Geen diploma, wel (bijna) 21?

Wil je een opleiding (met uitzondering van een Master) volgen, maar heb je geen toelaatbaar diploma? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent bij de start van de opleiding.

Met de 21+ toelatingsprocedure zorg je alleen dat je aan de vooropleidingseisen van een opleiding voldoet. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen nog aanvullende inschrijfvoorwaarden heeft, dit kun je controleren op de pagina van de opleiding die je wilt gaan doen. 

Wil je de pabo gaan doen en heb je geen toelaatbaar diploma? Dan moet je naast het 21+ toelatingsonderzoek óók de pabocertificaten behalen. Meer informatie over de pabocertificaten kun je vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen (met uitzondering van een Master) bestaat uit drie onderdelen:

Alle onderdelen (capaciteitentest, kennistoets en taaltoets) dienen met een voldoende te worden afgesloten om te slagen voor de 21+ toelatingsprocedure. Voor alle toetsen geldt dat je deze maximaal twee keer per studiejaar mag doen.

Deelname aan de toetsen is alleen mogelijk op de data die daarvoor zijn vastgesteld. Doe je de toets voor het eerst op het laatst beschikbare toetsmoment binnen het studiejaar, dan is er geen herkansing meer mogelijk.

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september.

Op het aanmeldformulier wordt gevraagd naar jouw studentnummer. Je krijgt je studentnummer via de mail, één werkdag nadat je via Studielink een aanmelding voor een opleiding hebt gedaan. 

Kosten

De kosten bedragen € 65,- per toets. Zowel voor de eerste keer als je deelneemt als voor de herkansing.

De kosten voor de taaltoets en de kennistoets kun je vanaf drie weken voor de toetsdatum voldoen door middel van een iDeal-betaling. De betaling dient  uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment bij ons binnen te zijn. Uitgebreide informatie over het voldoen van deze kosten vind je op www.toelatingstoetsen.nl.

Hoe je kunt voldoen aan de kosten voor de capaciteitentest staat vermeld in de e-mail die je ontvangt ter bevestiging van je aanmelding voor deze toets.

Let op! Je kunt niet deelnemen aan een toets als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald. 

Uitslag

De uitslagen van alle toetsen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen, verstuurd naar het e-mailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven. 

Maximaal 8 weken na het bekend worden van de uitslag, wordt voor elk behaald onderdeel het daarbij behorende certificaat verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is via het aanmeldformulier.

Capaciteitentest

De capaciteitentest beoordeelt of je leervermogen en algemene vaardigheden voldoende zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Je hoeft je niet voor te bereiden op de capaciteitentest, omdat je leervermogen en inzicht getest wordt.

De test wordt digitaal via proctoring afgenomen. Wat dit inhoudt, staat vermeld bij het aanmeldformulier voor de capaciteitentest. Je kunt de toets thuis (of elders, maar niet op school) afleggen.

De toets duurt ongeveer 75 minuten en bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door 2 oefenvragen. Deze moet je goed beantwoorden voordat je aan de het onderdeel kunt beginnen.

Onderstaande voorbeelden zijn slechts een illustratie van de manier van vraagstelling en geven geen indicatie van het niveau van de toets zelf.

Cijferreeksen

Bij deze test gaat het om het vermogen om met getallen te redeneren. In deze subtest moet de samenhang gevonden worden tussen getallen die in een lange rij worden gepresenteerd.

Voorbeeldvraag:

1 2 3 4 5 ?

Exclusie

Bij deze test gaat het om het vermogen om logisch te kunnen redeneren. Bij het redeneren met figuren moet uit vijf figuren één gekozen worden die er niet bij hoort.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Spiegelbeelden

Bij deze test gaat het om het vermogen om driedimensionaal en abstract te kunnen denken. In deze subtest moet in gedachten een figuur linksom en rechtsom worden gedraaid en omgeklapt om de juiste antwoorden te vinden.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Componenten

Bij deze test gaat het om het vermogen om tweedimensionaal en logisch te kunnen denken. Bij deze subtest moeten drie stukjes in gedachten aan elkaar worden gepast en samen een figuur vormen.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Woordanalogieën

Bij deze test gaat het om uw verbaal redeneervermogen. Bij deze test moet het verband tussen woorden worden gevonden.

Voorbeeldvraag:

arm - hand = been - ?

Data capaciteitentest

Aanmelden kan tot maximaal 2 weken van tevoren!

