Leraar Frans

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans, Bachelor, voltijd

Wil jij die inspirerende docent Frans worden, die leerlingen aansteekt met je passie voor Frankrijk en de Franse taal? Ga jij de uitdaging aan om deze charmante wereldtaal over te brengen op de toekomstige generatie? En lijkt het je leuk om leerlingen kennis te laten maken met de grote diversiteit aan Franstalige culturen? Dan is de opleiding Leraar Frans iets voor jou!

 • Je studeert aan de beste opleiding Leraar Frans volgens de Keuzegids Hbo 2019.
 • Je krijgt les van en werkt samen met enthousiaste docenten met passie voor het vak.
 • Je volgt een opleiding waar een ontzettend gezellige sfeer hangt.
 • Je maakt gebruik van moderne lesmethoden en projecten, o.a. in het Innovation Lab.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je studeert aan een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de opleiding werk je structureel aan een aantal competenties. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden. Je leert onder andere: pedagogische vaardigheden, vakdidactische vaardigheden, organiseren, samenwerken en reflecteren, zodat je je ontwikkelt tot een professionele docent.

Kun je goed met jongeren omgaan? Geeft het je een goed gevoel om jonge mensen iets te leren? Ben je creatief, oplossingsgericht én beschik je over prima sociale en communicatieve vaardigheden? Zie jij puberperikelen als een uitdaging? Dan is een lerarenopleiding zeker voor je weggelegd.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Frans?

Je wordt opgeleid tot leraar voortgezet onderwijs en docent beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ook aangeduid als tweedegraads bevoegdheid).

Waar kun je aan de slag?

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vindt 83% van alle afgestudeerden van de hbo-opleiding Leraar Frans binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

vt_leraar_fries_sfeer.

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Frans?

Voor de opleiding Leraar Frans heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo

alle profielen + Franse taal en cultuur

 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Met muziek liet ik de lessen aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Frans

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil je je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor een educatieve masteropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hiervoor moet je wel een groot aantal vakken hebben gehaald uit de Bachelor Europese talen. Of je kiest voor de masteropleiding Leraar Frans van de Hogeschool Utrecht of de Hogeschool van Amsterdam. Je behaalt hiermee ook een zogenoemde eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Voor en in de klas natuurlijk! In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Studieopbouw Leraar Frans

Bij de opleiding Leraar Frans leer je competentiegericht. Competenties zijn combinaties van kennis, houding en vaardigheden die bij een leraar horen. Je leert onder andere: pedagogische vaardigheden, vakdidactische vaardigheden, organiseren, samenwerken en refl­ecteren, zodat je je ontwikkelt tot een professionele docent.

Jaar 1

Projecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Beeld van het beroep
  Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.
 • Het dramaproject
  Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.
 • Excursie
  Je gaat op excursie naar Parijs of een andere Franse stad. Met een groepje bepaal jij zelf de activiteiten tijdens die excursie.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Werkplaats leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende projecten, een professionaliseringstaak (P-taak) en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je hebt didactische practica, (vak)didactische opdrachten en je loopt een korte stage.

Vakken

 • grammaire
 • vocabulaire
 • littérature
 • civilisation
 • phonétique et phonologie

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar 1 ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Vak

Je zet de lijn van jaar 1 voort en vergroot je taalvaardigheid en kennis door te werken aan opdrachten en het volgen van trainingen.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht. 
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader. 
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

 Vakken

 • FLE: taalvaardigheden en TCF
 • FLE en classe: vakdidactiek Frans
 • taalvaardigheid

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Praktijkonderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

De praktijk in

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Frans staat de praktijk centraal. Door stage te lopen, maar ook door te werken aan praktijkprojecten. Je doet onder andere:

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frysk, Engels, Frans of Duits. Je baseert de voorstelling op een jeugdboek en stemt de voorstelling af op een fictief publiek van tweedeklassers.

Excursie

Je gaat op excursie naar Parijs of een andere Franse stad. Met een groepje bepaal jij zelf de activiteiten tijdens die excursie.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen. 

leraar-frans-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Frans het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.