Afbeelding
Header project goed beginnen met gedrag
Afbeelding
Header project goed beginnen met gedrag

Goed beginnen met gedrag

Projectleider
Sui Lin Goei en Monique Nelen
Looptijd
juni 2022 t/m juni 2024
Domeinen
Educatie

In dit project wordt onderzocht in hoeverre Lesson Study een positieve bijdrage kan leveren aan het ondersteunen van startende leraren bij klassenmanagement- en gedragsvraagstukken. In de context van een groeiend lerarentekort, gecombineerd met vroegtijdige uitval van startende leraren is het belangrijk om starters te ondersteunen in de eerste jaren van hun loopbaan. Zij hebben vragen over het omgaan met gedrag van leerlingen en klassenmanagement, evenals behoefte aan samen leren en feedback van collega’s.

Wat is de aanleiding voor het project?

Uit gesprekken met lerarenopleiders van de pabo blijkt dat startende leraren vooral aanlopen tegen: (1) oppositioneel gedrag van leerlingen, klassenmanagement, orde houden, onzekerheid of leerlingen wel willen luisteren, (2) omgaan met ouders, (3) de administratieve last van het leraarschap. Daarnaast geven starters aan dat zij peerfeedback missen van andere starters en meer ervaren collega’s.  

Welk probleem lost het project op?

Lesson Study is een aanpak waarin kleine teams van leraren samen lessen ontwerpen, deze uitvoeren in hun klas, elkaar observeren, de les nabespreken en op basis van de evaluatie herontwerpen. Deze cyclus herhaalt zich nogmaals. Deze aanpak is bij uitstek geschikt om leraren samen te laten leren. In dit project ontwikkelen leraren samen klassenmanagement- en gedragsinterventies die ze in hun verdere loopbaan kunnen gebruiken. Het projectteam hoopt met dit project meer inzicht te krijgen in hoe Lesson Study ingezet kan worden bij klassenmanagement en gedragsvraagstukken en of deze aanpak succesvol is om startende leraren te ondersteunen.

Projectteam

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het WH-lectoraat ‘Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen’ (dr. Sui Lin Goei) in samenwerking met het NHLS-lectoraat ‘Didactiek voor Vak en Beroep’ (dr. Siebrich de Vries), twee schoolbesturen in de regio Zwolle, twee schoolbesturen in Almere, één schoolbestuur in de regio Assen, de opleiding voor Zij-instromers in het beroep voor het primair onderwijs van WH. Op alle betrokken scholen zijn startende leraren werkzaam; de betrokken onderzoekers van WH en NHLS werken al geruime tijd samen met deze schoolbesturen. De wetenschappelijke kwaliteit wordt bewaakt door een expertgroep met vertegenwoordigers uit wetenschap.

Projectaanpak

Aangezien nog weinig bekend is over het inzetten van Lesson Study voor klassenmanagement-en gedragsvraagstukken ter ondersteuning van startende leraren wordt gewerkt met een exploratieve ontwerpgerichte aanpak in meerdere cases. Op die manier hoopt het project meer inzicht te krijgen in de wijze waarop Lesson Study bijdraagt aan het omgaan met klassenmanagement-en gedragsvraagstukken van starters. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de Lesson Study-aanpak collegiale-en expertfeedback of support bevordert, waarbij ook video-opnames ingezet worden. Daarnaast wordt er meer inzicht verkregen in de specifieke vraagstukken die starters ervaren.

Beoogde opbrengsten en resultaten

De beoogde resultaten van het project zijn:

  1. een Lesson Study-aanpak voor startende leraren gericht op klassenmanagement-en gedragsvraagstukken;
  2. kennis van successen en problemen bij de implementatie van de Lesson Study-aanpak;
  3. inzicht in de ervaren opbrengsten van de Lesson Study-aanpak;
  4. deelnemende starters voelen zich ondersteund en hebben kennisgemaakt met een aanpak die ze in hun verdere loopbaan kunnen blijven toepassen.