Afbeelding
Maritime law
Afbeelding
Maritime law

MIIP Green Autonomous Corridor

Projectleider
Welmoed van der Velde
Looptijd
juni 2023 t/m mei 2024
Domeinen
Maritiem

Het hoofddoel van dit project is het bepalen van de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een Green & Autonomous Corridor tussen Noorwegen en Nederland waardoor de logistieke sector, technologieleveranciers, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen experimenteren en leren hoe vergaande vormen van automatisering veilig kunnen worden toegepast in een complexe operationele omgeving als de Noordzee. Het beoogde resultaat bestaat uit een onderzoeksagenda en een voorstel voor een living lab waarin onderzoek en experimenten kunnen plaatsvinden. 

Wat is de aanleiding voor het project?

De eerste autonome schepen worden in 2024 in Noorwegen verwacht, voorbeelden zijn de Yara Birkeland en Asko Ferries die autonoom in fjorden kunnen varen. De schepen varen op relatief rustige waterwegen over korte afstanden. De uitdaging is om deze technologie te gebruiken in complexe situaties zoals de Noordzee. In juni 2022 kondigde Samskip aan dat het schepen gaat ontwikkelen voor de route Noorwegen-Nederland die autonoom kunnen varen. Dit betekent dat het ontwerp van het schip de installatie van modules voor autonoom varen mogelijk maakt. Samskip is hiermee de eerste internationale shortsea-operator die de toegevoegde waarde van autonoom varen erkent en die de ambitie heeft uitgesproken om waar toegestaan autonomie toe te passen in schepen wanneer dit economisch en technisch mogelijk is. Hoe, wanneer en onder welke voorwaarden dat zal zijn is niet duidelijk. De Noorse en Nederlandse Smart Shipping communities hebben de wens uitgesproken om een Green & Autonomous Corridor tussen Nederland en Noorwegen te onderzoeken. Zo'n corridor zou één duurzame korte-zeeroute omvatten, geëxploiteerd door een efficiënt, milieuvriendelijk schip dat autonoom kan opereren op alle aspecten van de route. Dit zou een duurzame bijdrage leveren aan de modal shift van de weg naar het water. 

Welk probleem lost het project op?

Om het potentieel van een autonome corridor te onderzoeken, moeten we een duidelijk beeld hebben van de business case voor een toenemende mate van automatisering, specifiek voor de context van de beoogde corridor. Bestaande, generieke studies en onderzoeken op dit gebied zullen ons vertellen welke juridische, technische en veiligheidsbelemmeringen moeten worden aangepakt om autonome navigatie voor het eerst te implementeren op een schip dat vaart tussen Noorwegen en Nederland, bij voorkeur in de vorm van een proeftuin. Het ontwerp van de proeftuin moet maximale impact en schaalbaarheid hebben (andere gebruikers, andere corridors, andere technologieleveranciers). 

Wie is het projectteam?

Projectpartners en rol in het project  

 • Hogeschool Rotterdam 

 • Stichting Maritieme Techniek,  

 • Damen Gorinchem 

 • Samskip 

 • TU Delft 

 • MARIN 

 • Sintef 

 • ITS Noorwegen 

 • Noorse Unie van Scheepswerktuigkundigen 

 • Kongsberg 

 • Universiteit Oslo 

 • NTNU  

De volgende bedrijven hebben zich bereid verklaard om mee te werken aan het project:  

 • Hyke  

 • Haven Amsterdam  

 • Damen Scheepsbouw 

 • Scheepvaart & Offshore Netwerk

Hoe pakt het projectteam dat aan?

NHLStenden participeert vooral in de thema’s rondom juridisch aspecten en de business case.   

De doelstellingen van het project zijn  

 • Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen in de huidige Nederlandse, Noorse en IMO-wetgeving om te experimenteren met autonoom varen tussen Nederland en Noorwegen 

 • Inzicht in de relevante actoren en hun rollen GAC Business cases – 

 • Overzicht van de voordelen (monetaire, veiligheids- en duurzaamheidsdimensies) en de mate waarin deze behaald kunnen worden voor verschillende progressieve automatiseringsstappen voor schepen de routes binnen de Groene Autonome Corridor. 

Dit onderzoek is een combinatie van een deskstudie naar toepasselijk recht op experimenten met autonoom varende schepen en interviews met stakeholders. Studenten uit de hierboven genoemde opleidingen participeren hier in, evenals docent/onderzoekers.  

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

 • Overzicht van de relevante Nederlandse, Noorse en IMO wetgeving voor experimenten met autonoom varen tussen Nederland en Noorwegen.  

 • Overzicht van de relevante actoren (zoals havenstaat- en vlaggenstaatautoriteiten en classificatiebureaus) en hun verwachte rollen. 

Projectpartners

Afbeelding
logo partner MIIP Hogeschool Rotterdam
Afbeelding
TUDelft_0.png
Afbeelding
Logo partner MIIP NMT
Afbeelding
NTNU-logo.svg__0.png
Afbeelding
Logo partner MIIP NUoME
Afbeelding
Logo partner MIIP Sintef
Afbeelding
Logo partner MIIP Damen
Afbeelding
Logo partner MIIP ITS Norway
Afbeelding
Logo partner MIIP Kongsberg
Afbeelding
Logo partner MIIP Marin
Afbeelding
Logo partner MIIP Samskip
Afbeelding
Logo partner MIIP University of Oslo