Je betaalt instellingscollegegeld wanneer je niet in aanmerking komt voor wettelijk collegegeld. Dit betekent dat je instellingscollegegeld betaalt wanneer je:

  • Geen Nederlandse, EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
  • Je niet staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je al eerder een vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een bekostigde instelling in Nederland.

Hieronder vind je een overzicht van het instellingscollegegeld dat je betaalt voor al onze opleidingen.

 2023-20242024-2025
Bachelor€ 8.895€ 9.730
Associate Degree€ 8.895€ 9.730
Master€ 8.895€ 9.730

Voor een aantal studies zijn er uitzonderingen. Hiervoor geldt een ander tarief. Hieronder vind je of jouw studie tot de uitzonderingen behoort en kan je de bijpassende tarieven bekijken. 

Overigen

Studenten aan een lerarenopleiding die instellingscollegegeld verschuldigd zijn en zich alleen nog maar hoeven in te schrijven om de kennisbasistoets toe moeten doen, dienen contact op te nemen met een studentendecaan. Om een afspraak te maken met een studentdecaan mail je met studentinfo@nhlstenden.com of bel 058-2441 155.

Studenten die een zogeheten vrije studierichting hebben behaald aan een tweedegraadslerarenopleiding van de voormalige NHL, dienen een mail te sturen aan CSA@nhlstenden.com om na te gaan of ze voor een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld in aanmerking komen.

Hoogte van het instellingscollegegeld

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De hogeschool ontvangt voor studenten die instellingscollegegeld moeten betalen geen rijksbijdrage meer en daarom is instellingscollegegeld doorgaans gebaseerd op wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt de hogeschool een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die wettelijk collegegeld betalen.

Kies je voor een tweede opleiding?

De overheid financiert 1 bachelor- en 1 masteropleiding (Rijksbijdrage) per student. Heb je al een bachelor- of mastergraad behaald in Nederland en wil je je inschrijven voor een tweede bachelor of masteropleiding? Dat kan, alleen betaal je dan als (aankomend) student het instellingscollegegeld. Ook als student uit een niet EER-land betaal je het instellingscollegegeld.

Collegegeld en betalen

Er zijn verschillende manieren om het collegegeld te voldoen. Je kan je collegegeld in één keer voldoen of in maandelijkse termijnen.

Meer informatie

Meer info en vragen

Wil je meer weten over het wettelijk collegegeld en/of het instellingscollegegeld. Bekijk hier meer info. Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.