Praktische zaken Master Social Work

Voor toelating tot de opleiding heb je een verwant bachelordiploma nodig van een opleiding in de sector social work. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan jouw huidige werkkring, zodat je leren en werken kunt combineren. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma? Ook dan zijn er misschien mogelijkheden!

Toelatingseisen Master Social Work

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Social Work beschik je in ieder geval over:

  • Een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) in het sociale domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelordiploma.
  • Een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen het domein Social Work, die past bij de masteropleiding Social Work en je de mogelijkheid biedt om opdrachten en onderzoek vanuit deze opleiding in de praktijk uit te voeren. Je hebt hiervoor een intentieverklaring van je werk-/opdrachtgever nodig.
  • Een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding. Dat wil zeggen dat je stelling durf te nemen, dingen naar je toetrekt, doelgericht probeert invloed uit te oefenen en actief een bijdrage wilt leveren. Deze houding is taakoverstijgend. Dat wil zeggen dat je deze rollen zowel in de opleiding als ook in de organisatie durft te pakken. Het gaat dus verder dan wat je doet in het directe contact met cliënten. Dit kun je bij voorkeur aantonen d.m.v. uitgevoerde projecten.
  • Besef van en interesse in ontwikkelingen binnen het domein Social Work op macro- en meso-niveau. Je hebt naast oog voor je eigen caseload ook interesse in achterliggende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.
  • Volop motivatie en zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en de mogelijkheid om gemiddeld ten minste 20 uur per week aan je opleiding te besteden.
  • Studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie. Je begrijpt wetenschappelijke (onderzoeks-) en vakliteratuur (Nederlands- en Engelstalig), je bent in staat deze samen te vatten en met elkaar te vergelijken.

Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden tijdens één van onze voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten neemt ons team van docenten de mogelijkheden met je door.

Afbeelding
Marit Terpstra
“Om het verschil te maken, moet je begrijpen aan welke knoppen je kunt draaien”
Marit Terpstra
deeltijdstudent master Social Work

Aanmelden

Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Nog voordat je je via Studielink aanmeldt, vraag je een intakegesprek aan door een e-mail te sturen naar mastersocialwork@org.hanze.nl. Geef in deze e-mail aan welke vooropleiding je hebt gevolgd en wat voor functie je op dit moment uitoefent.

In dit gesprek wordt bekeken of aan de toelatingseisen wordt voldaan en de opleiding geschikt voor je is. Ter voorbereiding van het intakegesprek maak je een opdracht en laat je een intentieverklaring tekenen door de werkgever/opdrachtgever. De informatie ontvang je vanuit de opleiding samen met de beoordelingscriteria twee weken voor het gesprek. De opdracht en intentieverklaring lever je minimaal twee dagen voor het gesprek bij de opleiding in via de mail. Indien je de opleiding kunt gaan volgen krijg je informatie over hoe je je moet aanmelden.

Lesdagen

De lesdagen zijn op maandag van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen. Het aantal lesuren voor de opleiding is gemiddeld 7 uur per week, maar de invulling is variabel. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 20 uur per week.

De lessen in Leeuwarden volg je op NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8-10. In Groningen krijg je les op de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie Kamphuis Borg).

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld je betaalt hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de collegegelden en de hoogte daarvan.  

Ga jij voor het eerst studeren aan het hbo? Dan betaal je in het eerste jaar waarschijnlijk de helft van het collegegeld wanneer je een voltijd, deeltijd of duale opleiding gaat volgen (m.u.v. een master). Wil je een lerarenopleiding volgen? Dan betaal je waarschijnlijk in zowel het eerste als in het tweede jaar de helft van het collegegeld. Lees meer over deze regeling.

Aanvullende kosten

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. De aanvullende kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke leerroute.

Levenlanglerenkrediet

Voor iedereen tot 55 jaar is het mogelijk een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering, dan kun je op die manier geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt met het levenlanglerenkrediet per jaar maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Wettelijk collegegeld 2022/2023 € 2.209
Instellingscollegegeld 2022/2023 € 3.340