“Deze innovatie levert de scheepvaart een brandstofbesparing van ruim 10% op”

Afbeelding
Brandstofbesparing Sanne Zwaan

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. In de rubriek Students on Stage vertellen onze studenten hoe zij met passie en bevlogenheid hun steentje bijdragen aan innovaties in de praktijk. Sanne Zwaan, student Maritiem Officier, onderzocht tijdens zijn stage de werking van een apparaat dat schepen brandstof laat besparen.

Sanne loopt stage bij het bedrijf eConowind, een zusterbedrijf van Conoship International uit Groningen. Dit bedrijf zich richt op innovaties binnen de scheepvaart. Ze ontwikkelden de eConowind-unit, een verplaatsbare zeecontainer waaruit twee aluminium vleugels uitgeklapt kunnen worden, de zogenaamde VentiFoils. Deze vleugels zouden voor brandstofbesparing moeten zorgen, maar werkt deze innovatie ook in de praktijk? Aan Sanne de taak om te kijken hoe het eerste prototype van de unit het op zee doet. “Tijdens mijn stage onderzoek ik de werking van de VentiFoils op het moment dat ze ook echt op het schip in gebruik zijn. Mega interessant om te onderzoeken, zeker ook omdat het verder gaat op een eerder gedane uitvinding van ontdekkingsreiziger en marineofficier Jacques Yves Cousteau. Hij deed onderzoek naar het systeem dat we nu aan het doorontwikkelen zijn.”

De VentiFoils van de eConowind-unit worden uitgeklapt op het moment dat de wind gunstig is. Het schip vaart vóór het uitklappen op een bepaalde snelheid. De bedoeling is dat na het uitklappen ook weer diezelfde snelheid gevaren wordt. Daar is een bepaalde hoeveelheid stuwkracht voor nodig. Hier zorgt de eConowind-unit voor; hij zet windkracht om in stuwkracht en geeft het door aan het schip, zodat de schroef van het schip dat deel van de stuwkracht niet langer zelf hoeft te leveren. Hierdoor kan gas terug worden genomen en wordt er brandstof bespaard. Tussen 2009 en 2011 zijn er door Conoship International – deels samen met NHL Stenden studenten – al verschillende haalbaarheidsstudies gedaan naar de eConowind-unit. Vervolgens is er een groot schaalmodel gemaakt van 5,5 meter hoog.

Succesvolle eerste tests

Een tijdje terug ging het eerste prototype op ware grootte de zee op. De eConowind-unit was maar liefst 12 meter lang, en de VentiFoils die erbovenop zaten 10 meter hoog. Sanne ging mee om te testen: “Een maand na mijn eerste gesprek ging ik een aantal weken mee op de Lady Christina, een kustvaartschip van zo’n 110 meter, om te onderzoeken hoe de unit in de praktijk werkte.

Afbeelding
Econowind schip

Ik keek bijvoorbeeld of we geen last van de weersomstandigheden zouden krijgen bij het in- en uitklappen van de VentiFoils.” De eerste tests zijn succesvol. “Het praktische deel bleek gelukkig te werken. We hebben aan kunnen tonen dat er maar liefst 800 liter brandstof per dag bespaard kan worden! Dat is op zo’n schip een besparing van ongeveer 10%. Bij een kleiner schip kan het percentage van brandstofbesparing hoger uitvallen.”  

Op naar de tweede testfase

Sanne kijkt uit naar de tweede testfase, waarin de brandstofbesparing nader wordt bekeken. “Momenteel ben ik nog druk bezig met onderzoek. Ik heb nu ongeveer vier weken meegevaren en over een tijdje gaan we weer de zee op met hetzelfde schip en dezelfde VentiFoils. We hebben nu gezien dat ze werken en dat we niet tegen grote problemen aan lopen. Nu willen we kijken wat de brandstofbesparing exáct is. Daarom nemen we in de volgende fase van onderzoek ook de meetapparatuur goed onder de loep. Deze hebben we op kantoor en tijdens de eerste fase getest maar kan nog beter afgesteld.”

Het huidige onderzoek richt zich op het gebruik van twee VentiFoils op één schip. Dat kunnen er in de toekomst vier per schip worden, waarmee nog meer brandstofbesparing te realiseren is.

Invloed op de scheepvaartindustrie

De stage die Sanne loopt, is geen gebruikelijke keuze: “Ik doe een technische opleiding waarbij je wordt opgeleid tot stuurman of machinist. Deze stage ligt dus minder voor de hand. Maar wat ben ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt! Het geeft een kick dat wat ik doe zo’n impact heeft op de scheepvaart. De technische uitdaging is fantastisch en met de brandstofbesparing draag ik ook bij aan een duurzamere samenleving. Ik heb het gevoel dat ik echt bezig ben met iets dat goed is voor het milieu en voor de wereld betekenis heeft.”

Korte lijnen tussen werkveld en opleiding

Sanne doet zijn onderzoek vanuit zijn studie aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Dit onderzoek is een belangrijke stap voor Conoship International. Guus van der Bles, directeur: “Dankzij dit onderzoek weten we nu dat de eConowind-unit werkt. De eerste testresultaten met het prototype zijn gunstig. De onderzoeksresultaten van Sanne helpen ons om de eConowind-unit verder te ontwikkelen voor een nog hogere brandstofbesparing in de toekomst!” Het stagebedrijf vond de geschikte stagiair na direct contact met Gerrit van Leunen, directeur van het MIWB. “We zijn erg blij dat het MIWB met ons heeft meegedacht en we snel met elkaar konden schakelen.”

Ook een frisse blik nodig?

Ben jij op zoek naar een student voor een innovatief project? Een frisse blik nodig voor een lastig vraagstuk? Neem dan contact met ons op!

Meer nieuws