Je kunt aansluitend aan je Ad-opleiding (of later) ervoor kiezen om een hbo-bachelor diploma te halen. Dit kan bij NHL Stenden, of bij een andere hogeschool in Nederland. Een bacheloropleiding duurt 4 jaar. Maar omdat je met jouw Associate degree al een hbo-diploma hebt gehaald kun je in een aantal gevallen al in 2 jaar je bachelor diploma halen.
Wil je bijvoorbeeld een bacheloropleiding volgen die sterk lijkt op jouw Ad-opleiding, waarin je je kunt doorontwikkelen in dezelfde sector, dan kun je vaak instromen in het derde jaar van die bachelor. Heb je bijvoorbeeld je Ad-diploma International Hospitality Management behaald, dan kun je instromen in het 3e jaar van de bachelor International Hospitality Management, en heb je dus na 2 jaar ook je bachelordiploma.

Het kan natuurlijk ook dat je graag kiest voor een bachelor in een andere richting. Oriënteer je altijd goed voordat je je keuze maakt. Wat past bij jou en bij jouw ambities? Wil je doorstuderen in voltijd, deeltijd of duale vorm? Je kunt via onze website bekijken welk bachelor aanbod er bij ons beschikbaar is, in welke studievorm en op welke locaties.

Als de bachelor van jouw keuze wat verder af staat van jouw Ad-opleiding, kom je nog steeds in aanmerking voor vrijstellingen, maar misschien wat minder dan 120 EC en dan doe je waarschijnlijk ook wat langer dan 2 jaar over het behalen van het bachelor diploma van jouw keuze.

De stappen die je kunt volgen:

  • Oriënteer je goed op de bachelor van je keuze Oriënteer je goed op de bachelor van je keuze zoals het programma, de onderwijsvorm (voltijd/deeltijd/duaal) en de locatie. Ook als het gaat om praktische zaken als (voor)opleiding, studiefinanciering, studiekeuzecheck, startdata en inschrijfmomenten. 
  • Aanmelding en toelaatbaarheid. Voor een hbo-bachelor ben je net als voor de Ad toelaatbaar via je mbo-4 of havo/vwo diploma. Je aanmelding voor een bacheloropleiding (www.studielink.nl) regel je dus op basis van je mbo-4 of havo/vwo diploma en niet via je Ad- diploma. Kijk daarbij ook goed of de bachelor van je keuze ook nadere (voor)opleidingseisen stelt. Want ook daaraan zal je moeten voldoen.
  • Vrijstellingen en resterende studieduur. Wanneer je denkt in aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen van het bachelor programma, dan dien je een vrijstellingsverzoek in bij de examencommissie van de bacheloropleiding waarvoor je je hebt aangemeld.  Op basis van de door hen vastgestelde vrijstellingen wordt bepaald hoe het programma voor de bachelor er voor jou uit gaat zien en kan een inschatting worden gemaakt van de studieduur.

Wat als ik tijdens mijn Ad-opleiding wil overstappen naar een bacheloropleiding?

Wil je overstappen naar een bacheloropleiding en niet (meer) je Ad-diploma afronden? Denk er dan eerst vooral goed over na; je Ad-diploma is ook heel waardevol en het kán dan ook verstandig zijn toch eerst je Ad af te maken en je diploma te behalen voordat je de overstap maakt. Als je toch besluit over te stappen, oriënteer je dan goed op de mogelijkheden van de bachelor die je wil gaan doen en laat je goed adviseren. Bijvoorbeeld door je studiecoach, slb’er of een studiekeuzeadviseur. Past de overstap van Ad naar bachelor helemaal bij jouw ambities en mogelijkheden? Dan volg je dezelfde stappen als hierboven.
 

Wat als ik pas jaren later een bachelor diploma wil halen?

Ook als je jaren na het behalen van je Ad-diploma nog een bachelor diploma wil halen kun je die stap maken. Het gebeurt steeds vaker dat een volgende studiestap pas later wordt gemaakt. Ook dan kan je bovenstaande stappen nemen. Is het al vele jaren geleden dat je je Ad- diploma hebt behaald? Dan wordt er nog gekeken hoe jij kunt instromen in de bacheloropleiding van jouw keuze.
 

Wat als ik tijdens of na mijn Ad naar een universitaire bachelor wil overstappen?

Voor een universitaire bachelor ben je alleen toelaatbaar op basis van een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Je Ad-opleiding heeft geen propedeutische fase dus voor universiteiten ben je over het algemeen niet direct toelaatbaar via je Ad-diploma. Je kunt als je toch die overstap wil maken in gesprek gaan met een verwante bachelor om de mogelijkheid te onderzoeken of je via een propedeuse van die hbo-bachelor alsnog de overstap kunt maken.