Projectmanagement (voor professionals)

Wil jij leren hoe je een project runt? Aan de hand van een project uit je eigen vakgebied? Dan is deze minor iets voor jou. Je leert de breedte van het vak projectmanagement kennen en toepassen. En ontdekt hoe je meerwaarde toevoegt door op een goede manier samen te werken aan het realiseren van concrete producten, diensten en werkprocessen. Met als doel: een effectievere organisatie die zichzelf verbetert. 

 • Draag je eigen project uit de praktijk aan.
 • Richt een projectorganisatie in en stuur het projectteam aan.
 • Bepaal zelf waaraan je werkt aan de hand van je leervragen.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Economie en Management
 • Techniek

Inhoud van de minor

Leidend in de minor is een praktijkproject wat je zelf verwerft. In dit project richt je als projectmanager een projectorganisatie in. Je zorgt ervoor dat het projectteam het projectresultaat binnen de kaders van kwaliteit, tijd, geld en scope realiseert, rekening houdend met de veelheid aan belanghebbenden rondom het project. Daarbij maak je gebruik van de principes van een bij het project en organisatie passende projectmanagement methodiek.  Je wordt hierbij vraag-gestuurd ondersteund waarbij praktijkgerichte vragen vanuit je project centraal staan. 

Opzet van de minor

Tijdens de cursus wordt een leerteam gevormd, dit leerteam bepaald zelf de cursusinhoud op basis van situaties waar ze in de praktijk tegen aan lopen (leervragen). 

  Geen verplichte leermiddelen, onderdeel van de cursus is het zelf kiezen van de methodieken; Elke vrijdag van 9-15:00 uur; belasting is 30 EC’s; verplichte onderdelen zijn gezamenlijk een bedrijf bezoeken(excursie) en verschillende presentaties houden.  

Toetsing

Een portfolio assessment door een criterium gericht interview.   

Doelgroep

Doelgroep zijn in principe alle studenten die een Propedeutisch HBO getuigschrift hebben behaald en een goed project vanuit de praktijk als opdracht zelf hebben gevonden en gaan runnen als projectmanager. Toelating vindt pas plaats nadat de module-eigenaar dit project heeft goedgekeurd. Studenten die zich binnen hun vakgebied willen bekwamen in het runnen van projecten hebben baat bij deze cursus.   

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.