Geen diploma, wel (bijna) 21?

Wil je een opleiding (met uitzondering van een Master) volgen, maar heb je geen toelaatbaar diploma? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toelaatbaar worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent bij de start van de opleiding.

Met de 21+ toelatingsprocedure zorg je alleen dat je aan de vooropleidingseisen van een opleiding voldoet. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen nog aanvullende inschrijfvoorwaarden heeft, dit kun je controleren op de pagina van de opleiding die je wilt gaan doen. 

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen (met uitzondering van een Master) bestaat uit drie onderdelen:

Je moet eerst de capaciteitentest doen. Die moet je met een voldoende afsluiten, voordat je mag deelnemen aan de taaltoets en kennistoets. Je mag per studiejaar de capaciteitentest maximaal twee keer doen.

Alle onderdelen (capaciteitentest, kennistoets en taaltoets) dienen met een voldoende te worden afgesloten om te slagen voor de 21+ toelatingsprocedure. Ook voor de taaltoets en kennistoets geldt dat je deze maximaal twee keer per studiejaar mag doen.

Deelname aan de toetsen is alleen mogelijk op de data die daarvoor zijn vastgesteld. Doe je de toets voor het eerst op het laatst beschikbare toetsmoment binnen het studiejaar, dan is er geen herkansing meer mogelijk.

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september.

Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar jouw studentnummer. Je krijgt je studentnummer via de mail, één werkdag nadat je via Studielink een aanmelding voor een opleiding hebt gedaan. 

Kosten

De kosten bedragen € 60,- per toets. Zowel voor de eerste keer als je deelneemt als voor de herkansing.

De kosten voor de capaciteitentest voldoe je door middel van pinbetaling op de dag dat je de toets maakt.

De kosten voor de taaltoets en de kennistoets kun je vanaf drie weken voor de toetsdatum voldoen door middel van een iDeal-betaling. De betaling dient  uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment bij ons binnen te zijn. Uitgebreide informatie over het voldoen van de kosten vind je op www.toelatingstoetsen.nl.

Let op! Je kunt niet deelnemen aan een toets als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald. 

Uitslag

De uitslag van de capaciteitentest en het bij de test behorende rapport wordt binnen een week verstuurd naar het e-mailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven.

De uitslag van de taal- en kennistoetsen wordt binnen 15 werkdagen verstuurd naar het e-mailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven.

Maximaal 6 weken na het bekend worden van de uitslag, wordt voor elk behaald onderdeel het certificaat verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is via het aanmeldformulier.

 

Capaciteitentest

We kunnen je melden dat alle geplande capaciteitentoetsen voor dit jaar doorgang zullen vinden. We kunnen niet op locatie toetsen en dus zullen de toetsen digitaal via proctoring worden afgenomen. In het kader hiervan kan het zijn dat het vastgestelde tijdstip zal moeten worden gewijzigd. Als je je aanmeldt voor de toets, word je door ons op de hoogte gesteld hoe het proces verder verloopt.

De capaciteitentest beoordeelt of je leervermogen en algemene vaardigheden voldoende zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Je hoeft je niet voor te bereiden op de capaciteitentest, omdat je leervermogen en inzicht getest wordt.

De test wordt digitaal afgenomen, duurt ongeveer 75 minuten en bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door 2 oefenvragen. Deze moet je goed beantwoorden voordat je aan de het onderdeel kunt beginnen.

Onderstaande voorbeelden zijn slechts ter illustratie van de manier van vraagstelling en geven geen indicatie van het niveau van de toets zelf.

Cijferreeksen

Bij deze test gaat het om het vermogen om met getallen te redeneren. In deze subtest moet de samenhang gevonden worden tussen getallen die in een lange rij worden gepresenteerd.

Voorbeeldvraag:

1 2 3 4 5 ?

Exclusie

Bij deze test gaat het om het vermogen om logisch te kunnen redeneren. Bij het redeneren met figuren moet uit vijf figuren één gekozen worden die er niet bij hoort.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Spiegelbeelden

Bij deze test gaat het om het vermogen om driedimensionaal en abstract te kunnen denken. In deze subtest moet in gedachten een figuur linksom en rechtsom worden gedraaid en omgeklapt om de juiste antwoorden te vinden.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Componenten

Bij deze test gaat het om het vermogen om tweedimensionaal en logisch te kunnen denken. Bij deze subtest moeten drie stukjes in gedachten aan elkaar worden gepast en samen een figuur vormen.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Woordanalogieën

Bij deze test gaat het om uw verbaal redeneervermogen. Bij deze test moet het verband tussen woorden worden gevonden.

