Je kunt aansluitend aan je Ad-opleiding (of op een later moment) ervoor kiezen om een hbo-bachelordiploma te halen. Dit kan een bachelor van je eigen hogeschool zijn, of van een andere hogeschool. Een hbo-bacheloropleiding duurt gewoonlijk 4 jaar. Wil je een bacheloropleiding volgen die sterk lijkt op jouw Ad-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. En deze vrijstellingen kunnen bij een sterk verwante bachelor oplopen tot wel 120 EC. Waardoor je soms dan al in twee jaar je bachelordiploma kunt halen.

De stappen die je kunt volgen:

  • Oriënteer je goed op de bachelor van je keuze zoals het programma, de onderwijsvorm (voltijd/deeltijd of duaal) en de locatie. Ook als het gaat om zaken als nadere (voor)opleidingseisen,  studiefinanciering, studiekeuzecheck, startdata en inschrijfmomenten.
     
  • Aanmelding en toelaatbaarheid. Voor een hbo-bachelor ben je net als voor de Ad toelaatbaar via je mbo-4 of havo/vwo diploma. Je aanmelding voor een bacheloropleiding (www.studielink.nl) regel je dus op basis van je mbo-4 of havo/vwo diploma en niet via je Ad diploma. Kijk daarbij ook goed of de bachelor van je keuze ook nadere (voor)opleidingseisen stelt. Want ook daaraan zal je moeten voldoen.
     
  • Vrijstellingen en resterende studieduur. Wanneer je denkt in aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen van het bachelor programma, dan dien je een vrijstellingsverzoek in bij de examencommissie van de bacheloropleiding waarvoor je je hebt aangemeld.  Op basis van de door hen vastgestelde vrijstellingen wordt bepaald hoe het programma voor de bachelor er voor jou uit gaat zien en kan een inschatting worden gemaakt van de studieduur.

Wat als ik tijdens mijn Ad-opleiding wil overstappen naar een bacheloropleiding?

Wil je overstappen naar een bacheloropleiding en niet (meer) je Ad-diploma afronden? Denk er dan eerst vooral goed over na; je Ad-diploma is ook heel waardevol en het kán dan ook verstandig zijn toch eerst je Ad af te maken en je diploma te behalen voordat je de overstap maakt. Als je toch besluit over te stappen, oriënteer je dan goed op de mogelijkheden van de bachelor die je wil gaan doen en laat je goed adviseren, bijvoorbeeld door je studiecoach, slb’er of een studiekeuzeadviseur. Past de overstap van Ad naar bachelor helemaal bij jouw ambities en mogelijkheden? Dan volg je dezelfde stappen als hierboven.

Wat als ik pas jaren later een bachelor diploma wil halen?

Ook als je jaren na het behalen van je Ad-diploma nog een bachelor diploma wil behalen kun je die stap maken. Het gebeurt steeds vaker dat een volgende studiestap pas later wordt gemaakt). Ook dan volg je de stappen zoals hierboven beschreven.

Wat als ik tijdens of na mijn Ad naar een universitaire bachelor wil overstappen?

Voor een universitaire bachelor ben je alleen toelaatbaar op basis van een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Je Ad-opleiding heeft geen propedeutische fase dus voor universiteiten ben je over het algemeen niet toelaatbaar via je Ad-diploma. Je kunt als je echt die overstap wilt maken in gesprek gaan met een verwante bachelor om de mogelijkheid te onderzoeken of je via een propedeuse van die hbo-bachelor alsnog de overstap kunt maken.