Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Specialist Wetenschap & Technologie)
Afbeelding
Header cursussen
Afbeelding
Header cursussen mobiel
Cursus

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Specialist Wetenschap & Technologie)

Wil jij de vakspecialist worden rondom wetenschap en technologie? Heb jij affiniteit met deze onderwerpen en wil je je er in specialiseren voor jouw basisschool?
Start in
februari
Locatie
Groningen
Lesdag
Vrijdag

Je schoolteam meenemen in Wetenschap & Technologie (W&T) en de 21e eeuwse vaardigheden. De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de 21e eeuwse vaardigheden bieden. Deze didactiek een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren. 

 • Voor leraren (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die affiniteit hebben met wetenschap en technologie
 • Til wetenschap en technologie binnen jouw school op een hoger plan
 • De theoretische onderdelen zijn gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, een onderzoekende houding, oplossingen bedenken en uitvoeren; dit zijn vaardigheden en instellingen die wij - kinderen en volwassenen - nu en in de toekomst nodig hebben. 

Hands-on en minds-on 
De bijeenkomsten zijn zowel praktisch als theoretisch van aard. Daarbij komen de volgende zaken aan bod: 

 • Theorie en empirisch onderzoek 
 • Concrete ideeën voor de praktijk
 • Didactische principes en wijze waarop deze vorm krijgen in de dagelijkse praktijk
 • Ruimte voor professionele dialoog met collega’s en peer feedback 

Toetsing vindt halverwege plaats door een voortgangsassessment aan de hand van een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie. 

Studiekenmerken

Diploma
Certificaat
Start in
februari
Locatie
Groningen
Taal
Nederlands
Studieduur
6 - 12 maanden
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Vrijdag

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Wat kun je na de opleiding  Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend doen?

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Aan het eind van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om: 

 • Onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren.
 • 21ste eeuwse vaardigheden te integreren in de onderwijscontext van jouw schoolteam.  
 • Als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen.
 • Je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T onderwijs te blijven uitbreiden en te verdiepen. 
 • ​Als coach je schoolteam te stimuleren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.
 • ​Met de directie en het schoolteam op basis van een visie en (school)doelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden

Studieduur

De post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren bestaat uit 8 bijeenkomsten van gemiddeld 7 uur  en een bijeenkomst van een halve dag, gedurende één schooljaar. De totale studiebelasting bedraagt 240  uur.

In de praktijk

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.