Wettelijk en Instellingscollegegeld

Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. Hier lees je welke vorm van collegegeld voor jou van toepassing is.

Eenmalige halvering wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022

De collegegeldtarieven voor het studiejaar 2021-2022 zijn eenmalig aangepast. Het wettelijke/instellingscollegegeld tarief is als volgt:

Wettelijk:

Studenten die in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst zijn begonnen met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit betalen in plaats van het normale tarief €1.084 het gehalveerd tarief: € 542.

Studenten die al begonnen zijn met een opleiding betalen dit studiejaar het wettelijk tarief (voor voltijd/deeltijd) wat wordt gehalveerd. Dit tarief is normaal € 2.143,- en wordt gehalveerd naar € 1.084*.

Instellingscollegegeld:

Alle reeds vastgestelde instellingstarieven worden met € 1.084 verlaagd.

*Voor lerarenopleidingen geldt dat je ook in het tweede jaar in aanmerking komt voor een halvering van het collegegeld. Lees alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.nl.

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact op per mail met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000

Wettelijk Collegegeld

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je:

 • een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
  én
 • Je geen vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.
Meer informatie

Instellingscollegegeld 2021-2022

Je betaalt het instellingscollegegeld wanneer je:

 • Geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
  óf
 • Je al eerder een vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.
Meer informatie

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald, zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

 • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet in de hbo-sector onderwijs of gezondheidszorg.
 • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.
 • Studenten die via het UAF aangemeld worden, komen in aanmerking voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Hoogte van het instellingscollegegeld

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De hogeschool ontvangt voor studenten die het instellingscollegegeld moeten betalen geen rijksbijdrage meer en daarom is het instellingscollegegeld doorgaans gebaseerd op het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt de hogeschool een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen.

Overige info

Leg je alleen examens af en volg je geen lessen (extraneus)?
Volg je geen lessen, maar leg je wel examens af aan NHL Stenden? Dan betaal je €7.266 (studiejaar 2021-2022).

Bewijs Betaald Collegegeld
Betaal je wettelijk collegegeld en ga je naast je studie bij NHL Stenden nóg een studie doen waarbij je ook recht hebt op wettelijk collegegeld? Dan kun je bij je tweede studie aantonen met een Bewijs Betaald Collegegeld dat je het wettelijke collegegeld al betaalt.
Ook wanneer je alleen een minor bij een andere hogeschool of universiteit gaat doen, kun je daarvoor een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen via dit formulier.

Declaratieverklaring collegegeld
Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Stenden Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurd, kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring kun je online aanvragen.

Meer info en vragen
Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.