Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Preventief werken met Jongeren

Jongeren en maatschappelijke thema's, die hun leefwereld raken zijn veel in het nieuws. Denk bijv. aan de invloed van de coronacrisis, jonge mantelzorgers of game-verslaving. Wil jij je kennis over jongeren en hun leefwereld verbreden of verdiepen? Dan is deze minor wat voor jou.
Start in
september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Tijdens deze minor duik je in de leefwereld van jongeren. Je ontdekt wat er speelt, welke verschillende leefwerelden er zijn en waarom jongeren die nodig hebben. Welke ontwikkelingskansen en welke belemmeringen spelen er? Door in gesprek te gaan met jongeren leer je hun behoeften kennen en kun je hen begeleiden en/of coachen.

De focus van de minor ligt enerzijds op het organiseren en uitvoeren van een preventieactiviteit. Dit is een activiteit, die ondersteunend is bij het opvoeden en opgroeien van jongeren (12 jaar en ouder). Anderzijds verdiep je je pedagogische en professionele bekwaamheid in het contact leggen en communiceren met jongeren en het begeleiden c.q. coachen.
Hierbij gaat het vooral over het pedagogisch werk dat zich richt op thema’s waar ondersteuning aan de jongere en/of de (beroeps)opvoeders geboden wordt in de natuurlijke omgeving zoals gezin, school, voorschoolse voorzieningen, buurtwerk, vrije tijdsvoorzieningen et cetera.

Inhoud van de minor

Je werkt tijdens deze minor aan twee leeruitkomsten: het onderzoeken van een preventief vraagstuk en het ontwikkelen van je professionele bekwaamheid in contact leggen met , communiceren met en coachen van jongeren.
Studenten gaan in deze minor verkennen welke macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij gevolgen hebben voor, of effect hebben op, het participeren van jongeren in de maatschappij. Belangrijk is dat je deze macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij kunt vertalen naar een preventieve interventie, voor een (zelfgekozen) organisatie.

Als aankomend professional ondersteun je jongeren én hun omgeving bij het verbeteren van hun leefomgeving, zodat zij op een volwaardige manier kunnen participeren in de samenleving. Dit doe je onder andere door jongeren te stimuleren keuzes te maken, die hen beschermen tegen risicofactoren én die ten goede komen aan hun kwaliteit van leven.

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Pedagogiek.

Opzet van de minor

De minor biedt ondersteunende (online) kennislijnen (ontwikkelingspsychologie en preventie).
In het wekelijkse lesatelier ontmoeten de studenten elkaar. Hier vindt integrale begeleiding plaats door een vaste atelierdocent. Dit is ook de plek waar je elkaar inspireert, motiveert en stimuleert. Er is ruimte om kennis en ervaringen te delen. Ook kunnen er professionals uit het werkveld uitgenodigd worden om een Masterclass te geven over actuele thema's waar jongeren mee te maken hebben en welke preventieve interventies ingezet worden.

In het trainingsatelier, welke zes keer gehouden wordt, ontwikkel je je gespreks- en coachingsvaardigheden.

Samen met een medestudent zoek je zelf een praktijkplek in de leefwereld van jongeren . Hier werk je 20 á 24 uur per week aan het behalen van de leeruitkomsten. Samen werk je in die organisatie aan het preventievraagstuk, dit in samenspraak met de professionals en/of jongeren daar. Daarnaast ontwikkel je individueel je gespreks- en coachingsvaardigheden met jongeren.

Studiekenmerken

Start in
september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag