Sonja Aalbers is postdoctoraal onderzoeker, docent en supervisor aan NHL Stenden Hogeschool. In 2021 promoveerde zij aan de Open Universiteit op het onderwerp muziektherapie en depressie en de ontwikkeling van het nieuwe muziektherapie programma: Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT).

Afbeelding
Dr.-Sonja-Aalbers

Contactgegevens

“Als beginnend muziektherapeut werd ik regelmatig gevraagd wat muziektherapie is, of het werkt en hoe dat komt. Deze vraag raakte me regelmatig en jaren later blijkt de vraag nog steeds relevant. Muziektherapeuten werken evidence based en als cliënt wil je erop kunnen vertrouwen dat je baat hebt bij de muziektherapie die je ontvangt. Onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en onderzoekers hebben daarin een gezamenlijke taak, namelijk: onderzoek doen. Onderzoekers van het lectoraat kunnen grootschalige analyses en praktijkgericht N=1 onderzoek uitvoeren. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de benodigde kennis die hoort bij de kwalificatie van muziektherapeut én daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Het ontwikkelde muziektherapie programma Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT) richt zich op het versterken van een gezonde emotieregulatie en het verminderen van depressieve symptomen bij jongvolwassenen. Verondersteld wordt dat het programma ook geschikt is voor andere doelgroepen en andere leeftijden ter bevordering van een gezonde emotieregulatie. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Als postdoctoraal onderzoeker richt ik mij op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs rondom muziek en gezondheid en op vervolgonderzoek naar EIMT. Concreet houd ik me onder meer bezig met het voeren van gesprekken met opleidingen over de toepassing van muziek en gezondheid in het curriculum, het integreren van EIMT in het reguliere muziektherapie onderwijs, het ontwikkelen van trainingen voor muziektherapeuten om EIMT toe te kunnen passen in de beroepspraktijk, de toepassing van EIMT in nieuwe praktijksituaties waaronder Zuyd hogeschool, het begeleiden van praktijkgericht onderzoek naar EIMT door studenten, het publiceren van onderzoeksresultaten en het doorontwikkelen van het EIMT programma.

Publicaties

Onderstaande publicaties komen voort uit het promotieonderzoek en richten zich op de effecten van muziektherapie bij depressie en de ontwikkeling van Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT).

Publicaties rondom promotieonderzoek

  • Aalbers, S. (2021). Beating depressive symptoms: Towards the development of Emotion-regulating improvisational music therapy (EIMT) for young adults. Open University of the Netherlands/ NHL Stenden University of Applied Sciences. https://research.ou.nl/en/publications/beating-depressive-symptoms-towards-the-development-of-emotion-re

  • Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket, J. C., Vink, A. C., Maratos, A., Crawford, M., Chen X-J., & Gold, C. (2017). Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3

  • Aalbers, S., Spreen, M., Bosveld-van Haandel, L., & Bogaerts, S. (2017). Evaluation of client progress in music therapy: An illustration of an N-of-1 design in individual short-term improvisational music therapy with clients with depression. Nordic Journal of Music Therapy, 26(3), 256–271. https://doi.org/10.1080/08098131.2016.1205649

  • Aalbers, S., Spreen, M., Pattiselanno, K., Verboon, P., Vink, A., & van Hooren, S. (2020). Efficacy of Emotion-regulating Improvisational Music Therapy to decrease depressive symptoms in young adult students: A multiple-case study design. The Arts in Psychotherapy, 71, Article 101720. https://doi.org/10.1016/j.aip.2020.101720

  • Aalbers, S., Vink, A., de Witte, M., Pattiselanno, K., Spreen, M., & van Hooren, S. (2021). Feasibility of Emotion-regulating Improvisational Music Therapy for young adult students with depressive symptoms: A process evaluation. Nordic Journal of Music Therapy, 31(2), 133-152. https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1934088

  • Aalbers, S., Vink, A., Freeman, R. E., Pattiselanno, K., Spreen, M., & van Hooren, S. (2019). Development of an improvisational music therapy intervention for young adults with depressive symptoms: An intervention mapping study. The Arts in Psychotherapy, 65, Article 101584. https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.101584

  • Aalbers, S. (2022). Muziektherapie bij depressie en depressieve symptomen. De effectiviteit van emotieregulerende improvisatorische muziektherapie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 12(2), 22-28.
    Aalbers, S., Boonstra, N., & Ramaker, E. (2022). Muziek in de GGZ. Nurse Academy GGZ, 2, 15-20. https://www.nurseacademyggz.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/muziek_in_de_ggz

Uitgelicht project

Promotieonderzoek: Music therapy and depressive symptoms. Towards the development and evaluation of Emotion-regulating improvisational music therapy (EIMT) for young adults.

Binnen haar promotieonderzoek heeft Sonja gekeken naar het samenvoegen van wetenschappelijke evidentie over muziektherapie en depressie en het ontwikkelen en evalueren van een preventieve aanpak voor jongvolwassenen met depressieve klachten, namelijk Emotieregulerende muziektherapie (EIMT).

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via:

T: 00316 192 67 089

E: sonja.aalbers@nhlstenden.com