Wil je een opleiding (met uitzondering van een Master) volgen, maar heb je geen toelaatbaar diploma? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent bij de start van de opleiding.

Met de 21+ toelatingsprocedure zorg je alleen dat je aan de vooropleidingseisen van een opleiding voldoet. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen nog aanvullende inschrijfvoorwaarden heeft, dit kun je controleren op de pagina van de opleiding die je wilt gaan doen. 

Wil je de pabo gaan doen en heb je geen toelaatbaar diploma? Dan moet je naast het 21+ toelatingsonderzoek óók de pabocertificaten behalen. Meer informatie over de pabocertificaten kun je vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen (met uitzondering van een Master) bestaat uit drie onderdelen:

Alle onderdelen (capaciteitentest, kennistoets en taaltoets) dienen met een voldoende te worden afgesloten om te slagen voor de 21+ toelatingsprocedure. Voor alle toetsen geldt dat je deze maximaal twee keer per studiejaar mag doen. Je dient je voor elk onderdeel afzonderlijk aan te melden.

Deelname aan de toetsen is alleen mogelijk op de data die daarvoor zijn vastgesteld. Doe je de toets voor het eerst op het laatst beschikbare toetsmoment binnen het studiejaar, dan is er geen herkansing meer mogelijk.

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september.

Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar jouw studentnummer. Je krijgt je studentnummer via de mail, één werkdag nadat je via Studielink een aanmelding voor een opleiding hebt gedaan. We adviseren je om deze aanmelding te doen voordat je je aanmeldt voor één of meerdere toetsen.

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot Corona en andere onvoorziene omstandigheden.

We behouden ons het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is.

Kosten

De kosten bedragen € 65,- per toets. Zowel voor de eerste keer als je deelneemt als voor de herkansing.

Informatie over de betaling van de taal- en kennistoetsen vind je op www.toelatingstoetsen.nl. Let erop dat je de juiste toets(en) betaalt. 

Hoe je kunt voldoen aan de kosten voor de capaciteitentest staat vermeld in de e-mail die je ontvangt ter bevestiging van je aanmelding voor deze toets.

Let op! Je kunt niet deelnemen aan een toets als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald.Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Controleer daarom tijdig of de betaling is gelukt.

Uitslag

De uitslagen van alle toetsen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen (weekenden, feestdagen en schoolvakanties tellen niet mee), verstuurd naar het e-mailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven. 

Maximaal 8 weken na het bekend worden van de uitslag, wordt voor elk behaald onderdeel het daarbij behorende certificaat verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is via het aanmeldformulier.

Capaciteitentest

De capaciteitentest beoordeelt of je leervermogen en algemene vaardigheden voldoende zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Je hoeft je niet voor te bereiden op de capaciteitentest, omdat je leervermogen en inzicht getest wordt.

Omdat we via NOA deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig om je e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van de link. Door het aanmelden voor de capaciteitentest geef je hiervoor toestemming.

Deze test wordt digitaal via proctoring afgenomen. Meer informatie over proctoring vind je in dit document . Je kunt de toets thuis afleggen.

De toets bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door 2 oefenvragen. Deze moet je goed beantwoorden voordat je aan de het onderdeel kunt beginnen. Aan elk onderdeel zit een bepaalde tijdsduur gekoppeld. Beantwoord elke vraag zo goed mogelijk. Het is niet gek als je het onderdeel niet binnen de gestelde tijd af hebt, maar probeer wel zo ver mogelijk te komen. Tussen de onderdelen door loopt er geen tijd, maar ga niet bij je PC weg. 

In de bijlage vind je een aantal voorbeelden. Deze zijn slechts een illustratie van de manier van vraagstelling en geven geen indicatie van het niveau van de toets zelf.

