Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je:

  • een Nederlandse, EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
  • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
  • Je geen vergelijkbaar diploma behaald hebt aan een bekostigde instelling in Nederland.
     
Voltijd2023-20242024-2025
 € 2.314€ 2.530
Deeltijd2023-20242024-2025
 € 2.314€ 2.530

Uitzonderingen

Er zijn meerdere uitzonderingen waarin je wettelijk collegegeld mag betalen:

  1. Wanneer je al een diploma hebt behaald aan een bekostigde instelling in Nederland maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt;
  2. Wanneer je een tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding waarvoor je wettelijk collegegeld verschuldigd was en je deze ononderbroken hebt gevolgd.

Kies je voor een tweede opleiding?

De overheid financiert 1 bachelor- en 1 masteropleiding (Rijksbijdrage) per student. Wanneer je nog niet je bachelor- of mastergraad behaald hebt in Nederland en je schrijft je ten tijde van je bachelor of masteropleiding in voor een tweede bachelor of masteropleiding? Dat kan, je betaald dan het wettelijke collegegeld.

Collegegeld en betalen

Er zijn verschillende manieren om het collegegeld te voldoen. Je kan je collegegeld in één keer voldoen of in maandelijkse termijnen.

Meer informatie
 

Meer info en vragen

Wil je meer weten over het wettelijk collegegeld en/of het instellingscollegegeld. Bekijk hier meer info. Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.