Bij NHL Stenden kun je kiezen voor een associate degree-, bachelor- of masteropleiding. Voor de voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen zijn toelatingseisen van toepassing. Denk aan een havo-, vwo- of mbo-4 diploma met het juiste profiel en vakkenpakket. Je vindt deze toelatingseisen op de webpagina of in de brochure van de opleiding van je voorkeur.

Voltijd opleidingen Deeltijd opleidingen

Wanneer je aan alle toelatingseisen voldoet, dan kun je je aanmelden via Studielink.nl.  

Heb je niet het juiste diploma of profiel of je twijfelt of je aan de toelatingseisen voldoet? Hieronder geven we aan welke mogelijkheden er zijn. 

Vind je geen antwoord op je vraag? Stuur ons dan een e-mail via toelating@nhlstenden.com.

Je hebt een ander diploma of je twijfelt over je diploma? 

Heb je een diploma dat niet is vermeld bij de toelatingseisen op de pagina? Of je hebt een mbo diploma, maar je weet niet zeker welk niveau je diploma is? Meld je aan via Studielink voor de door jou gekozen opleiding. Je krijgt bericht van onze Centrale Student Administratie (CSA)over je toelaatbaarheid.

21+ Toelatingsonderzoek

Ben je 21 jaar of ouder bij de start van de studie en wil je een Ad of Bachelor opleiding volgen bij NHL Stenden, maar heb je geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via 21+ toelatingsonderzoek (bestaande uit drie toetsen) kun je mogelijk toch toelaatbaar worden tot de opleiding van jouw keuze. Hier kun je alles lezen over het 21+ toelatingsonderzoek

Vak- en profieldeficiëntie havo en vwo

Bij een havo- of vwo-diploma kan het profiel of vakkenpakket van belang zijn voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Heb je niet het juiste profiel of mis je specifiek voorgeschreven vakken voor de opleiding van jouw keuze? Dan is er een mogelijkheid om deze zogenaamde deficiëntie weg te werken. Meer over het wegwerken van vak- en profieldeficiëntie.

Buitenlandse vooropleiding

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan is de procedure rond je toelating uitgebreider dan voor een in Nederland behaald diploma. Lees meer over de procedure.

Doorstuderen na je Associate degree

Je kunt aansluitend aan je Ad-opleiding (of op een later moment) ervoor kiezen om een hbo-bachelor diploma te halen. Dit kan een bachelor van je eigen hogeschool zijn, of van een andere hogeschool. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Master

Voor de Masteropleidingen gelden specifieke toelatingseisen. Je kunt deze vinden op de opleidingspagina.

Voltijd opleidingen Deeltijd opleidingen