HBO-ICT

Geen diploma, wel 21?

Wil je een bacheloropleiding volgen, maar heb je (nog) geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.

Onderstaande informatie is van toepassing op studenten die in september 2018 zijn ingestroomd. Binnenkort vind je op deze pagina de actuele informatie voor de toelatingstoetsen voor het studiejaar 2019/2020.

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen bestaat uit twee onderdelen: een taaltoets en een kennistoets. Welke taaltoets je moet doen, is afhankelijk van de voertaal van de opleiding. De kennistoets is door de opleiding zelf gekozen uit een aantal algemene havo-eindexamenvakken. Bekijk welke vakken bij de door jou gewenste opleiding horen.

Aanmelding

Je meldt je aan voor een 21+ toelatingsonderzoek via de site toelatingstoetsen.nl. Meld je direct aan voor een toelatingsonderzoek. Het aanmeldformulier opent in een nieuw browservenster.

Om je aan te kunnen melden voor het 21+ toelatingsonderzoek is het noodzakelijk dat je eerst via Studielink een verzoek tot inschrijving indient voor de opleiding van jouw interesse. Na deze inschrijving krijg je binnen één werkdag via de mail jouw studentnummer en NHL Stenden e-mailadres. Je studentnummer vul je in op het aanmeldformulier voor het 21+ toelatingsonderzoek. 

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld, krijg je een automatische ontvangstbevestiging. Een uitnodiging met uitgebreidere informatie over het verloop van de toetsdag krijg je ruim een week voor de toetsdag op jouw NHL Stenden e-mailadres.

Voorbereiding

Controleer het rooster van de toetsdag hieronder voordat je je aanmeldt. Zo weet je welke tijden beschikbaar zijn. Aanmelden kan uiterlijk twee weken voor de toetsdatum. Wil je je goed voorbereiden op de toets en weten welke onderwerpen behandeld worden? Download dan de bijbehorende stof per opleiding.

Toetsniveau en vrijstelling

De toetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau en moet je met een voldoende (5,5 of hoger) afsluiten. Heb je al een havo- of vwo-certificaat voor een van de benodigde vakken? Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan een mail naar toelating@nhlstenden.com en voeg hier bewijsmateriaal aan toe.

Voorbereidingscursus

Voor sommige vakken wordt een voorbereidingscursus georganiseerd. Hieronder vind je meer informatie over de vakken waarvoor deze cursussen worden georganiseerd.

Functiebeperking en toets

Heb je een functiebeperking? Meld dit dan op het aanmeldformulier. We willen graag van je weten wat jij nodig hebt om de toets zo succesvol mogelijk af te leggen. Wil je in aanmerking komen voor speciale voorzieningen en/of extra tijd? Laat dan uiterlijk twee weken voor de toetsdag via toelating@nhlstenden.com weten waar jij behoefte aan hebt. Vervolgens gaan wij na in hoeverre wij je hierin tegemoet kunnen komen.

Voorwaarde voor speciale voorzieningen en/of extra tijd is dat je een officiële verklaring van bijvoorbeeld je huisarts kunt overleggen. Deze kun je uiterlijk tot een week voor de toetsdag sturen naar toelating@nhlstenden.com.

Wanneer jouw verzoek (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd wordt, moet je de originele verklaring meenemen naar de toets. De organisatie maakt een kopie van deze verklaring. Heb je de originele verklaring niet bij je, dan kun je geen gebruik maken van de aan jou toegekende voorzieningen.

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com

Data 21+ toelatingstoetsen studiejaar 2019-2020

De toelatingstoetsen voor het studiejaar 2019-2020 vinden plaats op onderstaande data:

 • Woensdag 19 december 2018
 • Woensdag 24 april 2019
 • Woensdag 19 juni 2019
 • Woensdag 14 augustus 2019

Binnenkort vind je op deze pagina de actuele informatie over de toelatingstoetsen voor het studiejaar 2019-2020. 

Tijdsindeling toelatingstoetsdag

 • 09.00 – 11.00 uur: Nederlands
 • 09.00 – 10.30 uur: Wiskunde A, Wiskunde B
 • 11.15 – 13.15 uur: Nederlands
 • 11.15 – 12.45 uur: Natuurkunde, Economie
 • 13.30 – 15.30 uur: Engels
 • 13.30 – 15.00 uur: Biologie, Maatschappijleer
 • 15.45 – 17.45 uur: Engels
 • 15.45 – 17.15 uur: Scheikunde, Frans, Duits, Management & Organisatie

Nederlands en Engels worden beide op twee tijden aangeboden. Let op dat je een tijd kiest die niet samenvalt met een andere toets die jij moet maken. Je geeft de tijdstippen door via het aanmeldformulier.

Uitslag

Heb je een toelatingstoets gemaakt? Je krijgt de uitslag dan binnen 15 werkdagen op jouw NHL Stenden e-mailadres.

Kosten

De kosten bedragen € 60,- per toets. De kosten voldoe je door middel van een iDeal-betaling, voorafgaand aan de toetsdag. Uitgebreide informatie over het betalen van de kosten vind je op het aanmeldformulier.

Let op: Je aanmelding voor de toelatingstoetsen is niet eerder definitief dan wanneer je aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan.

Gezakt

Als je gezakt bent voor één of meer toetsen, kun je je opnieuw aanmelden mits er nog een toetsdatum beschikbaar is. Hierboven vind je de beschikbare toetsdata. Je mag per studiejaar elke toets niet vaker dan twee keer afleggen. Als je de toetsen voor het eerst in augustus maakt, is er daarna geen toetsmoment meer beschikbaar voor inschrijving per 1 september en is er dus geen mogelijkheid meer tot herkansen.

Vrijstelling

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de toets, dan dien je het verzoek daartoe samen met het bewijsmateriaal uiterlijk 14 dagen voor de toets te hebben aangeleverd bij toelating@nhlstenden.com

Regeling bijzondere toelatingen

De regeling bijzondere toelatingen vind je hier. Je kunt uitsluitend aan deze regeling rechten ontlenen.