Leraar Duits

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits, Bachelor, voltijd

Heb jij een voorliefde voor Duitsland: onze belangrijkste handelspartner én populaire vakantiebestemming? Wil jij jongeren laten zien dat de Duitse taal meer is dan rijtjes en naamvallen? Ga jij de uitdaging aan om jouw passie voor de Duitse taal en de cultuur te delen met jouw leerlingen? Dan is de opleiding Leraar Duits wirklich iets voor jou!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Je krijgt les van en werkt samen met enthousiaste docenten met passie voor het vak.
 • Je volgt een opleiding waar een gezellige sfeer hangt.
 • Je maakt gebruik van moderne lesmethoden en projecten, o.a. in het Innovation Lab.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je studeert aan een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Top 3-opleiding in haar soort volgens Keuzegids Hbo 2021.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de opleiding werk je structureel aan een aantal competenties. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden. Je leert onder andere: pedagogische vaardigheden, vakdidactische vaardigheden, organiseren, samenwerken en reflecteren, zodat je je ontwikkelt tot een professionele docent.

Verschillende leerlingen, verschillende vragen, de actualiteit die je wilt behandelen in je lessen; het vergt allemaal een andere aanpak. Daarom maak je als leraar vaak eigen lesmaterialen naast het lesboek en maak je gebruik van de nieuwste online mogelijkheden. Als leraar Duits kun je veel van je eigen creativiteit kwijt!

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Duits?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Waar kun je aan de slag?     

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vinden alle afgestudeerden van de hbo-opleiding Leraar Duits binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

vt_leraar_duits_sfeer

Toelatingseisen Leraar Duits?

Voor de opleiding Leraar Duits heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT + Duits
 • NG + Duits
 • EM + Duits
 • CM + Duits
 • NT 
 • NG 
 • EM 
 • CM 
 • Niveau 4 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Ik weet meer van Duitse grammatica dan de Duitse studenten zelf!”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Duits

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de deeltijd masteropleiding Leraar Duits die NHL Stenden in Groningen aanbiedt. Je behaalt hiermee ook een zogenoemde eerstegraads bevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Op school natuurlijk! Daarom loop je ieder jaar stage. In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een stage en projecten op scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: het voorbereiden en uitvoeren van lessen waarbij je verschillende werkvormen toepast, het begeleiden van opdrachten die gemaakt moeten worden en het maken en beoordelen van toetsen. In het laatste jaar werk je een aantal dagen per week als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Duits op NHL Stenden Hogeschool

Tijdens de opleiding schrijf en spreek je de Duitse taal zoveel mogelijk, want door te doen leer je het meest! In samenwerking met medestudenten verdiep jij je actief in onderwerpen die jij interessant vindt. Onder begeleiding van docenten breng je de taal mondeling en schriftelijk in de praktijk. Daarnaast volg je onderwijs samen met studenten van andere lerarenopleidingen, omdat je later in je werk ook vaak samenwerkt met docenten van andere vakken.

Wat moet je kunnen als docent?

Tijdens de opleiding Leraar Duits werk je aan je bekwaamheden, onder andere aan je vak-, pedagogische en vakdidactische bekwaamheden. Daarnaast is er aandacht voor organiseren, samenwerken en reflecteren, zodat jij je ontwikkelt tot een professionele docent.

De praktijk centraal

Waar leer je het beste lesgeven? Op school natuurlijk! Daarom loop je ieder jaar stage. In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een stage en projecten op scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: het voorbereiden en uitvoeren van lessen waarbij je verschillende werkvormen toepast, het begeleiden van opdrachten die gemaakt moeten worden en het maken en beoordelen van toetsen. In het laatste jaar werk je een aantal dagen per week als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Flexibel en uitdagend

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. In het programma biedt de opleiding ruimte voor eigen keuzes. Jouw ontwikkeling is daarbij leidend.
In de afstudeerfase heb je keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs. Binnen deze laatste richting kun je kiezen voor het vmbo óf voor het mbo.

Een brede professionele basis

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, informatie verwerken, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

 

Jaar 1

Vakken

Je vakkennis en vakvaardigheden Duits vergroot je door modules en trainingen als:

 • Sprachtraining en Idiom
 • Grammatik
 • Landeskunde
 • Literatur
  Project Sprache und Kultur (samen met jaar 2)

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Werkplaats Beroep

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende opdrachten, projecten, interviews en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je hebt didactische practica, (vak)-didactische opdrachten en je loopt mee op één of meerdere scholen.

Excursie 

Tijdens het eerste jaar ga je twee keer op excursie. Je gaat naar Papenburg voor een project met Duitse studenten. En je gaat naar Berlijn of een andere grote stad met de tweedejaars. Met een groepje bepaal jij zelf de activiteiten tijdens die excursie.

Vakken

Je krijgt onder meer de volgende modules, trainingen en projecten om je vakkennis
en vakvaardigheden Duits verder te vergroten:

 • Sprachtraining en Idiom
 • Grammatik
 • Landeskunde en Literatur
 • Phonetik

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studiecoach: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Werkplaats Beroep

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen, werkt aan praktijkopdrachten en gaat hiermee aan de slag op een school. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook doe je een onderzoek naar het activeren van leerlingen.

Excursie

Tijdens het tweede jaar ga je twee keer op excursie. Je gaat wederom naar Papenburg voor een project met Duitse studenten. En je gaat samen met jaar 1 naar Berlijn of een andere grote stad. Met een groepje bepaal jij zelf de activiteiten tijdens die excursie.

Vakken

 • Sprachtraining
 • Literatur (verdieping)
 • Übersetzungswerkstatt

Daarnaast doe je een afsluitend project.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Aan het einde van het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen.

Werkplaats Beroep

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak) didactische trainingen verdiep je je in het op maat begeleiden van leerlingen. Je volgt hiervoor ondersteunende trainingen en je doet onderzoek naar zorgleerlingen. In jaar 3 ga je steeds meer zelfstandig lesgeven.

Richting kiezen

In jaar drie bepaal je meer en meer in welke richting je je wilt specialiseren. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en leert lessen op maat te maken. Dit jaar kies je ook een minor. We bevelen van harte aan een periode in een Duitstalig gebied door te brengen. Maar je kunt ook andere keuzes maken, je bijvoorbeeld verdiepen in de inzet van gaming in de klas, of werken aan je coachingsvaardigheden. Wil je na je bacheloropleiding Duits verder met een master Duits? Dan kun je je Minorruimte ook gebruiken om je te verdiepen in die mogelijkheid. 

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Praktijkonderzoek

Tijdens je praktijkonderzoek staat het ontwerpen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Boeiende praktijkprojecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn: 

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frans of Duits. Je wordt daarbij ondersteund door theaterdocenten. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een publiek van leerlingen. Uiteindelijk voeren jullie de voorstelling op op een school.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van je eigen of andere opleidingen aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.