Voorbeeldvragen capaciteitentest

Data capaciteitentest

  • Donderdag 1 december 2022, aanmelden t/m 17 november 2022
  • Dinsdag 17 januari 2023, aanmelden t/m 8 januari 2023 (i.v.m. kerstvakantie)
  • Donderdag 23 maart 2023, aanmelden t/m 9 maart 2023
  • Donderdag 29 juni 2023, aanmelden t/m 15 juni 2023
  • Donderdag 24 augustus 2023, aanmelden t/m 10 augustus 2023

De toets start om 10.00 uur.  

Aanmelden capaciteitentest

Aanmelden voor de capaciteitentest doe je via dit formulier. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld, ontvang je direct een automatische ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het formulier.

Op ditzelfde e-mailadres ontvang je in de week voorafgaand aan de test een uitnodiging.

Functiebeperking capaciteitentest

Is er sprake van een functiebeperking, stuur gelijktijdig met je aanmelding een e-mail naar toelating@nhlstenden.com om je functiebeperking kenbaar te maken.

Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Als je deze al in bezit hebt, stuur de verklaring dan mee als bijlage bij de e-mail. In verband met de administratieve afhandeling dient de verklaring uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. De verklaring wordt vertrouwelijk behandeld en zal 6 weken na bekendmaking van de uitslag worden verwijderd/vernietigd. Indien je wegens privacy redenen geen verklaring wilt mailen, meld dit dan. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing. 

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com.

Kennistoets

De kennistoets die je moet maken is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan doen. Elke opleiding legt in zijn Onderwijs- en Examenreglement vast welke kennistoets gedaan moet worden in het kader van het 21+ toelatingsonderzoek. Opleidingen kunnen kiezen uit algemene havo-eindexamenvakken.

Deze lijst wordt per studiejaar opnieuw vastgesteld. Indien je een toets niet voor het einde van een studiejaar hebt behaald, dien je voor het volgende studiejaar te controleren of er geen wijziging heeft plaatsgevonden. Bovenaan de lijst staat het studiejaar vermeld. Een studiejaar loopt van september tot en met augustus. 

Taaltoets

Afhankelijk van de voertaal van de door jou gekozen opleiding moet je ofwel een toets Nederlands ofwel een toets Engels doen. De taaltoetsen worden digitaal afgenomen via Hogeschooltaal. Na aanmelding voor de taaltoets ontvang je ongeveer een maand voor de toetsdatum een inlogcode. Met deze inlogcode kun je oefenen voor de toets, proefvragen maken en tijdens de toetsdag de toets maken.

De inlogcode ontvang je rechtstreeks via Hogeschooltaal.

Omdat we via Hogeschooltaal deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig om je naam en e-mailadres te delen met Hogeschooltaal. Hogeschooltaal gebruikt dit alleen om een account voor je aan te maken en je de inlogcodes toe te sturen. Door je aan te melden voor de toets geef je hiervoor toestemming.

Data en tijdsindeling taal- en kennistoetsen

De data en tijden van de taal- en kennistoetsen worden vermeld op www.toelatingstoetsen.nl.

Aanmelden kennis- en taaltoetsen

Aanmelden doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website kun je ook de voorbereidings- en een toetsstof vinden. Vanaf medio oktober is deze informatie voor dit studiejaar bijgewerkt.

Uitnodiging

Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je direct een automatische ontvangstbevestiging. Een uitnodiging met uitgebreidere informatie krijg je een week voor de toetsdag op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het aanmeldformulier.

Toetsniveau en vrijstelling

De kennis- en taaltoetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau en moet je met een voldoende afsluiten. Heb je al een havo- of vwo-certificaat voor de toets die je moet doen, of denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan een e-mail inclusief bewijsstukken naar toelating@nhlstenden.com Om het vrijstellingsverzoek tijdig te kunnen behandelen, dient het verzoek uiterlijk twee weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. Later binnengekomen verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Functiebeperking en taal- en kennistoets

Heb je een functiebeperking? Meld dit dan op het aanmeldformulier. Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin staat hoe je dient te handelen. Dit is afhankelijk van de door jou gekozen toetslocatie.

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over de toelatingstoetsen? Neem dan contact op met toelating@nhlstenden.com.