Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan is de procedure rond je toelating uitgebreider dan voor een in Nederland behaald diploma. Het kost daarom ook meer tijd om alles in orde te maken, zet dit dus zo snel mogelijk in gang! Zet de eerste stap nu door je aan te melden in Studielink voor de opleiding die je wilt gaan doen.

Waardering

Je buitenlandse diploma moet worden beoordeeld op gelijkwaardigheid aan een Nederlands diploma dat toelating geeft. CSA (Centrale Studenten Administratie) voert deze beoordeling uit.

Nadat je je hebt aangemeld voor de studie via Studielink, ontvang je een email waarin vermeld staat welke stappen je moet uitvoeren om informatie te krijgen over je toelaatbaarheid op basis van je diploma.

Mocht je al een diplomawaardering van het Nuffic of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben ontvangen, dan mag je tegelijk aanleveren met de rest van je documenten. CSA beoordeelt dan of er alsnog een waardering moet worden uitgevoerd of dat het advies uit de door jou opgestuurde waardering overgenomen wordt.

Let op: waarderingen van Nuffic en DUO zijn altijd in de vorm van een advies aan de instelling, hieraan kun je geen rechten ontlenen.

Nederlandse taaleis

Naast een toelaatbaar buitenlands diploma wordt vereist dat je bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van een Nederlandstalige opleiding. Dit bewijs kun je leveren door middel van het Staatsexamen NT2 programma II (Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven).
Meer informatie over het Staatsexamen NT2 programma II vind je op www.staatsexamensnt2.nl.

Heb je het gehele Staatsexamen NT2 programma II al behaald, dan kun je het certificaat op dezelfde wijze aanleveren als je diploma. Een andere mogelijkheid om te voldoen aan de Nederlandse taaleis is het afleggen van een Dutch Language Test (DLT), te maken op NHL Stenden Hogeschool. Alle informatie inclusief het aanmeldformulier vind je hier.

Mogelijkheden tot vrijstelling van de Nederlandse taaleis

Je komt in ieder geval in aanmerking voor vrijstelling van de toets als je buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands toelaatbaar diploma en het vak Nederlands met een voldoende op dit diploma staat vermeld.

Voor Duitstalige studenten is er de mogelijkheid om een vierweekse cursus te volgen. Als deze cursus met een voldoende wordt afgesloten, dan krijg je vrijstelling voor de taaltoets. Meer informatie vind je hier.

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de toets, dan dien je het verzoek daartoe samen met het bewijsmateriaal uiterlijk 14 dagen voor de toets te hebben aangeleverd bij toelating@nhlstenden.com