Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld wanneer je:

 • een Nederlandse, EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
 • Je staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs;
 • Je geen vergelijkbaar diploma behaald hebt aan een bekostigde instelling in Nederland.
   

Voltijd

2022-2023

2023-2024

 

€ 2.209

€ 2.314

Deeltijd

2022-2023

2023-2024

 

€ 2.209

€ 2.314

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Wil je voor het eerst gaan studeren aan het Hoger Onderwijs? Dan heb je waarschijnlijk recht op een halvering van het collegegeld in het eerste jaar.
De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
 • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

Voor lerarenopleidingen geldt dat je ook het tweede jaar in aanmerking komt voor een halvering van het collegegeld. De halvering van het tweede jaar collegegeld geldt wanneer je:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Start je een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan kom je voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering van het collegegeld bij een master lerarenopleiding.

Lees alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van DUO vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden voor wettelijk collegegeld. Hieronder vind je een overzicht van het wettelijk collegegeld dat je betaalt voor onze opleidingen.

Uitzonderingen

Er zijn meerdere uitzonderingen waarin je wettelijk collegegeld mag betalen:

 1. Wanneer je al een diploma hebt behaald aan een bekostigde instelling in Nederland maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt;
 2. Wanneer je een tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding waarvoor je wettelijk collegegeld verschuldigd was en je deze ononderbroken hebt gevolgd.

Meer info en vragen

Wil je meer weten over het wettelijk collegegeld en/of het instellingscollegegeld. Bekijk hier meer info. Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met studentinfo@nhlstenden.com of telefonisch op +31 (0)88 991 7000.