Sieneke Goorhuis-Brouwer (2014). Opvoeden tot het virtuele milieu. Tijdschrift voor coaching, p. 19 – 22.
  • Sieneke Goorhuis-Brouwer. Peuters en kleuters onder druk. De ziekmakende effecten van de toetscultuur. Amsterdam: SWP.
  • Oosterhoff, A., Minnaert, A.E.M.G., Oenema-Mostert, C.E. & Goorhuis-Brouwer, S. M. (2014) Professional autonomie in early childhood education. Poster presentatie 24th Eecera conference, Kreta.
  • Sieneke Goorhuis, (2014). De pedagogiek van het jonge kind. Werkconferentie SOO (Samen Opvoeden en Opleiden). Regio Utrecht & Gooi en Eemland. Hilversum, 31 januari (lezing).

Meer publicaties van Goorhuis – Brouwer vind je in het overzicht van de publicaties van het lectoraat Early Childhood (pdf).

Lectoraat

Early Childhood