Afbeelding
cur-reflecteren-aan-de-hand-van-het-iag-reflectiemodel
Afbeelding
cur-reflecteren-aan-de-hand-van-het-iag-reflectiemodel

Werken met het IAG Reflectiemodel

Start in
september
Locatie
Meppel
Lesdag
Donderdag

De cursus Werken met het IAG Reflectiemodel is een opfrisser voor je IAG-kennis, waarmee je nieuwe mogelijkheden ontdekt.

  • Je leert reflecteren op je eigen handelen aan de hand van het IAG Reflectiemodel.
  • Je leert je eigen uitgangspunten als professional bewuster en effectiever in te zetten.
  • Je gebruikt het IAG Reflectiemodel om de kwaliteit van het werk in gezinnen, intervisie, werkbegeleiding en organisaties te versterken.
  • Je ontwikkelt jezelf in slechts een paar lesdagen.
  • Je volgt een cursus die is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Wat staat je te wachten?

Het IAG Reflectiemodel is een hulpmiddel voor het handelen in gezinssystemen. Het is een representatie van de methodische en vakinhoudelijke concepten van de IAG-opleiding en de daarbij gestelde regels. Met dit model kun je de kwaliteit van jouw werk in gezinnen, intervisie, werkbegeleiding en organisaties versterken. Na deze cursus kun je volop gebruikmaken van het IAG Reflectiemodel.

In een periode van ongeveer drie maanden start je met een hele cursusdag gevolgd door twee aparte dagdelen. Je volgt de cursus samen met andere professionals die in gezinnen werken of die hulpverleners begeleiden die in gezinnen werken.

Tijdens de cursus staat je eigen handelen in zelf ingebrachte casuïstiek centraal. Door te oefenen met het IAG Reflectiemodel raak je ervan bewust vanuit welke theorieën, methodieken en perspectieven jij denkt en handelt. Je onderzoekt andere en nieuwe perspectieven om in de praktijk toe te passen.

Relatie met de IAG-methodiek

Deze cursus bevat elementen uit de IAG-methodiek: deze methodiek wordt ontwikkeld, uitgevoerd en getraind vanuit een landelijk IAG platform met een groot aantal uitvoerende organisaties en opleidingen.  

Afbeelding
Stichting Kwaliteitskader Jeugd

Registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De cursus staat geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hierdoor kun je zeker zijn van de kwaliteit van deze cursus.

Afbeelding
IAG reflectiemodel producten bestellen

Producten IAG reflectiemodel

Bij het IAG Reflectiemodel zijn diverse producten te bestellen.