MT (Maritieme Techniek) in de praktijk

Het doel van de minor is de tijdens de studie Maritieme Techniek opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en uit te breiden door bij een bedrijf uit de maritieme bedrijfstak een stage te lopen. Hierbij kan het zelfstandig verwerven van ontbrekende specialistische kennis een essentieel onderdeel uitmaken van de minor.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Maritiem
 • Techniek

Inhoud van de minor

Inhoudelijk dienen de werkzaamheden te voldoen aan de volgende criteria:

 • direct gerelateerd aan de maritieme techniek. Dit betekent dat het aantoonbaar moet zijn dat je voor het uitvoeren van de opdracht de opleiding Maritieme Techniek moest doorlopen;
 • een beroep doend op je onderzoek vaardigheden;
 • zodanig van niveau dat je de kerncompetenties van een scheepsbouwkundig ingenieur kan toetsen. Dit betekent dat je redelijk gecompliceerde scheepsbouwkundig problemen tot een oplossing moet kunnen brengen door middel van analyse van het probleem, eventueel het opstellen van een plan van aanpak, een methodische en systematische uitwerking hiervan, het genereren van resultaten, het kritisch analyseren van die resultaten, het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen;
 • vallend in een bepaald thema/spectrum waar je je verder in wil bekwamen. (bv Hydrodynamica, Engineeringstekeningen, Regelgeving);
 • de werkzaamheden dienen een werkpakket van minimaal 800 uur in te houden.

Opzet van de minor

De uitvoering van de werkzaamheden dient zo veel mogelijk binnen het bedrijf waarvoor de werkzaamheden wordt uitgevoerd, plaats te vinden. Je dient in samenspraak met het bedrijf ervoor te zorgen dat voldoende faciliteiten en ondersteuning wordt geboden om de werkzaamheden succesvol uit te kunnen voeren. Indien de werkzaamheden het gebruik van specialistische software of beproevingsfaciliteiten noodzakelijk maakt die niet bij het bedrijf aanwezig zijn, kan uiteraard dat deel van de werkzaamheden binnen school worden uitgevoerd, maar niet thuis.

Toetsing

De student dient zijn werkzaamheden vast te leggen in een verslag welke aan het einde van de periode op de vastgestelde datum moet worden ingeleverd bij de begeleidend docent.

Voor het vaststellen van de eindbeoordeling van de minor wordt de student beoordeeld op drie hoofdaspecten:

 • de uitvoering van de eindopdracht;
 • Het communiceren over de werkzaamheden, in schriftelijke en mondelinge vorm;
 • het functioneren binnen het bedrijf tijdens de minor.

Toelatingseisen

Minor is uitsluitend voor studenten Maritieme Techniek.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.