Wat kost flexibel studeren?

Studeren brengt verschillende kosten met zich mee. Soms worden deze kosten (deels) door de werkgever vergoed. Maar voor sommige opleidingen zijn er ook mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming of een lening te ontvangen. 

Collegegeld

Voor de opleidingen aan NHL Stenden betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor het studiejaar 2018/2019 €2.060. In sommige gevallen betaal je het instellingscollegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt met het levenlanglerenkrediet per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid

 

Regelingen (aankomende) docenten

De overheid komt (aankomende) docenten financieel tegemoet om een (extra) diploma te halen. Er zijn drie regelingen waarop je misschien aanspraak kunt maken:

Lerarenbeurs

Bevoegde leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs, kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor ambulant begeleiders. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren, ook voor zij-instromers

Studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgen, kunnen een tegemoetkoming leraren krijgen. Dat kan alleen als studiefinanciering niet meer mogelijk is. Kijk op de site van DUO voor meer informatie.

Extra studiefinanciering

Ga je na een opleiding aan hbo of universiteit nog een voltijdse kopopleiding doen, dan kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Op de site van DUO kun je meer lezen over de regelingen, voorwaarden en de aanvraag.

Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Om het aantal masteropgeleide leraren voor de klas te verhogen is er de Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters:

  • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding  Nederlands of Engels op het hbo, dan kun je een eenmalige beurs van € 3.000 krijgen.
  • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding Wiskunde op het hbo, dan kun je eenmalig een bedrag van € 5.000 krijgen.
  • Ben je afgestudeerd aan de pabo en volg je de master Pedagogiek, dan krijg je eenmalig € 3.000. Naast het volgen van deze studie moet je stage lopen in het primair onderwijs.

Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dit geldt onder andere voor duale en deeltijd hbo-opleidingen die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving vallen. Kijk op de website van het rvo voor meer informatie.

​Aftrek van studiekosten bij de belasting

Kom je niet in aanmerking voor een lening of een tegemoetkoming? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de Belastingdienst.