Het kabinet heeft voor het studiejaar 2021-2022 het wettelijk collegegeld gehalveerd en vastgesteld op € 1.084. Om studenten enigszins te compenseren voor de verminderde studiemogelijkheden gedurende de Coronaperiode. Voor het studiejaar 2022-2023 zijn er geen dergelijke verminderingen vastgesteld.

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • op dit moment al begonnen is met een opleiding, of eerder ingeschreven is geweest op een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit en in aanmerking komt voor het wettelijk tarief (voor voltijd/deeltijd), betaalt in het studiejaar 2021-2022 het gehalveerde tarief van € 1.084*;
  • een eerstejaars student is die niet eerder een studie aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit heeft gevolgd, betalen in studiejaar 2021-2022 het tarief van € 542 voor het eerste studiejaar;
  • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen. Een masteropleiding is uitgesloten van de halvering;
  • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten én deeltijdstudenten;

*Let op: De eenmalige halvering wettelijk collegegeld is enkel voor het studiejaar 2021-2022. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl om te kijken of jij in aanmerking komt voor deze eenmalige halvering van het collegegeld.

Lerarenopleiding

Voor de lerarenopleidingen geldt dat je ook het tweede jaar in aanmerking komt voor een halvering van het collegegeld. De halvering van het tweede jaar collegegeld geldt voor elke student die:

  • Wanneer je voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
  • een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
  • het wettelijk collegegeld betaalt

Meer info en vragen

Wil je meer weten over het wettelijk collegegeld en/of het instellingscollegegeld. Bekijk hier meer info. Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.

Februari Instroom

Wanneer je instroomt in februari zal het wettelijk collegegeld gedeeld worden door 7 maanden. De kosten van € 542 zullen dan € 317,17 zijn.

Het instellingscollegegeld wordt ook gedeeld door 7 maanden. Kijk voor de actuele tarieven de pagina Instellingscollegegeld.

Meer informatie over de halvering van het collegegeld kan je vinden op de website van DUO.