Afbeelding
Nieuws voor de Friese Jeugd op Instagram
Afbeelding
Nieuws voor de Friese Jeugd op Instagram

Nieuws voor de Friese jeugd op Instagram

Projectleider
Mirjam Lasthuizen
Looptijd
september 2019 t/m juni 2021
Domeinen
Communicatie, Media en Design

Jongeren lezen steeds minder de krant en gebruiken social media om op de hoogte te blijven van het nieuws. Door de algoritmes van social media komen jongeren steeds meer in hun eigen mediabubbel. Daarnaast wordt veel nepnieuws verspreid via online platformen en is het lastig voor jongeren om nepnieuws van echt (serieus) nieuws te onderscheiden. Jongeren vinden nieuws wel belangrijk en willen weten wat er speelt in de wereld en in hun eigen omgeving.  

Aanleiding voor het project

Jongeren in de middelbare schoolleeftijd krijgen weinig mee van het ‘serieuze’ nieuws. De Leeuwarder Courant wil voorzien in de (regionale) nieuwsbehoefte van Friese jongeren. Met een nieuw nieuwskanaal wil de Leeuwarder Courant nieuws, actualiteiten en stories uit de regio met een vleugje fun aanbieden. Hiermee wil de Leeuwarder Courant bereik en binding krijgen met de toekomst van Friesland en een bijdrage leveren aan een goed geïnformeerde, kritische en mediawijze jeugd.

LC NOW

Uit vooronderzoek door de Leeuwarder Courant is gebleken dat het huidige aanbod van nieuws niet goed aansluit bij de behoefte van jongeren. Of het kanaal is niet passend, zo maken jongeren veel gebruik van Instagram, of de inhoud is niet interessant genoeg, jongeren zijn geïnteresseerd in nieuws over zaken die ze raken. Studenten van de opleidingen Ba Communicatie en Ad Online Content Creator is gevraagd een Instagram account te ontwikkelen, dat past bij de behoeften van de jeugd in Friesland. De Leeuwarder Courant vraagt zich af in welke vorm een Instagram account tot het meeste engagement leidt onder jongeren in Friesland. De opdracht is om een account te ontwerpen met een optimale vorm voor de content, zoals welke boodschap, onderwerpen, call-to-actions, etc.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit de Leeuwarder Courant, het marketingteam en het online redactieteam, Mirjam Lasthuizen van het lectoraat voor projectcoördinatie en onderzoek begeleiding, en wisselende studentengroepen, die begeleid zijn door docenten van de opleidingen Ba Communicatie en Ad Online Content Creator. 

Projectaanpak

Het project heeft een doorlooptijd gehad van 2 jaar en in elk studiesemester heeft een studentengroep van de opleiding Ba Communicatie (jaren 3 en 4) onderzoek uitgevoerd, mede begeleid door het lectoraat OSM. De resultaten zijn verwerkt in contentadvies, huisstijl en geteste content vormen. Daarnaast hebben studenten van de opleidingen Ba Communicatie (jaar 3) en Ad Online Content Creator (jaar 2) nieuws content ontwikkeld, gemaakt én getest op het Instagram account van LC NOW. Deze content ontwikkeling werd begeleid door docenten en er werd door de studenten samengewerkt met de online redactie van de Leeuwarder Courant. 

Voornaamste opbrengsten en resultaten

Het Instagram account LC NOW (lc.now) heeft zich ontwikkeld tot een succesvol nieuwskanaal dat engagement oproept bij de jeugd van Friesland. De Leeuwarder Courant heeft in het voorjaar van 2021 een coördinator aangesteld om dit account te beheren.  

Studenten van de opleidingen Ba Communicatie en Ad Online Content Creator hebben geleerd om samen te werken met de online redactie van de Leeuwarder Courant en content over nieuws voor Instagram te ontwikkelen, dat aansluit bij de behoeften van de jeugd van Friesland. Daarnaast hebben diverse studentengroepen van de opleiding Ba Communicatie nieuwe onderzoeksmethoden geleerd, zoals het analyseren van onlinedata en het testen van content op Instagram.  

Projectpartners

  • NHL Stenden Marketing & Communicatie
  • Lectoraat Organisations & Social Media
  • Leeuwarder Courant