Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. Hier lees je welke vorm van collegegeld voor jou van toepassing is.

Wettelijk collegegeld

Je komt in aanmerking voor wettelijk collegegeld wanneer je:

  • Een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
  • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je geen vergelijkbaar diploma behaald hebt aan een bekostigde instelling in Nederland.

Meer informatie

Wil je voor het eerst gaan studeren aan het Hoger Onderwijs? Dan heb je waarschijnlijk recht op een halvering van het collegegeld in het eerste jaar. Lees hier of dit voor jou van toepassing is.

Instellingscollegegeld

Je betaalt instellingscollegegeld wanneer je niet in aanmerking komt voor wettelijk collegegeld. Dit betekent dat je instellingscollegegeld betaalt wanneer je:

  • Geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamsenationaliteit hebt;
  • Je niet staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je al eerder een vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.

Meer informatie

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald, zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

  • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet in de hbo-sector onderwijs of gezondheidszorg.
  • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.

Overige info

Extraneus
Leg je alleen examens af en volg je geen lessen (extraneus)? Dan betaal je €8.350 voor het studiejaar 2022-2023 (Voor het studiejaar 2023-2024 zal het bedrag € 8.895 zijn). Daarnaast heeft een extraneus geen recht op restitutie na uitschrijving.

Bewijs Betaald Collegegeld
Betaal je wettelijk collegegeld en ga je naast je studie bij NHL Stenden nóg een studie doen waarbij je ook recht hebt op wettelijk collegegeld? Dan kun je bij je tweede studie aantonen met een Bewijs Betaald Collegegeld dat je het wettelijke collegegeld al betaalt.
Ook wanneer je alleen een minor bij een andere hogeschool of universiteit gaat doen, kun je daarvoor een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen. Bewijs Betaald Collegegeld vraag je aan via dit formulier.

Declaratieverklaring collegegeld
Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Stenden Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurd, kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring kun je online aanvragen.

Meer info en vragen
Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 58 244 11 55.