  • Maandag 9 november 2020, 9.30 – 10.45 uur
  • Donderdag 3 december 2020, 9.30 – 10.45 uur
  • Dinsdag 19 januari 2021, 9.30 – 10.45 uur
  • Donderdag 25 maart 2021, 9.30 – 10.45 uur
  • Donderdag 27 mei 2021, 9.30 – 10.45 uur
  • Woensdag 30 juni 2021, 9.30 – 10.45 uur
  • Dinsdag 17 augustus 2021, 9.30 – 10.45 uur

Aanmelden capaciteitentest

Aanmelden voor de capaciteitentest doe je via dit formulier. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld, ontvang je direct een automatische ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het formulier.

Op ditzelfde e-mailadres ontvang je in de week voorafgaand aan de test een uitnodiging.

Is er sprake van een functiebeperking, stuur gelijktijdig met je aanmelding een e-mail naar toelating@nhlstenden.com om je functiebeperking kenbaar te maken.

Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Als je deze al in bezit hebt, stuur de verklaring dan mee als bijlage bij de e-mail. In verband met de administratieve afhandeling dient de verklaring uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. De verklaring wordt vertrouwelijk behandeld en zal 6 weken na bekendmaking van de uitslag worden verwijderd/vernietigd.

Kennistoets

De kennistoets die je moet maken is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan doen. Elke opleiding legt in zijn Onderwijs- en Examenreglement vast welke kennistoets gedaan moet worden in het kader van het 21+ toelatingsonderzoek. Opleidingen kunnen kiezen uit algemene havo-eindexamenvakken.

Bekijk welk vak bij de door jou gewenste opleiding hoort.

 

Taaltoets

Afhankelijk van de voertaal van de door jou gekozen opleiding moet je ofwel een toets Nederlands ofwel een toets Engels doen. De taaltoetsen worden digitaal afgenomen via Hogeschooltaal. Na aanmelding voor de taaltoets ontvang je binnen twee weken een inlogcode. Met deze inlogcode kun je oefenen voor de toets, proefvragen maken en tijdens de toetsdag de toets maken.

De inlogcode ontvang je rechtstreeks via Hogeschooltaal.

Omdat we via Hogeschooltaal deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig om je e-mailadres te delen met Hogeschooltaal. Hogeschooltaal gebruikt dit alleen om een account voor je aan te maken en je de inlogcodes toe te sturen. Door je aan te melden voor de toets geef je hiervoor toestemming.

Data en tijdsindeling taal- en kennistoetsen

De data en tijden van de taal- en kennistoetsen worden vermeld op www.toelatingstoetsen.nl.

De data van de toelatingstoetsen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot Corona. We gaan er in deze planning vanuit dat we vooreerst online toetsen, en dat met verruiming van de maatregelen de mogelijkheid zich weer voordoet om in de loop van het jaar op locaties te toetsen.

Als de richtlijnen niet versoepelen of juist strenger worden zal dat consequenties hebben voor de planning. We behouden ons dus het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is.

Aanmelden kennis- en taaltoetsen

Aanmelden doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website kun je ook de voorbereidingsstof en een proeftoets vinden.

Uitnodiging

Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je direct een automatische ontvangstbevestiging. Een uitnodiging met uitgebreidere informatie krijg je ruim een week voor de toetsdag op het e-mailadres dat je hebt ingevuld op het aanmeldformulier.

Toetsniveau en vrijstelling

De kennis- en taaltoetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau en moet je met een voldoende afsluiten. Heb je al een havo- of vwo-certificaat voor de toets die je moet doen, of denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan een e-mail inclusief bewijsstukken naar toelating@nhlstenden.com Om het vrijstellingsverzoek tijdig te kunnen behandelen, dient het verzoek uiterlijk twee weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. Later binnengekomen verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Voorbereidingscursus

Voor sommige vakken wordt in mei/juni een voorbereidingscursus georganiseerd. Zodra bekend is voor welke vakken een cursus georganiseerd wordt en op welke locatie, vind je de informatie daarover bij de voorbereidingsstof op www.toelatingstoetsen.nl.

Functiebeperking en taal- en kennistoets

Heb je een functiebeperking? Meld dit dan op het aanmeldformulier. Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin staat hoe je dient te handelen. Dit is afhankelijk van de door jou gekozen toetslocatie.

Is er sprake van een functiebeperking, stuur gelijktijdig met je aanmelding een e-mail naar info@toelatingstoetsen.nl om je functiebeperking kenbaar te maken.

Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Als je deze al in bezit hebt, stuur de verklaring dan mee als bijlage bij de e-mail. In verband met de administratieve afhandeling dient de verklaring uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. De verklaring wordt vertrouwelijk behandeld en zal 6 weken na bekendmaking van de uitslag worden verwijderd/vernietigd.

Voor de digitale taaltoetsen Nederlands en Engels is het aanvragen van extra tijd niet mogelijk. De extra tijd is reeds bij de toetsduur inbegrepen.

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over de toelatingstoetsen? Neem dan contact op met toelating@nhlstenden.com.