HBO-ICT

Wegwerken vak- en profieldeficiëntie havo en vwo

Op de opleidingspagina op onze website en in onze brochures vind je de toelatingseisen voor onze opleidingen. Deze toelatingseisen die bij de gelden voor:

  • een havodiploma vanaf 1-1-2009;
  • een vwo-diploma vanaf 1-1-2010.

Heb je het juiste profiel of vakkenpakket?

Bij een havo- of vwo-diploma kan ook het profiel of vakkenpakket van belang zijn voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Heb je niet het juiste profiel of vakkenpakket voor de opleiding van jouw keuze? Dan is er een mogelijkheid om deze zogenaamde deficiëntie in je diploma weg te werken. Bekijk op de opleidingspagina van de opleiding die je wilt volgen of je met jouw profiel en vakkenpakket toelaatbaar bent. Bij havo- en vwo-diploma’s is het altijd van belang welk vakkenpakket je hebt gevolgd, ook bij de oudere profieldiploma’s en bij de havo- en vwo-diploma’s zonder profiel.

Ontbrekend vak in je vakkenpakket?

Wanneer je één of meer vakken in je vakkenpakket mist, dan kun je een deficiëntietoets doen om deze vakdeficiëntie weg te werken. We zijn als NHL Stenden Hogeschool aangesloten bij een samenwerkingsverband, waardoor we met een aantal partnerhogescholen dezelfde deficiëntietoetsen aanbieden. Als je hierboven hebt gevonden welk vak je mist, dan kun je op www.toelatingstoetsen.nl terecht om je aan te melden voor een deficiëntietoets en alle informatie rond het voorbereiden op deze toets te vinden.

Een niet toelaatbaar profiel?

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat geen toelating geeft tot de door jou gewenste opleiding? Ook dat kun je bij NHL Stenden Hogeschool wegwerken. Je moet dan een deficiëntietoets doen voor twee vakken. Bekijk op de opleidingspagina van de studie met welk profiel je wel rechtstreeks toelaatbaar zou zijn. Dit zijn de profielen waarbij geen aanvullende vakkenpakketeisen staan vermeld. Als de opleiding meerdere rechtstreeks toelaatbare profielen heeft, dan mag je zelf één van de profielen kiezen.

Heb je het profiel gevonden? Dan vind je hieronder de vakken waarvoor je een toelatingstoets moet doen.

  • Natuur & Techniek: Wiskunde B en Natuurkunde
  • Natuur & Gezondheid: Wiskunde B en Biologie
  • Economie & Maatschappij: Wiskunde A en Economie

We geven je een voorbeeld:

  • Je wilt je inschrijven bij de bacheloropleiding Civiele Techniek en je hebt het havo-profiel C+M, behaald na 1 januari 2009. Met dit profiel ben je niet toelaatbaar. Het profiel N+T geeft wel rechtstreeks toelating. Je moet dan de toetsen Wiskunde B en Natuurkunde doen om je profieldeficiëntie weg te werken.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de toelatingscoördinator via de mail: toelating@nhlstenden.com. Ook voor de deficiëntietoetsen om je profieldeficiëntie weg te werken kan je terecht op www.toelatingstoetsen.nl om je aan te melden en de voorbereidingsstof te bekijken.