Leergang Leiderschapsverkenning

Opbouw

In de leergang 'Leiderschapsverkenning' gaan we in op je persoonlijk en professioneel leiderschap. Het nodigt je uit om je eigen leiderschap te verkennen. Met vraagstukken als: wie ben ik als leider, en hoe en waar heb ik invloed op? Het gaat daarbij om team-, organisatie- en onderwijsontwikkeling in jouw context. Je krijgt inzicht in jezelf als leider; zicht op processen in je team en school, en wat dit van je leiderschap vraagt. Gedurende acht dagen zullen deelnemers worden ondergedompeld in een mix van theorie, praktijk en reflectie, geleid door ervaren docenten en experts op het gebied van leiderschap in het onderwijs.

Roy

De docent-trainer van de Leergang Leiderschapsverkenning is: Roy Meulman

Roy Meulman is sinds 2012 adviseur, coach en trainer bij NHL Stenden Hogeschool / ECNO. Hij heeft veel ervaring op het gebied van leiderschap in het primair onderwijs (po), eerst als directeur van verschillende scholen en later als interim-manager. Roy is onder andere kerndocent bij de schoolleidersopleidingen, geeft trainingen aan schoolteams en coacht leidinggevenden in het po, vo en (v)mbo.