Op onze website en in onze brochures vind je de toelatingseisen voor onze opleidingen. Deze toelatingseisen gelden voor:

  • een havodiploma vanaf 1-1-2009;
  • een vwo-diploma vanaf 1-1-2010.

Heb je een diploma behaald voor bovengenoemde data, neem dan contact op met CSA@nhlstenden.com.

Mis je een specifiek voorgeschreven vak?

Wanneer je één of meer voorgeschreven vakken mist op je diploma, dan kun je deze vakdeficiëntie wegwerken door één of meerdere toetsen af te leggen. Als je via de website van de door jou gekozen opleiding (kopje praktische zaken) of brochure hebt gevonden welke deficiëntie(s) je weg moet werken, dan kun je op www.toelatingstoetsen.nl terecht om je aan te melden voor de verplichte toets(en). Op deze website vind je alle informatie en een proeftoets om je te kunnen voorbereiden.

We geven je een voorbeeld:
Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Chemie
en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009, dan kun je zien dat je twee specifiek voorgeschreven vakken moet volgen: wiskunde A of B én scheikunde.

Een niet toelaatbaar profiel?

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat geen toelating geeft tot de door jou gewenste opleiding, dan kun je dit bij NHL Stenden Hogeschool wegwerken. 

Het is belangrijk dat je dit goed controleert via de vooropleidingsgegevens op de pagina van de door jou gekozen opleiding (kopje praktische zaken). Indien je profiel niet wordt vermeld, dan is er sprake van een niet toelaatbaar profiel. Wordt je profiel genoemd, dan is je profiel toelaatbaar. Wel kan het zijn dat er bij je profiel specifiek voorgeschreven vakken worden vermeld. In dat geval is onderstaand niet voor jou van toepassing, maar kijk dan bij het kopje hierboven.

Wanneer je een niet toelaatbaar profiel hebt, dan Je moet je dan een deficiëntietoets doen voor twee vakken. Bekijk op de opleidingspagina van de studie met welk profiel je wel rechtstreeks toelaatbaar zou zijn. Dit zijn de profielen waarbij geen aanvullende vakkenpakketeisen staan vermeld. Als de opleiding meerdere rechtstreeks toelaatbare profielen heeft, dan mag je zelf één van de profielen kiezen.

Heb je het profiel gevonden? Dan vind je hieronder de vakken waarvoor je een toelatingstoets moet doen.

  • Natuur & Techniek: Wiskunde B en Natuurkunde
  • Natuur & Gezondheid: Wiskunde B en Biologie
  • Economie & Maatschappij: Wiskunde A en Economie

We geven je een voorbeeld:
Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Civiele Techniek en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009. Met dit profiel ben je niet toelaatbaar. Het profiel N+T geeft wel rechtstreeks toelating. Je moet dan de toetsen Wiskunde B en Natuurkunde doen om je profieldeficiëntie weg te werken.

Ook voor deze deficiëntietoetsen kun je je aanmelden via www.toelatingstoetsen.nl. Op deze website vind je alle informatie en een proeftoets om je te kunnen voorbereiden.

Kom je er niet uit of heb je nog vragen over? Neem dan contact met ons op via: toelating@nhlstenden.com.