Geen diploma, wel (bijna) 21?

Wil je een associate degree- of bacheloropleiding volgen, maar heb je geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.

Met de 21+ toelatingsprocedure zorg je alleen dat je aan de vooropleidingseisen van een opleiding voldoet. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen nog aanvullende inschrijfvoorwaarden heeft, dit kun je controleren op de pagina van de opleiding die je wilt gaan doen. 

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen bestaat uit drie onderdelen:

Je doet eerst de capaciteitentest. Als je die met een voldoende afsluit, kun je de taaltoets en kennistoets maken. Haal je de capaciteitentest niet, dan zal je deze dus eerst moeten herkansen voor je je voor de andere twee onderdelen kunt deelnemen.

Alle onderdelen (capaciteitentest, kennistoets en taaltoets) dienen met een voldoende te worden afgesloten om te slagen voor de 21+ toelatingsprocedure.

Elk onderdeel van de 21+ toelatingsprocedure mag je per studiejaar maximaal twee keer doen. Deelname aan de toetsen is alleen mogelijk op de data die daarvoor zijn vastgesteld. Doe je de toets voor het eerst op het laatst beschikbare toetsmoment binnen het studiejaar, dan is er geen herkansing meer mogelijk.

Tijdens het aanmelden voor de verschillende onderdelen dien je jouw studentnummer invullen. Je krijgt je studentnummer via de mail, één werkdag nadat je via Studielink een aanmelding voor een opleiding hebt gedaan. 

Kosten

De kosten bedragen €60,- per toets.

De kosten voor de capaciteitentest voldoe je door middel van pinbetaling op de dag dat je de toets maakt.

De kosten voor de taaltoets en de kennistoets voldoe je door middel van een iDeal-betaling, uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment. Uitgebreide informatie over het voldoen van de kosten vind je op www.toelatingstoetsen.nl.

Let op! De betaling voor de taaltoets en de kennistoets moet uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment binnen zijn. Je kunt niet deelnemen als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald. 

Uitslag

De uitslag van de capaciteitentest wordt binnen een week verstuurd naar het emailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven.

De uitslag van de taal- en kennistoetsen wordt binnen 15 werkdagen verstuurd naar het emailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven. 

Gezakt

Als je gezakt bent voor de capaciteitentest, dan mag je niet deelnemen aan de taaltoets en de kennistoets. Je kunt je opnieuw aanmelden voor de capaciteitentest, mits er nog een datum beschikbaar is en je deze test nog niet twee keer hebt gedaan binnen het studiejaar. 

Ben je gezakt voor de taaltoets en/of de kennistoets, dan kun je je opnieuw aanmelden mits er nog een datum beschikbaar is en je de betreffende toets nog geen twee keer hebt gemaakt binnen het studiejaar.

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september. 

Capaciteitentest

De capaciteitentest beoordeelt of je leervermogen en algemene vaardigheden voldoende zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Je hoeft je niet voor te bereiden op de capaciteitentest, omdat je leervermogen en inzicht getest wordt.

De test wordt digitaal afgenomen, duurt ongeveer 75 minuten en bestaat uit vijf onderdelen:

De gebruikte voorbeeldvragen zijn slechts ter illustratie van de manier van vraagstelling en geven geen indicatie van het niveau van de toets zelf.

Cijferreeksen

Bij deze test gaat het om het vermogen om met getallen te redeneren. In deze subtest moet de samenhang gevonden worden tussen getallen die in een lange rij worden gepresenteerd.

Voorbeeldvraag:

1 2 3 4 5 ?

Exclusie

Bij deze test gaat het om het vermogen om logisch te kunnen redeneren. Bij het redeneren met figuren moet uit vijf figuren één gekozen worden die er niet bij hoort.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Spiegelbeelden

Bij deze test gaat het om het vermogen om driedimensionaal en abstract te kunnen denken. In deze subtest moet in gedachten een figuur linksom en rechtsom worden gedraaid en omgeklapt om de juiste antwoorden te vinden.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Componenten

Bij deze test gaat het om het vermogen om tweedimensionaal en logisch te kunnen denken. Bij deze subtest moeten drie stukjes in gedachten aan elkaar worden gepast en samen een figuur vormen.

Voorbeeldvraag:

Voorbeeld openen

Woordanalogieën

Bij deze test gaat het om uw verbaal redeneervermogen. Bij deze test moet het verband tussen woorden worden gevonden.

Voorbeeldvraag:

arm - hand = been - ?

Data capaciteitentest

Aanmelden kan tot maximaal 1 week van tevoren!

 • Zaterdag 16 november 2019, 14.00 – 15.15 uur
 • Dinsdag 26 november 2019,  19.00 – 20.15 uur
 • Zaterdag 8 februari 2020, 14.00 uur – 15.15 uur
 • Dinsdag 3 maart 2020, 19.00 – 20.15 uur
 • Donderdag 2 april 2020, 19.00 – 20.15 uur
 • Woensdag 27 mei 2020, 17.00 uur – 18.15 uur
 • Dinsdag 23 juni 2020, 19.00 – 20.15 uur
 • Woensdag 8 juli 2020,  17.00 uur – 18.15 uur

Aanmelden capaciteitentest

Aanmelden voor de capaciteitentest doe je via dit formulier. Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je direct een automatische ontvangstbevestiging op het emailadres dat je hebt ingevuld op het formulier. Op ditzelfde emailadres ontvang je een week voor de test een uitnodiging.

Locatie

De capaciteitentest wordt in Leeuwarden afgenomen.

