Cursusopbouw van de cursus Gezinscoach

De indeling van de cursus ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: Kennismaken met de functie gezinscoach; communicatie theorie, systeemtheorie en oplossingsgericht werken
 • Dag 2: Theorie, kennis en attitude; wat als het even moeilijk in de werkrelatie gaat
 • Dag 3: Contextuele theorie, aandacht voor loyaliteit en netwerk
 • Dag 4: Strategieën, vaardigheden en ervaringen; opvoedingsondersteuning en onveiligheid.
 • Dag 5: Positioneren en presentie; observeren, signaleren en handelen rondom multiproblematiek

Je gaat tijdens deze lesdagen aan de slag met verschillende thema’s. Je duikt de literatuur in ter voorbereiding op de lessen hierover. Elke dag oefen je gezinsgesprekken op basis van de theorie met jouw eigen casuïstiek en reflecteer je op de praktijk. Ook kijk je samen met andere cursisten naar de voortgang van jouw persoonlijke leerdoelen en oefen je met intervisievormen.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • Basisattitude
 • Empowerment
 • Activeren/compenseren
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Veiligheid en drang en dwang
 • Werken vanuit mandaat (leider, beheerder of begeleider)
 • Reflectie

Theoretische stromingen die in de cursus aan de orde komen zijn

 • Communicatie theorie
 • Oplossingsgerichte benadering
 • Systeemtheorie
 • Sociale leertheorie
 • Presentiebenadering

Studiebelasting

De cursus Gezinscoach bestaat uit 5 lesdagen verspreid over 5 maanden. Daarnaast is het van belang dat je gedurende de cursus (individuele) werkbegeleiding ontvangt vanuit jouw werkplek, met een minimale frequentie van 1 à 2 uur per 2 weken.