Flexibel studeren

Wat kost flexibel studeren?

Studeren brengt verschillende kosten met zich mee. Soms worden deze kosten (deels) door de werkgever vergoed. Maar voor sommige opleidingen zijn er ook mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming of een lening te ontvangen. 

Collegegeld

Voor de opleidingen aan NHL Stenden betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor het studiejaar 2018/2019 €2.060. In sommige gevallen betaal je het instellingscollegegeld.

Heb je geen recht meer op studiefinanciering?

Maak je geen zorgen, er zijn andere manieren om je studie te financieren. Zo bestaan er verschillende financiële regelingen en subsidies waar je voordeelvan kunt hebben, namelijk:

 • Leven Lang Lerenkrediet
  Met deze regeling leen je geld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om je collegegeld te betalen. Je moet hiervoor een erkende voltijd-, deeltijd- of duale hbo-opleiding of universitaire opleiding volgen, jonger zijn dan 56 jaar en je collegegeld mag niet volledig door een andere persoon of instantie worden vergoed, zoals bijvoorbeeld je werkgever. De overige voorwaarden vind je hier.
 • Halvering collegegeld 1e studiejaar
  Start je komend studiejaar voor het eerst met een hbo-opleiding? Als eerstejaars student betaal je dan maar de helft van het collegegeld. Hier lees je alles over de voorwaarden. Studenten aan lerarenopleidingen komen bovendien in aanmerking voor een extra jaar halvering. Hierover kun je meer lezen op de website van de Rijksoverheid.
 • Studiekosten en belastingaftrek
  Wanneer je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming heb je kans om een deel van de studiekosten van de fiscus terug te krijgen. Dit is de scholingsaftrek. Een voorwaarde is dat de opleiding aansluit bij je beroep of toekomstige beroep. De studiekosten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere het lesgeld, examengeld en praktijkdagen. Deze regeling is geldig tot en met 2021.
 • Financiële regelingen voor leraren
  Wie het onderwijs in wil, of al docent is, kan gebruikmaken van enkele speciale voordelen. Bijvoorbeeld de lerarenbeurs of tegemoetkoming studiekosten voor leraren en de extra studiefinanciering of subsidies voor leraren in spé. Hier vind je alle informatie over deze financiële voordelen.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt met het levenlanglerenkrediet per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Regelingen (aankomende) docenten

De overheid komt (aankomende) docenten financieel tegemoet om een (extra) diploma te halen. Er zijn drie regelingen waarop je misschien aanspraak kunt maken:

m_dt_leraar_fries_top.jpg

Lerarenbeurs

Bevoegde leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs, kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor ambulant begeleiders. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren, ook voor zij-instromers

Studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgen, kunnen een tegemoetkoming leraren krijgen. Dat kan alleen als studiefinanciering niet meer mogelijk is. Kijk op de site van DUO voor meer informatie.

header-master-leraar-algemene-economie.jpg

Extra studiefinanciering

Ga je na een opleiding aan hbo of universiteit nog een voltijdse kopopleiding doen, dan kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Op de site van DUO kun je meer lezen over de regelingen, voorwaarden en de aanvraag.

Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Om het aantal masteropgeleide leraren voor de klas te verhogen is er de Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters:

 • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding  Nederlands of Engels op het hbo, dan kun je een eenmalige beurs van € 3.000 krijgen.
 • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding Wiskunde op het hbo, dan kun je eenmalig een bedrag van € 5.000 krijgen.
 • Ben je afgestudeerd aan de pabo en volg je de master Pedagogiek, dan krijg je eenmalig € 3.000. Naast het volgen van deze studie moet je stage lopen in het primair onderwijs.

Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dit geldt onder andere voor duale en deeltijd hbo-opleidingen die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving vallen. Kijk op de website van het rvo voor meer informatie.

​Aftrek van studiekosten bij de belasting

Kom je niet in aanmerking voor een lening of een tegemoetkoming? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de Belastingdienst.

Meer weten?

Wil je meer informatie over flexibel studeren bij NHL Stenden? Bezoek eens één van onze (online) open dagen of info-avonden. Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de opleiding(en) die je interesse heeft gewekt. Onze docenten beantwoorden je vragen met plezier!

Past flexibel studeren bij mij?

Twijfel je of flexibel studeren wel bij je past? Of wil je weten wat het precies inhoudt? Bezoek eens een open dag of info-avond of download de brochure!
Lees hier alles over Flexibel Studeren

Aanbod flexibele opleidingen

Ben je er aantoe om een stap omhoog te zetten? Of heb je behoefte aan een carrièreswitch? In ons opleidingsaanbod van ruim veertig opleidingen vind je de studie die bij jouw ambities en carrièrepad past.
Bekijk alle flexibele opleidingen

Wat kost flexibel studeren?

Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Maak je geen zorgen, er zijn andere manieren om je studie te financieren. Er bestaan verschillende financiële regelingen en subsidies waar je voordeel van kunt hebben.
Lees hier alles over de kosten