Afbeelding
Albert Postma van Scenario planning

WETEN IS HET NIEUWE GISSEN

Als overheid, bedrijf of sector wil je graag verder kijken dan de horizon. Welke kant gaat de wereld op en wat betekent dit voor jouw strategie, jouw businessmodel? Maar…, de toekomst laat zich niet voorspellen. Toch is er een manier om jezelf voor te bereiden op wat mogelijk komen gaat: scenarioplanning. De experts in deze aanpak vind je bij NHL Stenden. 

Goed voorbereid op de toekomst dankzij scenarioplanning

‘Dus, jullie kunnen de toekomst voorspellen…’,  een opmerking die Albert Postma (Lector strategic foresight and scenarioplanning) geregeld te horen krijgt. En eentje die hij meteen ontkracht. Want, scenarioplanning is geen glazen-bol-kunde. Wel een wetenschappelijke methode om te (ver)kennen wat er in de toekomst plaats kán vinden. Postma: ‘Niet op basis van wat je al weet – iets dat organisaties graag doen – maar juist geredeneerd vanuit de onzekerheden. Welke veranderingen komen er op jou af en hoe kán de wereld zich hierdoor gaan ontwikkelen.’  

Scenarioplanning 

Scenarioplanning heeft zich de afgelopen decennia bewezen als meerwaarde voor bedrijven en overheden. Toch is scenarioplanning geen gemeengoed, vertelt Postma. ‘De aanpak levert veel op, maar vraagt aan de voorkant ook veel. Het is een proces waarin  allerlei analytische én participatieve technieken samenkomen. Je hebt er een hele gereedschapskist voor nodig: van benchmarking, trendanalyses, publieksonderzoek tot discussiepanels en workshops. Dit kost niet alleen tijd; je moet het ook op een doordachte manier doen.’  

Lectoraat Scenarioplanning 

En dat kunnen ze als geen ander bij NHL Stenden. De hogeschool beschikt – als enige in Nederland - over een Lectoraat Scenarioplanning. Dit lectoraat is verbonden aan de Academy of Leisure and Tourism. Daarnaast is het lectoraat ingebed bij het European Tourism Futures Institute: het enige expertisecentrum in Europa dat scenarioplanning als kernactiviteit toepast. ‘Dit doen we innovatieve visies, concepten, of strategieën te ontwikkelen voor een veerkrachtige vrijetijds-, recreatie- en toerismesector’, vertelt Stefan Hartman, hoofd van het ETFI. 

Tientallen vraagstukken 

Dankzij die unieke positie, is het ETFI een veelgevraagde partij voor allerlei onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. Hartman: ‘Voor het IJsselmeergebied schetsten we een toekomstbeeld voor de toeristische en recreatieve kansen in 2050. En, wij zijn de partij die met internationale partners zoals de World Travel & Tourism Council (WTTC) en The Travel Foundation de toeristisch-recreatieve sector probeert te verduurzamen. Maar we maken ook uitstapjes naar andere domeinen. De Omgevingsvisie Fryslân is ontwikkeld aan de hand van scenarioplanning.’  

Een groeiende vraag 

In een wereld die snel verandert, neemt de belangstelling voor scenarioplanning toe. En hiermee de vraag naar mensen die dit kunnen toepassen. Postma: ‘Veel van wat het lectoraat doet, zie je terug in de onderwijsprogramma’s van NHL Stenden. Als student Leisure & Events Management of International Tourism Management krijg je er hoe dan ook mee te maken. Want, wat de toekomst ook brengt: zij zullen scenarioplanning net zo goed nodig hebben.’ 

Meer weten over Scenarioplanning?  

Je leest hier het hele interview met alle betrokkenen. 

Andere kijk tip2
Andere kijktip

KIJK MET MEER OGEN!

Twee weten meer dan één. Drie, vier of zeven weten nóg meer. Bedenk: wat heb je nodig en wie kan je daaraan helpen? Met wie kom je sneller tot betere oplossingen? Modder niet in je eentje aan. Want grenzen kun je sneller verleggen als je het sámen doet.