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden

Kennistoets

De kennistoets die je moet maken is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan doen. Elke opleiding legt in zijn Onderwijs- en Examenreglement vast welke kennistoets gedaan moet worden in het kader van het 21+ toelatingsonderzoek. Opleidingen kunnen kiezen uit algemene havo-eindexamenvakken.

Bekijk welk vak bij de door jou gewenste opleiding hoort.

Nog niet alle Onderwijs- en Examenreglementen zijn definitief vastgesteld. Het overzicht zal worden bijgewerkt zodra meer informatie bekend is.

De pabocertificaten staan los van het 21+ toelatingsonderzoek. Wil je de pabo gaan doen en heb je geen toelaatbaar diploma? Dan moet je naast het 21+ toelatingsonderzoek óók de pabocertificaten behalen. Meer informatie kun je vinden op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en ontvang je van NHL Stenden naar aanleiding van je Studielink aanmelding bij de pabo.

Taaltoets

Afhankelijk van de voertaal van de opleiding die je gaat doen moet je een toets Nederlands of een toets Engels doen. Uiterlijk een werkweek nadat je een aanmelding voor deze toets hebt gedaan krijg je inlogcodes voor Hogeschooltaal. Hier kun je oefenen voor de toets en zijn er ook proefvragen. Tijdens het toets moment waarvoor je je hebt aangemeld gebruik je dezelfde inlogcodes om de toets te maken.

Omdat we via Hogeschooltaal deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig om je emailadres te delen met Hogeschooltaal. Hogeschooltaal gebruikt dit alleen om een account voor je aan te maken en je de inlogcodes toe te sturen. Door je aan te melden voor de toets geef je hiervoor toestemming.

Data kennis- en taaltoetsen

Aanmelden kan tot maximaal 2 weken van tevoren!

 • Woensdag 14 augustus 2019
 • Dinsdag 17 december 2019
 • Dinsdag 21 april 2020
 • Woensdag 17 juni 2020
 • Donderdag 13 augustus 2020

Tijdsindeling taal- en kennistoets dagen

 • 09.00 – 11.00 uur: Nederlands
 • 09.00 – 10.30 uur: Wiskunde A, Wiskunde B
 • 11.15 – 13.15 uur: Nederlands
 • 11.15 – 12.45 uur: Natuurkunde, Economie
 • 13.30 – 15.30 uur: Engels
 • 13.30 – 15.00 uur: Biologie, Maatschappijleer
 • 15.45 – 17.45 uur: Engels
 • 15.45 – 17.15 uur: Scheikunde, Frans, Duits, Spaans, Management & Organisatie

Nederlands en Engels worden beide op twee tijden aangeboden. Let op dat je een tijd kiest die niet samenvalt met een andere toets die jij moet maken. Je geeft de tijdstippen door via het aanmeldformulier.

Aanmelden kennis- en taaltoetsen

Aanmelden doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website kun je ook de voorbereidingsstof per toets vinden.

Uitnodiging

Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je direct een automatische ontvangstbevestiging. Een uitnodiging met uitgebreidere informatie over het verloop van de toetsdag krijg je ruim een week voor de toetsdag waarvoor je je hebt aangemeld op het emailadres dat je hebt ingevuld op het aanmeldformulier.

Toetsniveau en vrijstelling

De kennis- en taaltoets worden afgenomen op havo-eindexamenniveau en moet je met een voldoende afsluiten. Heb je al een havo- of vwo-certificaat voor de toets die je moet doen, of denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan een mail inclusief bewijsstukken naar toelating@nhlstenden.com om vrijstelling aan te vragen. Het vrijstellingsverzoek moet uiterlijk twee weken voor de toets binnen zijn om nog voor de toets uitslag te krijgen. Vrijstellingsverzoeken die je indient nadat je een toets hebt gemaakt, worden niet in behandeling genomen. In dat geval geldt de uitslag van de toets.

Voorbereidingscursus

Voor sommige vakken wordt in mei/juni een voorbereidingscursus georganiseerd. Zodra bekend is voor welke vakken een cursus georganiseerd wordt, vind je de informatie daarover bij de voorbereidingsstof op www.toelatingstoetsen.nl.

Functiebeperking en toets

Heb je een functiebeperking? Meld dit dan op het aanmeldformulier. We willen graag van je weten wat jij nodig hebt om de toets zo succesvol mogelijk af te leggen. Wil je in aanmerking komen voor speciale voorzieningen en/of extra tijd? Laat dan uiterlijk twee weken voor de toetsdag via toelating@nhlstenden.com weten waar jij behoefte aan hebt. Vervolgens gaan wij na in hoeverre wij je hierin tegemoet kunnen komen.

Voorwaarde voor speciale voorzieningen en/of extra tijd is dat je een officiële verklaring van bijvoorbeeld je huisarts kunt overleggen. Deze kun je uiterlijk tot een week voor de toetsdag sturen naar toelating@nhlstenden.com.

Wanneer jouw verzoek (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd wordt, dan moet je de originele verklaring meenemen op de dag dat je de toets maakt. Heb je de originele verklaring niet bij je, dan kun je geen gebruik maken van de aan jou toegekende voorzieningen.

Een eventuele toezegging geldt alleen voor het afleggen van de toelatingstoets(en). Maak een afspraak met een decaan om eventuele voorzieningen tijdens de studie te bespreken via studentinfo@nhlstenden.com

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over de toelatingstoetsen? Neem dan contact op met toelating@nhlstenden.com.