Studieopbouw Leraar Duits

Tijdens de opleiding schrijf en spreek je de Duitse taal zoveel mogelijk, want door te doen leer je het meest! In samenwerking met medestudenten verdiep jij je actief in onderwerpen die jij interessant vindt. Onder begeleiding van docenten breng je de taal mondeling en schriftelijk in de praktijk. Daarnaast volg je onderwijs samen met studenten van andere lerarenopleidingen, omdat je later in je werk ook vaak samenwerkt met docenten van andere vakken.

Afbeelding
sfeer

Wat moet je kunnen als docent?

Tijdens de opleiding Leraar Duits werk je aan je bekwaamheden, onder andere aan je vak-, pedagogische en vakdidactische bekwaamheden. Daarnaast is er aandacht voor organiseren, samenwerken en reflecteren, zodat jij je ontwikkelt tot een professionele docent.

De praktijk centraal

Waar leer je het beste lesgeven? Op school natuurlijk! Daarom loop je ieder jaar stage. In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een stage en projecten op scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: het voorbereiden en uitvoeren van lessen waarbij je verschillende werkvormen toepast, het begeleiden van opdrachten die gemaakt moeten worden en het maken en beoordelen van toetsen. In het laatste jaar werk je een aantal dagen per week als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Flexibel en uitdagend

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. In het programma biedt de opleiding ruimte voor eigen keuzes. Jouw ontwikkeling is daarbij leidend.
In de afstudeerfase heb je keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs. Binnen deze laatste richting kun je kiezen voor het vmbo óf voor het mbo.

Een brede professionele basis

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, informatie verwerken, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

Afbeelding
anna
“Ik weet als geen ander hoe het is om een nieuwe taal te leren.”
Anna Krassmann
docent Leraar Duits

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours!

Lees meer over X-Honours

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Boeiende praktijkprojecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:
Afbeelding
project

Beeld van het beroep

Je gaat op bezoek bij een school. Je vormt een beeld van het Nederlandse onderwijs, onderzoekt hoe een dag van een leraar eruit ziet, hoe jouw vak gegeven wordt en wat jij zelf in huis hebt en wilt ontwikkelen om een goede leraar te worden.
Afbeelding
project

Het dramaproject

Gedurende een aantal weken werk je samen met andere studenten aan een theatervoorstelling in het Nederlands, Frans of Duits. Je wordt daarbij ondersteund door theaterdocenten.