Afbeelding
cur-beeldbegeleiding
Afbeelding
cur-beeldbegeleiding
Cursus

Beeldbegeleiding

"Beeldbegeleiden, een krachtig middel!"
Start in
september
Locatie
Meerdere locaties
Lesdag
Woensdag

Deze opleiding biedt beeldbegeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leerkrachten, teams en leerlingen in het onderwijs en de zorg te begeleiden met behulp van beelden uit de eigen praktijk. De opleiding biedt een kader om systematisch interactie te analyseren. De beeldanalyse vindt plaats vanuit de interactie principes van geslaagde communicatie en interventies in samenhang met klassenmanagement en didactiek. De begeleidingsmethodiek is systeem-, oplossings- en handelingsgericht.

Kern van de opleiding is dat je begeleidingstrajecten uitvoert die als volgt zijn opgebouwd:

 • Formulering van de ondersteuningsvraag van de leraar, het team, de leerling door middel van een intakegesprek met de coach
 • De kern van begeleiden met beelden bestaat uit een beeldopname, gevolgd door analyse en feedbackgesprek
 • De beeldbegeleider in opleiding reflecteert op zijn eigen functioneren met behulp van de opgenomen analyse en feedbackgesprekken
 • Tijdens de bijeenkomsten staan de beeldopnamen uit de praktijk centraal door middel van een intervisievorm
 • Ook wordt er aandacht gegeven aan gerelateerde literatuur

Wat kun je na de opleiding Beeldbegeleiding?

Na afloop beschik je o.a. over:

 • Analyse vaardigheden om participerend te filmen vanuit de concrete vraagstelling, hierin patronen te herkennen en een analyse kunt maken in termen van basiscommunicatie gericht op interactie, didactiek en klassenmanagement.
 • Kennis over ethische aspecten en kun je deze toepassen.
 • Begeleidersvaardigheden waarbij respectvol, probleemoplossend en handelingsgericht begeleid wordt op basis van vertrouwen en veiligheid.
 • Begeleidingsvaardigheden waarin de leerkracht geactiveerd wordt en vanuit de positieve psychologie gecoacht wordt.
 • Relevante en brede expertise en praktijkervaring op het domein van begeleiden met beelden.
 • Een digitaal portfolio waar een overzicht wordt gegeven van leer-en werkervaringen en de betekenis daarvan voor de begeleidersrol binnen de school.
 • De nodige protocollen en kennis om het implementeren van Beeldbegeleiding binnen je organisatie te ondersteunen.
  Je werkt toe naar de eindkwalificaties die zijn vastgelegd.

Kenmerken

Diploma
Bewijs van deelname
Start in
september
Locatie
n.t.b., Assen, Groningen & Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
2 jaar
Opleidingstype
Cursus
Lesdag
Woensdag

Super middel

"Tijdens de opleiding word je opgeleid tot beeldbegeleider. Binnen je school of bestuur kun je dan collega’s coachen op basis van filmopnames. Als je het goed aanpakt, is het een super middel waardoor leerkrachten heel anders naar zichzelf en naar hun groep gaan kijken" (student Beeldbegeleiden cohort 2017).

"Leerkrachten gaan heel anders naar zichzelf kijken." (student Beeldbegeleiden cohort 2017).

Effect op leren

"Ik ben me tijdens de opleiding voor Beeldbegeleider bewust geworden van mijn eigen communicatie en visie op onderwijs. Ik legde als coach altijd de nadruk op wat er niet goed ging en wat er verbetert moest worden. Ik heb geleerd te werken vanuit de positieve psychologie. Dit heeft mijn kijk op leerkrachten, de groep en mezelf als coach verandert. Het coachen vanuit kracht en geslaagde interventies motiveert de ander en heeft daardoor veel meer effect op leren bij de ander" (student Beeldbegeleiden cohort 2018).

Bewustwording

"Ik heb gezien dat Beeldbegeleiden een middel is dat goed bij me past. Ik merk dat leerkrachten zich bij mij snel op hun gemak voelen. Dit zie ik terug op de beelden van de nagesprekken, maar ook aan de feedback die ik krijg van leerkrachten: ‘Je geeft vertrouwen’, ‘Je spiegelt het enthousiasme waardoor ik ook enthousiast wordt’, ‘Je hebt me bewust gemaakt van mijn handelen, waardoor ik meer zelfvertrouwen heb gekregen'.
Voor mezelf blijft het herkennen van gedragspatronen en het stellen van verdiepende vragen iets waar ik me nog meer in wil gaan ontwikkelen" (student Beeldbegeleiden cohort 2018).

"Je maakt leerkrachten bewust van hun eigen handelen en helpt ze alternatieven te zoeken die beter werken." (student Beeldbegeleiden cohort 2018).

Docenten

"Inge haalt door haar innemende persoonlijkheid en positivisme het talent in je naar boven. Vakkundig begeleidt ze je naar goede beeldbegeleider." (student beeldbegeleider cohort 2018).

"De inbreng van gastdocenten zijn een meerwaarde voor de opleiding. Ze brengen hun eigen ervaring en dynamiek in en dat zet mezelf weer aan het denken vanuit een ander perspectief." (student Beeldbegeleider cohort 2019).