Op onze website en in onze brochures vind je de toelatingseisen voor onze opleidingen. Deze toelatingseisen gelden voor:

  • een havodiploma vanaf 1-1-2009;
  • een vwo-diploma vanaf 1-1-2010.

Heb je een diploma behaald voor bovengenoemde data, neem dan contact op met CSA@nhlstenden.com.

Mis je een specifiek voorgeschreven vak?

Wanneer je één of meer voorgeschreven vakken mist op je diploma, dan kun je deze vakdeficiëntie wegwerken door één of meerdere toetsen af te leggen. Als je via de website van de door jou gekozen opleiding (kopje praktische zaken) of brochure hebt gevonden welke deficiëntie(s) je weg moet werken, dan kun je op www.toelatingstoetsen.nl terecht om je aan te melden voor de verplichte toets(en). Op deze website vind je alle informatie en een proeftoets om je te kunnen voorbereiden.

We geven je een voorbeeld:
Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Chemie
en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009, dan kun je zien dat je twee specifiek voorgeschreven vakken moet volgen: wiskunde A of B én scheikunde.

Een niet toelaatbaar profiel?

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat geen toelating geeft tot de door jou gewenste opleiding, dan kun je dit bij NHL Stenden Hogeschool wegwerken. 

Het is belangrijk dat je dit goed controleert via de vooropleidingsgegevens op de pagina van de door jou gekozen opleiding (kopje praktische zaken). Indien je profiel niet wordt vermeld, dan is er sprake van een niet toelaatbaar profiel. Wordt je profiel genoemd, dan is je profiel toelaatbaar. Wel kan het zijn dat er bij je profiel specifiek voorgeschreven vakken worden vermeld. In dat geval is onderstaand niet voor jou van toepassing, maar kijk dan bij het kopje hierboven.

Wanneer je een niet toelaatbaar profiel hebt, dan Je moet je dan een deficiëntietoets doen voor twee vakken. Bekijk op de opleidingspagina van de studie met welk profiel je wel rechtstreeks toelaatbaar zou zijn. Dit zijn de profielen waarbij geen aanvullende vakkenpakketeisen staan vermeld. Als de opleiding meerdere rechtstreeks toelaatbare profielen heeft, dan mag je zelf één van de profielen kiezen.

Heb je het toelaatbare profiel gevonden? Dan vind je hieronder de vakken waarvoor je een toelatingstoets moet doen. Kent de opleiding van je keuze meerdere toelaatbare profielen? Dan mag je één van de toelaatbare profielen kiezen waarmee je je profieldeficiëntie wilt gaan wegwerken.  

  • Natuur & Techniek: Wiskunde B en Natuurkunde
  • Natuur & Gezondheid: Wiskunde B en Biologie
  • Economie & Maatschappij: Wiskunde A en Economie

We geven je hieronder twee voorbeelden:
Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Civiele Techniek en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009. Met dit profiel ben je niet toelaatbaar. Het profiel N+T geeft wel rechtstreeks toelating. Je moet dan de toetsen Wiskunde B en Natuurkunde doen om je profieldeficiëntie weg te werken.

Je wilt je inschrijven bij de opleiding Bouwkunde en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009. Met dit profiel ben je niet toelaatbaar. Alle andere drie profielen zijn wel toelaatbare profielen waarbij geen aanvullende eisen staan vermeld. Je mag dan één van deze drie profielen kiezen. Het is niet mogelijk om uit twee profielen een toets te kiezen en daar een combinatie mee te maken.  

Ook voor deze deficiëntietoetsen kun je je aanmelden via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website vind je alle informatie en een proeftoets om je te kunnen voorbereiden.

Heb je voor één of beide vakken een vavo of deelcertificaat behaald? Mail dan een scan van het certificaat naar toelating@nhlstenden.com

Wil je via een andere route het bewijs behalen? Informeer dan voorafgaand om te zien of het bewijs wat je wilt halen ook kan worden geaccepteerd. Stuur een link naar alle (toets)informatie naar toelating@nhlstenden.com  

Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via: toelating@nhlstenden.com.