Dr. Deike Schulz beëdigd als lector Organisations and Social Media

Op donderdag 9 maart 2023 is dr. Deike Schulz door het College van Bestuur van NHL Stenden officieel beëdigd als lector van het lectoraat ‘Organisations and Social Media’. Tijdens de inauguratie sprak zij haar verkorte inaugurele rede uit: ‘Addressing the influencer in the Room – Meaningful Communication Revisited’. 

Afbeelding
Dr. Deike Schulz
Afbeelding
What is meaningful social media communication?

Lectorale rede dr. Deike Schulz

Addressing the influencer in the Room – Meaningful Communication Revisited

In haar rede ging dr. Schulz in op de rol van betekenisvolle communicatie als basis voor duurzame relaties in organisatie- en/of burger gedreven online communities. Daarbij wierp ze een blik op een waarde gedreven influencer economie: wat zijn de (on)mogelijkheden van responsible leadership in online/offline communities? 

Betekenisvolle communicatie

Hoe reageren mensen in online communities op elkaar en welke gevolgen heeft dit voor organisaties en de maatschappij? Kunnen influencers op een ethische manier hun werk uitoefenen? Wat zijn de effecten van online groepspolarisatie en filterbubbels op de samenleving? Dit zijn relevante vraagstukken die dr. Schulz samen met haar team van onderzoekers, docenten, studenten en organisaties bestudeert door middel van praktijkgericht onderzoek. Hierbij vormt betekenisvolle communicatie het uitgangspunt, wat door het lectoraat gedefinieerd wordt als communicatie waarbij mensen en/of organisaties met elkaar in dialoog gaan, emotioneel betrokken raken en duurzame relaties aangaan. 

Circular Meaningful Communication model

In haar onderzoek ‘What is meaningful social media communication? Understanding meaningful content, dialogue and commitment’, dat dr. Schulz samen met dr. Afke van der Woud en drs. Mirjam Lasthuizen uitvoerde, bespreken de onderzoekers hoe online interactie kan worden geanalyseerd, en hoe betekenisvolle communicatie tot stand kan komen in online communities, zowel door de ‘creators’ van content als hun stakeholders (het publiek).  

Hiervoor heeft het lectoraat Organisations and Social Media het ‘Circular Meaningful Communication Model’ (CMC model) ontworpen, dat bespreekt hoe content, dialoog en betrokkenheid betekenisvolle communicatie creëren, zowel on- als offline. Het model kan worden toegepast door organisaties, studenten en onderzoekers en bijdragen aan zowel de analyse van bestaande als ook de ontwikkeling van nieuwe social media initiatieven. Het helpt content creators in het identificeren van essentiële elementen die kunnen leiden tot die betekenisvolle communicatie. 

‘Met ons onderzoek willen we stimuleren dat bedrijven en burgers nadenken over de invloed van hun content, zowel in de rol van creator als stakeholder.’ 

Afbeelding
Dr.-Deike-Schulz

Studenten als experts

In haar rede en haar onderzoek benadrukt Schulz het grote belang van studenten, die als experts betrokken worden bij praktijkgericht onderzoek in het lectoraat. Jongeren kennen namelijk social media niet alleen als gebruikers, ze zijn vaak ook koplopers als het gaat om het volgen en het uitproberen van nieuwe ontwikkelingen. Nog veel mooier is het om samen met studenten content, dialogen en betrokkenheid op social media platformen te analyseren, te duiden en gezamenlijk erover na te denken hoe zowel positieve als ook negatieve uitingen vertaald kunnen worden in media formats die kunnen zorgen voor meer awareness bij gebruikers en waarde gedrevenheid bij makers. Het CMC-model ondersteunt studenten in dit proces . “Door te proberen anderen te begrijpen, kunnen we wellicht ideeën opdoen om organisaties en burgers te motiveren om buiten hun ‘online filterbubbel’ te treden en hun maatschappelijke blik te verbreden.”, aldus de onderzoekers. Voor hen is de toegevoegde waarde van het CMC model vooral om studenten, onderzoekers en organisaties te helpen bij het leren luisteren naar hun publiek via sociale media-analyse en om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. 

‘Door te proberen anderen te begrijpen, kunnen we wellicht ideeën opdoen om organisaties en burgers te motiveren om buiten hun ‘online filterbubbel’ te treden.’  

Over de lector

Dr. Deike Schulz is sinds 2002 verbonden aan NHL Stenden Hogeschool, waar ze begon als docent Nieuwe Media. Tijdens haar PhD project aan de Nijmegen School of Management ontdekte ze hoeveel voldoening het haar gaf om de innovatieve methodologische benaderingen te vertalen naar hands-on projecten met collega’s en studenten. In 2016 werd Schulz associate lector van het lectoraat Organisations and Social Media en betrok ze studenten en collega’s intensief bij projecten, zodat zij samen met het lectoraat co-creators werden van online-onderzoek. Dit is hoe ze Design Based Research in de praktijk de komende jaren voor zich ziet. In het voorjaar van 2021 promoveerde Schulz aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek naar de invloed van online communicatie, specifiek legitimiteitsoordelen, binnen burger gedreven online gemeenschappen. Ze is sinds 2021 lector van het lectoraat. 

Over het lectoraat

Het lectoraat Organisations and Social Media is onderdeel van de academie Communication & Creative Business van NHL Stenden. Haar missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, beroepsproducten en netwerken rondom verantwoord en waarde gedreven leiderschap op social media specifiek door in te gaan op thema’s, zoals de influencer economie, online groepspolarisatie en interculturele communicatie. Het lectoraat heeft een integrale rol binnen de curricula van de verschillende opleidingen. Samenwerkingen met docenten, studenten en organisaties over vraagstukken uit de beroepspraktijk staan centraal. Dit kan op verschillende manieren ingestoken worden, bijvoorbeeld door een opdrachtgeversrol aan te nemen of als co-creator vraagstukken te onderzoeken. Het lectoraat werkt samen in een interdisciplinair team van (docent)onderzoekers, projectleiders en stagiaires. 

Meer weten over het lectoraat? Bekijk de website.