Bij NHL Stenden kun je kiezen voor een associate degree-, bachelor- of masteropleiding. Voor de voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen zijn toelatingseisen van toepassing. Denk aan een havo-, vwo- of mbo-4 diploma met het juiste profiel en vakkenpakket. Je vindt deze toelatingseisen op de webpagina of in de brochure van de opleiding van je voorkeur.

Voltijd opleidingen Deeltijd opleidingen

Ander diploma?

Heb je een diploma dat niet is vermeld bij de toelatingseisen op de pagina? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Meld je aan via Studielink voor de door jou gekozen opleiding. Je krijgt automatisch bericht van ons over je toelaatbaarheid.

Geen diploma, wel 21?

Ben je 21 jaar of ouder bij de start van de studie en wil je een opleiding volgen bij NHL Stenden (met uitzondering van een Master), maar heb je geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via een toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toelaatbaar worden tot de opleiding van jouw keuze. Lees hier meer over de 21-plus toelating van NHL Stenden. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Vak- en profieldeficiëntie havo en vwo

Bij een havo- of vwo-diploma kan het profiel of vakkenpakket van belang zijn voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Heb je niet het juiste profiel of mis je specifiek voorgeschreven vakken voor de opleiding van jouw keuze? Dan is er een mogelijkheid om deze zogenaamde deficiëntie weg te werken. Meer over het wegwerken van vak- en profieldeficiëntie.

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meerdere toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden, vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Buitenlandse vooropleiding

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan is de procedure rond je toelating uitgebreider dan voor een in Nederland behaald diploma. Lees meer over de procedure.

Doorstuderen na je Associate degree

Je kunt aansluitend aan je Ad-opleiding (of op een later moment) ervoor kiezen om een hbo-bachelor diploma te halen. Dit kan een bachelor van je eigen hogeschool zijn, of van een andere hogeschool. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Master

Voor de Masteropleidingen gelden specifieke toelatingseisen. Je kunt deze vinden op de opleidingspagina.

Voltijd opleidingen Deeltijd opleidingen