Afbeelding
placeholder_arrow_blauw2
Afbeelding
placeholder_arrow_blauw2

Evaluatie van de aanpak van (Poolse) online ordeverstoringen in de gemeente Alkmaar

Projectleider
Dr. Willem Bantema
Looptijd
maart 2024 t/m juli 2024
Domeinen
Bestuur en recht & Digitale veiligheid

Evaluaties zijn belangrijk maar is vaak weinig tijd voor. Zonder evalueren is het moeilijk om van ervaringen en casuïstiek te leren. Ons lectoraat neemt de tijd om alle relevante betrokkenen bij de casus te spreken en te kijken naar wie wat heeft gedaan en waarom, welke effecten werden verwacht en zijn ervaren. Daarnaast kijken we ook of er relevante interventiemogelijkheden onbenut zijn gebleven en doen we aanbevelingen voor de aanpak. 

Wat is de aanleiding voor het project? 

De gemeente Alkmaar en de burgemeester ontvingen massaal ongewenste en agressieve online berichtgeving na de arrestatie van supporters van een internationale tegenstander. Deze berichten omvatten discriminatie, het onwelkom verklaren van Polen, en mogelijk een georganiseerde sociale media-aanval vanuit Polen. Inmiddels is duidelijk waar de bedreigingen vandaan kwamen en wat de rol van Poolse hoogwaardigheidsbekleders was

De gemeente Alkmaar wil leren van deze situatie. Er is behoefte aan inzicht in de interventies en handelingen van verschillende actoren binnen de gemeente en politie, en hun veronderstelde en daadwerkelijke effecten. Dit inzicht kan het handelingsperspectief van de gemeente vergroten bij toekomstige online aangejaagde ordeverstoringen. Het doel is om beter voorbereid te zijn op dergelijke incidenten en bij te dragen aan beleid en een onderbouwde werkwijze. Vragen hierbij zijn onder andere de handelingsmogelijkheden van de gemeente en het gebruik hiervan, evenals de evaluatie van de online informatiepositie. 

Wie is het projectteam?

  •  Dr. Willem Bantema (projectleider)
  • Laura Postma MSc

  • Mr. Denise de Boer

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Alle relevante betrokkenen bij de casus (aangedragen vanuit de gemeente Alkmaar) zijn op locatie geïnterviewd om hun rol en ervaringen bij de casus en ingezette interventies in kaart te brengen. Daarnaast is er aanvullend literatuuronderzoek gedaan om mogelijke aanvullende interventiemogelijkheden aan te dragen. 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?  

Het onderzoek levert aan aantal concrete aanbevelingen op die kunnen bijdragen aan een meer gestructureerde en georganiseerde aanpak voor nieuwe online aangejaagde ordeverstoringen die plaatsvinden binnen de gemeente Alkmaar.

Projectpartners

Het project is gefinancierd door de gemeente Alkmaar en wordt uitgevoerd door het Lectoraat Bestuur en Veiligheid in een Digitaliserende Samenleving.