Voorbeeldvraag:

arm - hand = been - ?

Data capaciteitentest

Aanmelden en betalen kan tot maximaal 2 weken van tevoren!

Zaterdag 16 november 2019 14.00 – 15.15 uur
Dinsdag 26 november 2019 19.00 – 20.15 uur
Zaterdag 8 februari 2020 14.00 – 15.15 uur
Dinsdag 3 maart 2020 19.00 – 20.15 uur
Donderdag 2 april 2020 19.00 – 20.15 uur
Woensdag 27 mei 2020 17.00 – 18.15 uur
Dinsdag 23 juni 2020 19.00 – 20.15 uur
Woensdag 8 juli 2020 09.30 – 10.45 uur

Aanmelden capaciteitentest

Aanmelden voor de capaciteitentest doe je via dit formulier. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je direct een automatische ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het formulier.

Is er sprake van een functiebeperking, stuur dan uiterlijk 1 week voor de toetsdatum een e-mail naar toelating@nhlstenden.com. Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Dit dien je gelijktijdig met de aanvraag mee te sturen. Wanneer jouw verzoek (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd wordt, dan moet je de originele verklaring meenemen op de dag dat je de toets maakt. Heb je de originele verklaring niet bij je, dan kun je geen gebruik maken van de aan jou toegekende voorziening(en).Op ditzelfde e-mailadres ontvang je in de week voorafgaand aan de test een uitnodiging.

Op ditzelfde e-mailadres ontvang je in de week voorafgaand aan de test een uitnodiging.

Locatie

De capaciteitentest wordt in Leeuwarden afgenomen.

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Kennistoets

De toetsen die op 21 april zouden worden afgenomen en reeds zijn afgezegd, zullen NIET op een andere datum plaatsvinden.

Wel wordt een ieder die een toelatingstoets wil afleggen in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de 2 kansen per studiejaar.

Dat houdt in dat de toetsen in juni en augustus doorgang zullen vinden. Of dat allemaal op de data en tijdstippen kan die zijn aangekondigd, is nog niet helemaal zeker. We verzoeken dan ook om je voor de data aan te melden die op de website staan genoemd. Wij kunnen je dan op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Je krijgt dus de gelegenheid te voldoen aan de toelatingseisen in het kader van deficiëntie en 21+ toelating voor inschrijving in het komende studiejaar.

De kennistoets die je moet maken is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan doen. Elke opleiding legt in zijn Onderwijs- en Examenreglement vast welke kennistoets gedaan moet worden in het kader van het 21+ toelatingsonderzoek. Opleidingen kunnen kiezen uit algemene havo-eindexamenvakken.

Bekijk welk vak bij de door jou gewenste opleiding hoort.

Pabo

Wil je de pabo gaan doen en heb je geen toelaatbaar diploma? Dan moet je naast het 21+ toelatingsonderzoek óók de pabocertificaten behalen. Meer informatie over de pabocertificaten kun je vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Taaltoets

De toetsen die op 21 april zouden worden afgenomen en reeds zijn afgezegd, zullen NIET op een andere datum plaatsvinden.

Wel wordt een ieder die een toelatingstoets wil afleggen in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de 2 kansen per studiejaar.

Dat houdt in dat de toetsen in juni en augustus doorgang zullen vinden. Of dat allemaal op de data en tijdstippen kan die zijn aangekondigd, is nog niet helemaal zeker. We verzoeken dan ook om je voor de data aan te melden die op de website staan genoemd. Wij kunnen je dan op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Je krijgt dus de gelegenheid te voldoen aan de toelatingseisen in het kader van deficiëntie en 21+ toelating voor inschrijving in het komende studiejaar.

Afhankelijk van de voertaal van de door jou gekozen opleiding moet je ofwel een toets Nederlands ofwel een toets Engels doen. De taaltoetsen worden digitaal afgenomen via Hogeschooltaal. Na aanmelding voor de taaltoets ontvang je binnen twee weken een inlogcode. Met deze inlogcode kun je oefenen voor de toets, proefvragen maken en tijdens de toetsdag de toets maken.

