Afbeelding
Thorbecke project
Afbeelding
Thorbecke project

Democratische vernieuwing: participatie en inclusie

Projectleider
NHL Stenden
Looptijd
2018 t/m 2022
Domeinen
Bestuur en recht

Studenten uit de minor Politieke en Bestuur monitoren de democratische experimenten uit het raadsakkoord van de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen. Studenten luisteren, kijken en observeren op welke manier raadsleden, ambtenaren en inwoners bezig zijn met het nemen van beslissingen voor de buurt. Met de resultaten kunnen raadsleden en ambtenaren hun aanpak verbeteren.

Wat is de aanleiding voor het project?

De aanleiding voor het project is het vaststellen van het raadsakkoord in de gemeenteraad van Heerenveen. De raad wilde experimenteren met nieuwe vormen van democratie, maar alleen als er ook van geleerd kon worden. Daarom hebben ze de opleiding Bestuurskunde-Overheidsmanagement gevraagd om de experimenten te monitoren. De studenten in verschillende minoren en projecten hebben de experimenten gevolgd: zoals de G1000 over het centrum, de aankoop van een pand in het dorp Aldeboarn en de inrichting van een plein in Mildam-Noord.

Welk probleem lost het project op?

Als je gaat experimenteren, wil je ook leren. Dat kan het best door iemand anders mee te laten kijken – die rol konden onze studenten vervullen. Door te experimenteren met nieuwe vormen van democratie leren de medewerkers dilemma’s herkennen en delen ze creatieve oplossingen en aanpakken. Door na de evaluatie met studenten te reflecteren komen de medewerkers van de gemeente tot nieuwe inzichten en handige werkafspraken om in te zetten bij nieuwe casussen.

Projectaanpak

Ieder studiejaar selecteert de gemeente een aantal te observeren projecten voor de studenten van de minor Politiek en Bestuur. Ook bij andere minoren en projecten komen onderzoeksopdrachten terecht. De studenten leveren de rapporten op en een deel daarvan komt op de website van de gemeente terecht.

Projectteam

  • Marc Jense (gemeente Heerenveen)
  • Roelf van der Woude (raadslid gemeente Heerenveen)
  • Tjeerd van der Zwan (burgemeester Heerenveen)
  • Avelien Haan-Kamminga (onderzoeker NHL Stenden)
  • Bianca Lyon (onderzoeker NHL Stenden)
  • Aan de verschillende projecten hebben inmiddels meer dan 150 studenten meegewerkt.

Voornaamste opbrengsten en resultaten

De gemeente Heerenveen heeft de inzichten gedeeld op een website en heeft de inzichten gebruikt in het ontwerpen van nieuwe processen waarin de verhouding overheid inwoner op een andere manier is ingericht. De raad is daarbij geholpen met een kaartspel dat op basis van de experimenten is ontwikkeld.