Afbeelding
Docent NT2
Afbeelding
Docent NT2

Docent NT2 en Culturele Diversiteit

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Lesdag
Dinsdag & Donderdag

Deze cursus richt zich op het lesgeven aan nieuwkomers in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan culturele diversiteit. Zowel studenten als werkenden in het NT2-onderwijs die deze nascholing met een voldoende beoordeling afronden zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan nieuwkomers en ontvangen het certificaat docent NT2. Daarmee is het mogelijk je bij de landelijke beroepsvereniging BVNT2 te registreren.

In deze cursus werken we aan de bekwaamheidseisen die zijn ontwikkeld voor de lerarenopleidingen primair en voortgezet onderwijs (Staatsblad 2017, 148 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Het gaat hierbij om de volgende bekwaamheden:

  •  Vakinhoudelijke bekwaamheid
  •  Vakdidactische bekwaamheid
  •  Pedagogische bekwaamheid

In de praktijk

Je bekwaamt je op de volgende gebieden:

  • Taalbeleid
  • Taalonderwijs
  • Culturele Diversiteit

Daarnaast werk je in leerteams aan visievorming culturele diversiteit, en intervisie.

 

De opleiding kenmerkt zich door:

  • een sociaal-culturele visie op het leren van taal
  • een positieve houding ten opzichte van de eigen taal
  • het principe van hoge verwachtingen en 'scaffolding'
  • een opvatting van inclusiviteit die gericht is op het belang van diversiteit en gemeenschappelijkheid
Diploma
Diploma
Start in
september & februari
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
2 - 6 maanden
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Dinsdag & Donderdag
Incompany
Nee