Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Kind in de knel

Wil jij kinderen/jongeren en hun opvoeders helpen om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige problemen? Lees dan snel verder!
Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Kinderen die het thuis moeilijk hebben geven signalen af. Maar veel professionals voelen zich nog handelingsverlegen als ze die signalen opvangen. Onzekerheid en onduidelijkheid spelen daarin een belangrijke rol: Zie ik het wel goed? Wat als ik het mis heb? Wat kan ik doen? Heeft het wel zin om de meldcode te gebruiken? Wil jij vaardiger worden in het signaleren van kinderen in de knel en vaardiger worden in samen met betrokkenen stappen zetten zodat de situatie verbetert, dan is deze minor iets voor jou!

Inhoud van de minor

In deze minor richten we onze aandacht op hoe te handelen wanneer je je zorgen maakt om een kind. Bijvoorbeeld wanneer je als leerkracht merkt dat een kind/jongere steeds zonder lunch op school komt, of zich de laatste tijd anders gedraagt dan eerder. Of wanneer je als verpleegkundige een kind met bepaalde verwondingen ziet en je twijfels hebt over de juistheid van het verhaal dat erbij verteld wordt. In dit soort situaties zou sprake kunnen zijn van een vorm van kindermishandeling. Belangrijk is dus om signalen te herkennen, die te duiden en vervolgens te weten hoe te handelen.
In deze minor wordt uitgebreid aandacht besteed aan diverse complexe opvoedsituaties, bijvoorbeeld scheiding, armoede, een ouder met psychische problematiek. Er worden masterclasses gegeven door professionals uit de praktijk over hoe zij handelen bij signalen van kindermishandeling. Je leert hoe de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in jouw professionele context toe te passen. Ook zal veel geoefend worden met gespreksvoering met zowel kinderen of jeugdigen en gespreksvoering met ouders/opvoeders. Signaleren van kindermishandeling, en vervolgens handelen vraagt lef, professionele moed. In kleine groepjes, onder begeleiding van een docent, zal aandacht worden besteed aan wat jij nodig hebt om die moed te ontwikkelen.

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Pedagogiek.

Opzet van de minor

In deze minor wordt zowel in grote als in kleine groepen gewerkt. Deze groepen zullen bestaan uit minorstudenten én derdejaars Pedagogiekstudenten die dan de verplichte module Complexe opvoedsituaties en gedwongen (jeugd)hulpverlening (COGH) volgen. Door met elkaar in een groep samen te werken en te oefenen maak je kennis met elkaars taal en perspectief. In de praktijk werk je immers ook samen met professionals vanuit verschillende organisaties. In de eerste periode is het onderwijsaanbod bijna hetzelfde, in de tweede periode ligt voor de minorstudenten de nadruk op gespreksvoering met kinderen/jongeren en ouders/opvoeders. De Pedagogiekstudenten volgen trainingen gespreksvaardigheden in het juridisch kader.
Vakken:

 • Colleges over diverse complexe opvoedsituaties (8x);
 • Masterclasses (8x);
 • Training Begeleiden van gezinnen in complexe opvoedsituaties (8x);
 • Training Vlaggensysteem (2x);
 • Training Nieuwe autoriteit/Verbindend gezag (4x);
 • Training observeren en rapporteren (4x);
 • Training gespreksvoering met kinderen en jongeren;
 • Gespreksvoering met ouders/opvoeders;
 • Bijeenkomsten in kleine groep over professionele ontwikkeling. 
   

Deze minor kent drie leeruitkomsten. De centrale thema's zijn:

 • Reflectief en normatief handelen (professionele ontwikkeling);
 • Gespreksvoering met kinderen en met ouders/opvoeders;
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams.

Literatuur:
Delfos, M.F. (2016, 9e druk). Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten.
Delfos, M.F. (2020, 20e druk). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. 
E-learning modules van Augeo
Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind
Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (2017) Raadplegen via http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl
Van Gemert, M. (2019). Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling. Bohn Stafleu van Loghum.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor alle hbo-opleidingen
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag