Prof. dr. Wouter Ph. Stol (1958) is lector Cybersafety aan NHL Stenden hogeschool en de Politieacademie. Stol is daarnaast bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. Hij heeft een achtergrond als politiechef (in Amsterdam) en als socioloog.

Afbeelding
Prof. dr. Wouter Ph. Stol

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Wouter Stol begon zijn loopbaan bij de politie en werkte van 1981 tot 1992 als politiechef in Amsterdam. In 1989 studeerde hij cum laude af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 tot 1995 was hij als onderzoeker verbonden aan de leerstoel politiestudies aan de Vrije Universiteit, alwaar hij in 1996 promoveerde op een onderzoek naar politiewerk en informatietechnologie. 

Daarna richtte Stol binnen het politieadviescentrum In-pact een onderzoeksgroep op en verhuisde in 2000 met zijn groep naar de Politieacademie in Apeldoorn. Van 2004 tot en met 2008 gaf hij leiding aan het lectoraat Integrale Veiligheid van NHL Hogeschool. Momenteel geeft hij leiding aan het lectoraat Cybersafety op NHL Stenden hogeschool.

Tevens is Stol bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit in Heerlen, met bijzondere aandacht voor vraagstukken van cybersafety. Verder is hij als onderzoeker verbonden aan de Politieacademie. In de loop der jaren deed Wouter Stol onderzoek op diverse terreinen van politie en veiligheid. De duidelijke rode draad in zijn werk is ‘Veiligheid en ICT’. 

Momenteel leidt Stol een internationaal vergelijkend observatieonderzoek naar politiestraatwerk, dat zich afspeelt in Denemarken, België, Duitsland, Noorwegen en Nederland en voert hij de supervisie over verschillende onderzoeken naar veiligheid en cyberspace. Wouter Stol is voorzitter van het netwerk van Samenwerkende Kennisinstellingen voor Veiligheid (SKV), hoofdredacteur van de reeks Veiligheidsstudies, lid van de TvV-redactieraad, redactielid van Panopticon en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Integrale Veiligheid (NVIV).

Stol schreef samen met anderen diverse boeken, waaronder: Praktijkboek politieonderzoek, Police Patrol Work in The Netherlands, Basisboek Integrale Veiligheid en Inleiding Criminaliteit en Opsporing. Tevens publiceerde hij samen met anderen een groot aantal artikelen in zowel wetenschappelijke als vaktijdschriften. Hij is oprichter van het Tijdschrift voor Veiligheid (TvV), de Politieacademie Onderzoeksreeks en de reeks Veiligheidsstudies van de Nederlandse Vereniging voor Integrale Veiligheid.

Lectoraat

Cybersafety