Eenmalige halvering wettelijk collegegeld studiejaar 2021-2022

Het wettelijk collegegeld voor 2021/2022 is vastgesteld op € 2.168. Het kabinet heeft dit jaar besloten om het wettelijke collegegeld eenmalig te halveren en vast te stellen op € 1.084. Om zodoende studenten enigszins te compenseren voor de verminderde studiemogelijkheden gedurende de Coronaperiode.

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • studenten die op dit moment al begonnen zijn met een opleiding, of eerder ingeschreven zijn geweest op een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit en in aanmerking komen voor het wettelijk tarief (voor voltijd/deeltijd), betalen in het studiejaar 2021-2022 het gehalveerde tarief van € 1.084*.
 • eerstejaars studenten die niet eerder een studie aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit hebben gevolgd, betalen in studiejaar 2021-2022 het tarief van € 542 voor het eerste studiejaar.
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaan doen. Een masteropleiding is uitgesloten van de halvering;
 • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten én deeltijdstudenten;

Bekijk de website van Rijksoverheid.nl om te kijken of jij in aanmerking komt voor deze eenmalige halvering van het collegegeld.

Lerarenopleiding

Voor de lerarenopleidingen geldt dat je ook het tweede jaar in aanmerking komt voor een halvering van het collegegeld. De halvering van het tweede jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • Wanneer je voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt

Voorbeelden halvering

Wat betekent het voor jou wanneer je recht hebt op deze halvering?

 1. Voorbeeld 1: Je hebt nog geen bekostigde studie gevolgd aan een hogeschool of op een universiteit en je bent van plan om je in te schrijven voor een nieuwe studie (Associate degree of Bachelor, een Master is uitgesloten).

  Antwoord: In je eerste studiejaar betaal je € 542 aan collegegeld in plaats van € 1.084. In je tweede studiejaar betaal je het volledige collegegeld van € 2.168. 

  Wil je een lerarenopleiding volgen, dan betaal je in het tweede jaar ook € 542 aan collegegeld. In het derde jaar zal je het voorlopig vastgestelde bedrag van € 2.209 betalen.   

 2. Voorbeeld 2: Je hebt een EU/EER nationaliteit en je bent van plan om je in te schrijven voor een studie aan NHL Stenden.

  Antwoord: Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan betaal je het instellingscollegegeld. In je eerste studiejaar betaal je € 7.266 aan instellingscollegegeld in plaats van € 8.350. In je tweede studiejaar betaal je het volledige collegegeld van € 8.350.

  Wanneer je wel aan de voorwaarden voldoet, dan is voorbeeld 1 voor jou van toepassing.  

 3. Voorbeeld 3: Je deed mee aan experiment vraagfinanciering.
  Je collegegeld wordt niet verlaagd.
 4.  Voorbeeld 4: Je volgt een prepcourse cursus bij NHL Stenden.
  Deze zijn uitgesloten van de korting. 

Wil je meer weten over het wettelijk collegegeld en/of het instellingscollegegeld. Bekijk hier meer info.

Meer info en vragen

Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.

Februari Instroom

Wanneer je instroomt in februari zal het bedrag gedeeld worden door 7 maanden. De kosten van € 542 zullen dan € 317,17 zijn.

Het instellingscollegegeld wordt ook gedeeld door 7 maanden. Kijk voor de actuele tarieven de pagina Wettelijk en Instellingscollegegeld.

Meer informatie over de halvering van het collegegeld kan je vinden op de website van DUO.