Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. Hier lees je welke vorm van collegegeld voor jou van toepassing is.

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor wettelijk collegegeld wanneer je:

  • Een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
  • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je geen vergelijkbaar diploma behaald hebt aan een bekostigde instelling in Nederland.

Meer informatie
 

Instellingscollegegeld

Je betaalt instellingscollegegeld wanneer je niet in aanmerking komt voor wettelijk collegegeld. Dit betekent dat je instellingscollegegeld betaalt wanneer je:

  • Geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamsenationaliteit hebt;
  • Je niet staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je al eerder een vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.

Meer informatie

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald, zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

  • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet in de hbo-sector onderwijs of gezondheidszorg.
  • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.

Overige info

Extraneus
Leg je alleen examens af en volg je geen lessen (extraneus)? Dan betaal je € 9.730 voor het studiejaar 2024-2025. Daarnaast heeft een extraneus geen recht op restitutie na uitschrijving.

Meer info en vragen
Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 58 244 11 55.