Veel overheden zijn zoekende in de bevoegdheden die zij hebben wanneer het gaat over de digitale omgeving. Waar gemeenten vaak goed weten wat hun bevoegdheden zijn bij fysieke ongeregeldheden, is dat minder gekaderd wat betreft de digitale veiligheid. Deze leegte onderzoekt Sipke, in samenwerking met dr. Willem Bantema.

Afbeelding
Sipke de vires

Sipke de Vries (1994) is sinds 2020 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety. Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij zijn meestertitel behaalde. In zijn afstudeeronderzoek onderzocht Sipke of de vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen successen zou brengen voor gemeenten. Zijn specialisatie is openbaar bestuur, zoals gemeenterecht en staatsrecht. Met die kennis wil hij de onderzoeksgroep verder helpen in de bestuurlijke kant van Cybersafety. Naast zijn werk als onderzoeker is Sipke docent bij de Thorbecke Academie. In die hoedanigheid begeleidt hij studenten bij afstudeerscripties en doceert hij vakken aan verschillende opleidingen.

Lectoraat