Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Werken in Gedwongen Kader - Justitieel & Civiel

"Samen werken aan een leven met een beter perspectief”
Als forensisch sociaal werker of GGZ agoog.
Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Wil jij als sociaal werker aan de slag met mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen of te maken krijgen met vormen van verplichte zorg opgelegd vanuit de Wvggz? In deze minor doe je de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om te werken in een justitieel of civiel gedwongen kader. Vanuit de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. Je leert hoe je een werkrelatie met je cliënt opbouwt waarin hij of zij tot zijn recht komt. Maar ook om stevig in je schoenen te staan en je grenzen aan te geven.

 • Ontwikkel de beroepshouding die past bij het werk;
 • Word je bewust van jouw eigen houding en gedrag en je impact op anderen;
 • Bereid je voor op werken met ex-gedetineerden, bij de reclassering, in de verslavingszorg, een Tbs-kliniek, penitentiaire inrichting, forensische kliniek of de GGZ.

Inhoud van de minor

Deze minor bereidt je voor op het werken met (jong) volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen als gevolg van een straf of justitiële maatregel of te maken hebben gekregen met een opgelegde maatregel waaraan de GGZ uitvoering geeft.

Je werkt in een kader van onvrijwillige hulpverlening met cliënten “die niet op jou zitten te wachten” en soms danig in de war zijn. Dat vraagt veel van jou als persoon en als professional.

Deelname biedt jou de kans om over voldoende kennis, vaardigheden en een adequate beroepshouding te beschikken waarbij je leert positioneren en engageren. In een gedwongen kader kan de werker tegelijkertijd een werkrelatie tot stand brengen waarbinnen de cliënt tot zijn recht komt, en grenzen aangeven van wat (maatschappelijk) wenselijk/aanvaardbaar is. Werken in gedwongen betekent ook; professioneel handelen vanuit de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. Wil je GGZ agoog worden, dan zijn onderdelen van deze minor verplicht. Voorbeelden van instellingen waar je als professional aan de slag kunt, zijn: reclassering, verslavingszorg, GGZ, begeleid wonen, TBS - kliniek, penitentiaire inrichting, Exodus

Opzet van de minor

1 ½ dag per week. Op de dinsdagmorgen en woensdag de gehele dag. Vakken en thema’s worden waar mogelijk gekoppeld aan (eigen)praktijk situaties en gedwongen kader kwesties:

 • basismethodiek en herstelondersteuning, theorie & training Motiverende GespreksVoering (MGV)

 • forensische Psychopathologie – vanuit psychosociaal model en meerdere perspectieven

 • omgaan met verward/onbegrepen gedrag

 • werken met LVB in het gedwongen kader

 • werken met verslavingsproblematiek

 • seksuele - en zeden vraagstukken

 • agressie

 • genderissues

 • kansenongelijkheid

 • racisme

 • strafrecht en wet Verplichte GGZ/Wet Drang en Dwang

 • moreel kompas ontwikkelen

 • eigen handelen kunnen legitimeren

Relevante actuele kwesties krijgen altijd aandacht!

Werken met trainingsacteurs is een vast onderdeel in de  minor. Doel; Herkennen en toepassen “wat werkt”. Literatuur en andere bronnen zijn te vinden in het moduleboek en op blackboard. De Forensische leerlijn is een online oefenaanbod van de  GGZecademy.

 

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag