Afbeelding
Adapt project header
Afbeelding
Adapt project header

ADAPT: Toekomst van toerisme op Antarctica

Projectleider
Stefan Hartman
Looptijd
november 2022 t/m september 2025
Domeinen
Toerisme en vrije tijd

Het ADAPT-project draagt bij aan kanteling in het denken over de toekomst van toerisme op Antarctica waardoor strategisch handelen mogelijk wordt. Het project biedt instrumenten (toekomstscenario’s, 'adaptation pathways’ en een monitoringsysteem om signalen voor verandering op te vangen) die publieke en private partijen in staat stellen om geïnformeerd tot robuuste keuzes te komen ten aanzien van de toekomst van toerisme op Antarctica, waarin de waarden en kwaliteiten worden beschermd en er een 'social licence' is.

Wat is de aanleiding voor het project?

De aanleiding ligt in de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Als onderdeel van programmalijn 2 van NWA wordt het thema ‘Polar Tourism – Research Programme on Assessment of Impacts and Responses (PT‐REPAIR)’ uitgewerkt. Dit op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landboud, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het PT‐REPAIR programma is ook onderdeel van Nederland haar ‘Polar Strategy 2021‐2025’ (zie paragraaf 2.3).

Welk probleem lost het project op?

Toerisme op Antarctica groeit en diversifieert. De potentiële (cumulatieve) impact neemt daardoor toe, terwijl er sprake is van kwetsbare natuur en wilderniswaarden die middels internationale verdragen beschermd worden. De vraag is hoe toerisme in de toekomst er uit ziet, welke impacts daarmee gemoeid zijn, hoe actie is te ondernemen om bescherming voor omgevingskwaliteiten te bieden en wie daar verantwoordelijk voor is.

Projectteam

 • Stefan Hartman, PhD – Head of Department of the European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.eu), NHL Stenden University of Applied Sciences.
 • Albert Postma, PhD – Professor of Scenario Planning & Strategic Foresight at NHL Stenden University of Applied Sciences.
 • Jasper Heslinga, PhD – Senior researcher at the ETFI, NHL Stenden University of Applied Sciences.
 • Elizabeth Leane, PhD – Professor of English, School of Humanities and Associate Dean Research Performance, College of Arts, Law and Education at the University of Tasmania Australia. Chief Officer of the Standing Committee on Humanities and Social Sciences (SC-HASS) within the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
 • Anne Hardy, PhD – Associate Professor and Associate Head of Research, School of Social Science at University of Tasmania, Australia
 • Hanne Nielsen, PhD – Lecturer in Antarctic Law and Governance at the Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) at the University of Tasmania, Australia. Founder of the SC-HASS Tourism Action Group (Ant-TAG)
 • Patrick Maher, PhD – Dean of Teaching, Professor of Physical and Health Education at Nipissing University, Canada. Founder and current Chair of International Polar Tourism Research Network (IPTRN)
 • Christy Hehir, PhD – Lecturer within the School of Hospitality and Tourism Management at University of Surrey
 • Miranda Cornelisse, PhD – Senior researcher at Research Centre Business Innovation, Rotterdam University of Applied Sciences.

Projectaanpak

het projectteam past een viertal type scenarioplaning methodieken toe om inzicht te krijgen in:

 1. De meest waarschijnlijke toekomst (‘probable future’ ofwel ‘baseline scenario’)
 2. Een set aan mogelijke toekomsten (‘possible futures’ ofwel omgevingsscenario’s)
 3. Een gewenste toekomst (‘desirable future’ ofwel een doelscenario)
 4. Een set aan ‘wat als…’ scenario’s om risico’s in kaart te brengen (‘plausible scenario’s)

Deze toekomstbeelden van toerisme gebruikt het team om impacts te kunnen kennen. Vervolgens brengen ze in kaart welke acties nodig zijn, en welke toekomstpaden te bewandelen zijn.

Voornaamste opbrengsten en resultaten

Het project biedt instrumenten (toekomstscenario’s, 'adaptation pathways’ en een monitoringsysteem om signalen voor verandering op te vangen) die publieke en private partijen in staat stellen om geïnformeerd tot robuuste keuzes te komen ten aanzien van de toekomst van toerisme op Antarctica, waarin de waarden en kwaliteiten worden beschermd en er een 'social licence' is voor toerisme.

NWO: Vier nieuwe projecten over Antarctisch toerisme

Welke impact heeft toerisme op Antarctica en hoe ga je daarmee om in het beleid?