Afbeelding
cur-jonge-kind-specialist
Afbeelding
cur-jonge-kind-specialist
Post-hbo

Jonge kind specialist

Hoe begeleid je kinderen bij hun spel zodat ze zich ontwikkelen? Hoe houd je hun ontwikkeling bij en hoe leg je dit vast?
Start in
november
Locatie
Groningen
Lesdag
Vrijdag

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen. Maar hoe stimuleer je dat in jouw onderwijs en opvang? Hoe organiseer je de leeromgeving zo dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen? Wat vraagt dit alles van jouw pedagogische en didactische vaardigheden? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist.

  • Voor startende én ervaren leerkrachten van de groepen 1 en 2 en pedagogisch medewerkers (van een kinderopvanglocatie of ander organisatie) met een relevante hbo-opleiding
  • Gecertificeerde opleiding
  • Ontwikkel je visie op de ontwikkeling van het jonge kind

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast kennis maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, et cetera, onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Er wordt van jou verwacht dat je werkt vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt tevens gewerkt met jouw eigen ingebrachte casuïstiek. 

Toelatingseisen

Voor deze post-hbo opleiding heb je een hbo-diploma nodig en een leerwerkplek in de onderbouw of bij een kinderdagverbijf minimaal één dag per week. Daarnaast vindt vooraf aan de opleiding een intakegesprek plaats.

Studiekenmerken

Diploma
Diploma
Start in
november
Locatie
Groningen
Taal
Nederlands
Studieduur
6 - 12 maanden
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Vrijdag
Incompany
Nee

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Meer informatie

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Jonge Kind specialist?

Je bent in staat een beargumenteerd aanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de ontwikkelings- en leerlijnen en weet de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van jouw instelling. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen (en eventueel buiten) je team kennisoverdracht kunt realiseren.

De opleiding is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

In de praktijk

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leerkrachten hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

Het opzetten van een lerend netwerk binnen jouw voorschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed opvang en onderwijs. Van jou vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het kunnen opnemen van verschillende professionele rollen (leerkracht/leidster), collega, kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, et cetera).