Wettelijk Collegegeld

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
    én
  • Je geen vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.

Op de website van DUO vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden voor wettelijk collegegeld. Hieronder vind je een overzicht van het wettelijk collegegeld dat je betaalt voor onze opleidingen.

Voltijd

2020-2021

2021-2022

2022-2023

 

€ 2.143

€ 1.084*

€ 2.209*

Deeltijd

2020-2021

2021-2022

2022-2023

 

€ 2.143

€ 1.084*

€ 2.209*

Het derde jaar zal je het voorlopig vastgestelde bedrag van € 2.209 betalen.