De inlogcode ontvang je rechtstreeks via Hogeschooltaal.

Omdat we via Hogeschooltaal deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig om je e-mailadres te delen met Hogeschooltaal. Hogeschooltaal gebruikt dit alleen om een account voor je aan te maken en je de inlogcodes toe te sturen. Door je aan te melden voor de toets geef je hiervoor toestemming.

Data en tijdsindeling taal- en kennistoetsen

De aanmelding voor de toetsen in juni is inmiddels gesloten. Aanmelden voor de toets in augustus kan tot en met donderdag 30 juli 2020!

Juni:

16 juni: Frans, Spaans, Duits, Economie, Management en Organisatie, Natuurkunde, Maatschappijleer
10.00-12.00 Economie 1  en 10.15 tot 12.15  economie 2
11.00-13.00 Natuurkunde  + Dutch Language Test 1  13.30-15.30 Maatschappijleer

14.00-16.00 Duits, Frans, Spaans
14.30-16.30 Management en Organisatie  

17 juni: Biologie, Wiskunde A, Wiskunde B, Scheikunde
9.00 -11.00 Biologie
11.00-13.00 Wiskunde A
13.30-15.30 Wiskunde B
15.45-17.45 Scheikunde      

18 juni: Nederlands, Engels  (tijdstippen volgen, afhankelijk van aantal aanmeldingen).

Augustus:

12 augustus: Nederlands, Engels (tijdstippen volgen, afhankelijk van aantal aanmeldingen).

13 augustus: Frans, Spaans, Duits, Economie, Management en Organisatie, Natuurkunde, Maatschappijleer
10.00-12.00 Economie 1  en 10.15 tot 12.15  economie 2
11.00-13.00 Natuurkunde  + Dutch Language Test 1
13.30-15.30 Maatschappijleer
14.00-16.00 Duits, Frans, Spaans
14.30-16.30 Management en Organisatie  

20 augustus: Biologie, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B
9.00 -11.00 Biologie
11.00-13.00 Wiskunde A
13.30-15.30 Wiskunde B
15.45-17.45 Scheikunde      

Aanmelden kennis- en taaltoetsen

Aanmelden doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website kun je ook de voorbereidingsstof en een proeftoets.

Uitnodiging

Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je direct een automatische ontvangstbevestiging. Een uitnodiging met uitgebreidere informatie krijg je ruim een week voor de toetsdag op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het aanmeldformulier.

Toetsniveau en vrijstelling

De kennis- en taaltoetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau en moet je met een voldoende afsluiten. Heb je al een havo- of vwo-certificaat voor de toets die je moet doen, of denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan een e-mail inclusief bewijsstukken naar toelating@nhlstenden.com. Om het vrijstellingsverzoek tijdig te kunnen behandelen, dient het verzoek uiterlijk twee weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. Later binnengekomen verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Voorbereidingscursus

Voor sommige vakken wordt in mei/juni een voorbereidingscursus georganiseerd. Zodra bekend is voor welke vakken een cursus georganiseerd wordt en op welke locatie, vind je de informatie daarover bij de voorbereidingsstof op www.toelatingstoetsen.nl.

Functiebeperking en taal- en kennistoets

Heb je een functiebeperking? Meld dit dan op het aanmeldformulier. Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin staat hoe je dient te handelen. Dit is afhankelijk van de door jou gekozen toetslocatie.

Voor de locaties Leeuwarden en Emmen geldt dat je uiterlijk twee weken voor de toetsdag via toelating@nhlstenden.com moet laten weten welke voorzieningen je aan wilt vragen. Vervolgens hoor je van ons in hoeverre wij je hierin tegemoet kunnen komen. Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen en/of extra tijd is dat je een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Deze dient uiterlijk een week voor de toetsdag te zijn gestuurd naar toelating@nhlstenden.com. Wanneer jouw verzoek (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd wordt, dan moet je de originele verklaring meenemen op de dag dat je de toets maakt. Heb je de originele verklaring niet bij je, dan kun je geen gebruik maken van de aan jou toegekende voorziening(en).

Voor de digitale taaltoetsen Nederlands en Engels is het aanvragen van extra tijd niet nodig. De extra tijd is reeds bij de toetsduur inbegrepen.

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over de toelatingstoetsen? Neem dan contact op met toelating@nhlstenden.com.