Jeugd Social Work

Je hebt gekozen of wilt graag kiezen voor profiel WenS of profiel Zorg, maar je wilt óók graag de optie openlaten om na je studie in de jeugdzorg te gaan werken?

Dan is de minor Jeugd SOW een interessante optie. Je volgt dan de minor Jeugd SOW tezamen met de studenten die kiezen voor de profielmodule Jeugd. Je kunt dan na het behalen van je diploma Social Work nog een post-HBO traject volgen van 15 EC, waarmee je in combinatie met de 30 EC behaald binnen de minor Jeugd SOW je kunt laten registreren bij het SKJ als Jeugd- en Gezinsprofessional.

Deze studiepunten tellen dus mee voor SKJ-registratie voor alle NHL Stenden studenten Social Work profiel Zorg en Welzijn & Samenleving.

Daarnaast kun je ook wanneer je na je afstuderen een baan hebt (of zicht hebt op een baan) waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet je werkgever vragen om je te ondersteunen middels een verklaring praktijkprogramma registratie Jeugd en Gezinsprofessionals. Zie voor meer informatie www.skj.nl 

Let op: deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Social Work met het uitstroomprofiel Wens of Zorg.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Je bent op meerdere vlakken actief. Je bouwt, in samenspel met een kleine groep medestudenten aan een eigen, professioneel portfolio. Dit doe je door het volgen van trainingen, e-learning-cursussen, schrijfopdrachten en het ontwerpen en uitvoeren van een workshop.

Daarnaast ben je gedurende de gehele periode actief als lid van een jeugdteam. Je werkt samen aan een complexe jeugdzorgzaak. Door de complexiteit word je uitgedaagd om met een veelheid aan zaken rekening te houden en de keuzes die je daarin maakt goed te verantwoorden vanuit wettelijke kaders, richtlijnen en achterliggende theorie. Je zet daarbij alles op alles om goed samen te werken met het betrokken gezin, zonder de veiligheid van de betrokken kinderen uit het oog te verliezen.  

Opzet van de minor

Het werken met een casus is een rode draad in deze minor. Naast coaching door een docent wordt het jeugdteam gecoacht door een professional van het Regiecentrum voor Bescherming en Veiligheid (een gezinsvoogd).

Verder zijn er gastlessen, workshops, meerdere trainingen (vlaggensysteem, gespreksvoering (met een trainingsacteur), RAAK-training (meldcode huiselijk geweld) en werk je zelfstandig aan het verzamelen van bewijsstukken voor je portfolio.

De leerdoelen van de minor zijn gericht op de competenties die van belang zijn bij het ondersteunen van ouders en jeugdigen bij opvoeden en opgroeien, het signaleren van bedreigingen hierin en het vermogen hierop tijdig en op een passende manier te reageren.

Toetsing

In een live-assessment word je beoordeeld op je gespreksvaardigheden (10 EC) en met behulp van je portfolio, een schrijfopdracht en een mondeling assessment bewijs je dat je (n.a.v. de complexe casus waaraan je in teamverband hebt gewerkt) beschikt over de competenties van een jeugd- en gezinsprofessional en dat je de keuzes die je/jullie hebt/hebben gemaakt in het jeugdteam goed kunt verantwoorden vanuit theorie en richtlijnen (20 EC).

Bijzonderheden

Alleen studenten van de opleiding Sociaal Work die hebben gekozen of gaan kiezen voor het profiel Zorg of het profiel Wens kunnen worden toegelaten tot deze minor.

De minor levert je alvast 30 EC van de 45 EC op die nodig zijn om je na het behalen van het diploma Sociaal Werk te kunnen laten registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.