Afbeelding
APV 2.0
Afbeelding
APV 2.0

APV 2.0

Projectleider
Dr. Willem Bantema
Looptijd
oktober 2021 t/m mei 2022
Domeinen
Digitale veiligheid

Steeds meer openbare ordeverstoringen beginnen online of worden online versterkt. Burgemeesters hebben veel bevoegdheden maar die worden vaak achteraf ingezet. Handhaving van online openbare ordeverstoringen vereist preventief online ingrijpen. In dit onderzoek wordt gekeken of de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor aanknopingspunten biedt. Daarmee zou de gereedschapskist van de gemeente/burgemeester versterkt kunnen worden.

Projectinformatie

Met onderzoek naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen allicht de online mogelijkheden om preventief online in te grijpen worden vergroot. Eventuele juridische grenzen geven tevens inzicht in eventuele lacunes die landelijk door de wetgever opgelost moeten worden en voedt inhoudelijke discussie over dit thema.

Wat is de aanleiding voor het project?

Door Covid-19 zijn de grenzen tussen online en offline steeds verder vergaan en worden de lokale en fysieke effecten van online-activiteiten steeds beter zichtbaar. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met cybercrime en online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen of aan de verspreiding van desinformatie zoals in Bodegraven.

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de effecten van online oproepen in de fysieke openbare orde maar hebben vooralsnog geen middelen om preventief op te treden anders dan bijvoorbeeld communicatie. Burgemeesters zijn dus niet bevoegd, maar wel verantwoordelijk. Recent is in onderzoek ‘Effectief lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving’ (in opdracht van VNG) gesteld dat bestuurders als ook online bevoegdheden zouden moeten hebben om op te kunnen treden tegen ordeverstoringen. Wanneer daar niet in wordt verzien zullen burgemeesters hun positie in steeds verder digitaliserende samenleving en in lokaal veiligheidsbeleid verliezen.

Projectteam

  • Dr. Willem Bantema
  • Suzanna Twickler
  • Annemarieke Broere
  • Sipke de Vries
  • Wouter Stol
  • Marietta Buitenhuis (AKD)
  • Karianne Albers (OU)


Er worden tevens studenten van HBOR betrokken via afstuderen en het Atelier IVK/ Recht.

Projectaanpak

Voor het onderzoek worden verschillende methoden ingezet. Zo worden opvattingen en relevante voorbeeldcasussen van 5 gemeenten uit regio IJsselland uitgevraagd met groepsinterviews, worden er interviews met experts uitgevoerd over juridische mogelijkheden/knelpunten en is er aandacht voor praktische uitvoerbaarheid van eventuele oplossingsrichtingen. Het belangrijkste en grootste deel van het onderzoek omvat een juridische analyse met aandacht voor jurisprudentie.

Projectpartners

Het onderzoek is een co-creatie tussen studenten, NHLS, AKD en OU en binnen NHL Stenden Hogeschool tussen Integrale Veiligheid, de onderzoeksgroep Cybersafety en HBO-Rechten.

Afbeelding
afbeelding onderzoeksrapport

Juridische grenzen en kansen bij openbare-ordehandhaving.

Bantema, W., Twickler, S., & De Vries, S. (2022). 
Een onderzoek naar mogelijkheden van de APV voor de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.