Omgangskunde

Wil je je binnen een lerarenopleiding verdiepen in omgangskunde? Inzicht krijgen in groepsdynamische processen en hoe je hier als docent of coach een rol in kunt spelen? En in een leergroep een educatief product ontwikkelen? Kies dan voor de minor Omgangskunde!

Omgangskunde is een vak en leergebied waarin jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling als professionele begeleider in je toekomstige werk centraal staat. Je verdiept je tijdens deze minor in de verschillende domeinen van het vakgebied Omgangskunde, zoals communicatie, gesprekstechnieken, groepsdynamica en coaching. In de toekomst kun je deze Omgangskundige kennis en vaardigheden inzetten in jouw eigen beroepspraktijk.  

Kenmerken

Startmoment

  • Februari

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

Je ontwerpt, ontwikkelt en evalueert in een leergroep (Design Based Education) een educatief product met als thema “De Samenleving”. In je product verwerk je de zes cultuurdimensies van Hofstede en de domeinen van de Omgangskundige vakken. Je ontwikkelt een prototype dat je presenteert aan je peers en een coach of vakdocent. Op basis van de feedback stel je je prototype bij tot het uiteindelijke product dat je gaat uitvoeren bij de doelgroep. Je onderzoekt het leereffect van het product, je onderzoekt jouw eigen rol in de leergroep, je neemt deel aan de intervisiebijeenkomsten, je maakt de toets communicatie en rond deze minimaal voldoende af. Het gehele proces beschrijf je in de rapportage. 

Opzet van de minor

 Periode 3 

In deze periode zijn er wekelijks bijeenkomsten middels de online omgeving Team. Op de dinsdag wordt de vakinhoud aangeboden en is er de mogelijkheid om aan de opdrachten te werken.  De vakken en vakinhoudelijke thema’s vallen onder de kennisbasis Omgangskunde (10 voor de leraar).  
Aan het einde van deze periode ontwerp je gezamenlijk een prototype dat je presenteert aan de groep. Na eventuele aanpassingen, op basis van feedback, ga je in periode 4 aan de slag met de uitvoering van het product in de beroepspraktijk. 

Periode 4 

In deze periode staat de werkveldverdieping centraal. In deze periode ga je op de stage-/werkplek het product inzetten en het effect ervan meten (gezien de tijd en situatie waarin we nu leven, is het nog even afwachten hoe dit vorm zal krijgen. Wel staat het vast dat er contact met het onderwijswerkveld noodzakelijk is).  
Zo nu en dan kom je terug (online of misschien tegen die tijd wel fysiek op de NHL-Stenden) voor overleg en/of intervisie. De minor wordt afgesloten met een presentatie van de werkveldverdieping.  

Toetsing

  • Toets Communicatie & 21 eeuwse vaardigheden (Domeinen Omgangskunde) 
  • Presentatie Educatief (groeps)product 
  • Rapportage proces Educatief (groeps)product en eigen leerproces 

De toetsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen die met elkaar in verbinding staan. In de eerste periode ga je onderzoek doen naar de Omgangskundige domeinen en de manier waarop ze op een (V)MBO behandeld worden. Het is dus belangrijk dat je snel contact legt met een onderwijsinstelling waar je deze opdracht kunt doen. De opdracht is een samenwerkingsopdracht. Dit omdat Omgangskunde over de verbinding tussen en met mensen gaat. Samenwerken is dus essentieel.  Het vak communicatie wordt afgesloten met een schriftelijke toets.     

Doelgroep

Afstemming met coördinator en docent van de vrije minor over de (individuele) inhoud en planning van deze minor.   

Doelgroep: Studenten die kennis willen maken met het vak Omgangskunde, (niet van de opleiding Omgangskunde zelf). De minor is voor de studenten van de verschillende lerarenopleidingen. Daarbij is het mogelijk om een deel van de minor in Suriname of Curaçao uit te voeren. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.