Master Leraar Duits

M Leraar Duits, Master, deeltijd

Ben je tweedegraads docent Duits of in het bezit van een vergelijkbaar getuigschrift? Ben je klaar om door te groeien naar een eerstegraads bevoegdheid? Wil jij jouw enthousiasme over de Duitse taal zo effectief mogelijk overbrengen op een jonge doelgroep? Dan is de masteropleiding tot Master Leraar Duits van NHL Stenden jouw studie!

 • Je volgt een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de landelijke eisen.
 • Je kunt de opleiding op maat inrichten, omdat je werkt in kleine groepen.
 • Je studeert aan een opleiding die hoog scoort op de Nationale Studentenenquête (NSE).
 • Je kunt in aanmerking komen voor een lerarenbeurs en andere regelingen die studeren aantrekkelijk maken.
 • Je leert hoe je lessen ontwerpt en onderzoekt het resultaat hiervan.

Wat staat je te wachten?

De deeltijdopleiding Master Leraar Duits is een flexibele opleiding met een afwisselend programma. Ons studieprogramma leidt op voor de volgende bekwaamheden:

 1. Je wordt vakinhoudelijk bekwaam: je wordt expert in je schoolvak door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. Je gaat aan de slag met thema’s als literatuur, grammatica en (cultuur)geschiedenis.
 2. Je wordt vakdidactisch en pedagogisch bekwaam: je kunt de leerstof voor vho-bovenbouw zo samenstellen dat je de vakinhoud leerbaar maakt voor je leerlingen. De theorie die je hierover krijgt, pas je vaak zelf direct toe in de praktijk.
 3. Je ontwikkelt onderzoekend vermogen: je wordt een onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie.

Leren op de werkplek is een onderdeel van de opleiding Master Leraar Duits. De voertaal tijdens de studie is Duits.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lesdag is woensdag. De lessen zijn van 13.45 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Met deze eerstegraads lerarenopleiding verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. En je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan.

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 15 EC’s (studiepunten) en kan onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. In totaal moet je 90 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een ander diploma dan de bachelor lerarenopleiding mee, dan kun je sneller je diploma halen. Daardoor kunnen we de studie zo inrichten dat die past bij jouw ontwikkeling en studieambities.

m_dt_leraar_duits_sfeer

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een getuigschrift van de bacheloropleiding Leraar Duits. Kandidaten met een andere hbo bacheloropleiding worden niet toegelaten. Heb je een universitaire bachelor of master en meerdere jaren werkervaring in het onderwijs dan kun je mogelijk toegelaten worden? Neem dan contact op met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij kan kijken of en hoe het mogelijk is om toch de opleiding te volgen.

Leren op de werkplek

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel van de opleiding Master Leraar Duits. Werk je al als docent in de bovenbouw havo en/of vwo of vavo als je met de eerstegraadsopleiding begint? Dan kan je dagelijkse praktijk als uitgangspunt fungeren voor de verschillende onderdelen van de opleiding. 

Ben je tweedegraadsdocent en werk je in de onderbouw? Dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengemeenschap) de ruimte te krijgen om opdrachten en onderzoek uit te voeren in de bovenbouw havo/vwo.

Werk je niet in het onderwijs? Zoek dan op korte termijn een baan als leraar zodat je tijdens de opleiding de opdrachten in de beroepspraktijk kunt uitvoeren.

Tijdens het eerste studiejaar van de opleiding is het niet verplicht om werkzaam te zijn in het eerstegraadsgebied. Om de opdrachten in de beroepspraktijk uit te voeren wordt er tijdens de studie verwacht dat er minimaal 60 klokuren lesgegeven wordt in het eerstegraadsgebied.

Studieopbouw

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. Vier van deze modules zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Je behandelt hier thema's als taalkunde, literatuur, Landeskunde en vakdidactiek. Eén module is gericht op het worden van een professional in je school. In het derde jaar is een module vakonderzoek. Daar ga je een linguistisch of een literair thema uitwerken. De bekwaamheidseisen leraar voorbereidend hoger onderwijs, de vakspecifieke kennisbasis en de generieke kennisbasis vormen de gezamenlijke basis van de Masterstudie Duits.

Vakinhoudelijke modules

Tijdens de opleiding tot Master Leraar Duits volg je vakmodules met betrekking tot alle domeinen van de kennisbasis Master Duits, zoals taalkunde, literatuur, landeskunde en vakdidaktiek. Verder is er aandacht voor het vergroten van de taalvaardigheid Duits in de vorm van een extern C2-examen Duits. Dit examen leg je bij het Goethe-Instituut af. Tot slot zijn er nog de modules professional in de school en onderzoekend vermogen. De volgende vakmodules worden behandeld:

 • Sprachgeschichte
 • Moderne Linguistik
 • Ideengeschicht
 • Epik
 • Lyrik
 • Drama, Roman und Film
 • Landeskunde
 • Ideengeschichte

Verder is er het Begegnungsseminar Oldenburg en zijn er voorbereidende lessen voor het behalen van jouw C2-examen. In het eerste studiejaar wordt er een zelfstudiemodule Grammatik und Orthographie aangeboden, waarvoor ook enkele ondersteunende colleges plaatsvinden.

Bij Duits is de vakdidactiek in alle modules geïntegreerd. Alle modules zijn verbonden met een vaardigheid: schrijven, lezen, spreken of luisteren. Er wordt zowel aandacht geschonken aan de inhoud van het vakdomein zelf als aan de theorie en praktijk van de betreffende vaardigheid. Dit geldt voor de eigen taalverwerving, maar je leert door spiegeling zelf als professional ook gebruik te maken van de aangeboden methodiek en didaktiek. Tot slot verwerf je ook de overige vakdidactische achtergrondkennis met betrekking tot het schoolvak Duits, in samenhang met de vakinhoud.

Bij deze module werk je in een breder perspectief aan je ontwikkeling als docent. Je volgt het vak  “Pedagogiek in de bovenbouw”. Daarnaast maak je een keuze uit  bijvoorbeeld: Toetsen en Beoordelen, Vakverdieping, Differentiëren en Online arrangeren.

Masters dienen praktijkgericht onderzoek te kunnen gebruiken omdat de handelingspraktijk van de master vraagt om onderbouwing vanuit onderzoek. Het onderzoek is geen doel op zich; het is een middel om beroepstaken op masterniveau te kunnen uitoefenen. Onderzoek door masters staat ten dienste van het eigen professionele handelen of dat van anderen (vakcollega’s op school of in den lande) en van de beroepspraktijk in bredere zin. Onderzoek levert bruikbare kennis op die masters uitdragen in dialoog met vakcollega’s of door onderzoeksproducten te delen. Je ontwikkelt het onderzoekend vermogen door een didactisch ontwerponderzoek uit te voeren

Bij de deeltijd master Leraar Duits wordt gestreefd naar een optimale balans tussen studie, werk en privé. Je werkt aan praktijkgerichte opdrachten en leert van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.

Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.

Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je kerndocent jouw leerroute. Deze docent treedt vanaf de start van jouw studietraject op als jouw persoonlijke studiecoach.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 15 EC’s (studiepunten) Heb je alle modules behaald? Dan krijg jij je master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en deels in meerdere modules tegelijk werken. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach (bij de Master Lerarenopleidingen de kerndocent) waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Duits het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.