Sta je ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool, dan betaal je collegegeld. Er zijn twee vormen van collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. Hier lees je welke vorm van collegegeld voor jou van toepassing is.

Halvering wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022

Het kabinet heeft dit jaar besloten om het wettelijke collegegeld te halveren en vast te stellen op € 1.084. Om studenten enigszins te compenseren voor de verminderde studiemogelijkheden gedurende de Coronaperiode.

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald, zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

  • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet in de hbo-sector onderwijs of gezondheidszorg.
  • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.
  • Studenten die via het UAF aangemeld worden, komen in aanmerking voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Hoogte van het instellingscollegegeld

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De hogeschool ontvangt voor studenten die het instellingscollegegeld moeten betalen geen rijksbijdrage meer en daarom is het instellingscollegegeld doorgaans gebaseerd op het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt de hogeschool een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen.

Overige info

Leg je alleen examens af en volg je geen lessen (extraneus)?
Volg je geen lessen, maar leg je wel examens af aan NHL Stenden? Dan betaal je €7.266 (studiejaar 2021-2022).

Bewijs Betaald Collegegeld
Betaal je wettelijk collegegeld en ga je naast je studie bij NHL Stenden nóg een studie doen waarbij je ook recht hebt op wettelijk collegegeld? Dan kun je bij je tweede studie aantonen met een Bewijs Betaald Collegegeld dat je het wettelijke collegegeld al betaalt.
Ook wanneer je alleen een minor bij een andere hogeschool of universiteit gaat doen, kun je daarvoor een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen via dit formulier.

Declaratieverklaring collegegeld
Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Stenden Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurd, kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring kun je online aanvragen.

Meer info en vragen
Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 88 991 7000.