HBO-ICT

Voldoe je aan de toelatingseisen?

Bij NHL Stenden kun je kiezen voor een bacheloropleiding, associate degree of een masteropleiding. Je moet aan bepaalde eisen voldoen, wil je toegelaten worden tot een opleiding. Bijvoorbeeld een havo-, vwo- of mbo-4-diploma met het juiste profiel, vakkenpakket of verwantschap.​ Voor alle voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen zijn toelatingseisen van toepassing. Je vindt deze toelatingseisen op de opleidingspagina.

Bekijk alle opleidingen

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meerdere toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden, vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat niet is vermeld bij de toelatingseisen op de pagina? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer informatie contact met ons op via studentinfo@nhlstenden.com of bel met 058- 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Ben je 21 jaar of ouder en wil je een bacheloropleiding volgen, maar heb je (nog) geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via een toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Lees hier later meer over de 21-plus toelating van NHL Stenden. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Vak- en profieldeficiëntie havo en vwo

Bij een havo- of vwo-diploma kan het profiel of vakkenpakket van belang zijn voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Heb je niet het juiste profiel of vakkenpakket voor de opleiding van jouw keuze? Dan is er een mogelijkheid om deze zogenaamde deficiëntie in je diploma weg te werken. Meer over het wegwerken van vak- en profieldeficiëntie.

Buitenlandse vooropleiding

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan is de procedure rond je toelating uitgebreider dan voor een in Nederland behaald diploma. Lees meer over de procedure.