Hotel- en zorgstudenten werken samen aan praktijkvraagstukken: "Een groot succes"

Afbeelding
Hotel Management en Service, Welzijn & Zorg

Zet meer dan honderd studenten bij elkaar van de Ad's Hotel Management en Service, Welzijn & Zorg en dan gebeurt er wat. Zeker op een bijzondere locatie als Lubbelinkhof in Odoorn, een voormalig viersterrenhotel waar mensen met een beperking beschermd en begeleid kunnen wonen. De studenten kregen vier praktijkvragen voorgelegd waar ze gedurende de dag mee aan de slag gingen: spannend voor de bewoners en bijzonder voor de studenten.

NHL Stenden hanteert het onderwijsconcept Design Based Education (DBE) en daagt de studenten uit om met vraagstukken uit de praktijk aan de slag te gaan en deze ook in de praktijk te toetsen. Met de voeten in de klei. Zo ook op Lubbelinkhof, waar studenten van de Ad's Hotel Management en Service, Welzijn & Zorg aan de slag gingen met een eendaags veldexperiment. De centrale vraag was: hoe kunnen gastvrijheid, zorg en welzijn in het onderwijs en in het werkveld elkaar ondersteunen? Het veldexperiment was een vooronderzoek naar een nog te ontwikkelen minor voor Zorg & Welzijn en Hospitality.

Real life challenges

De docenten van de Ad’s deden de kick-off samen met de eigenaresse van Lubbelinkhhof. Daarna gingen de studenten aan de slag met de challenges die geformuleerd waren. Een van de challenges was: hoe maken we de tuin toegankelijk en aantrekkelijk voor bezoekers met de privacy voor de bewoners in het achterhoofd. Maar ook de bewegwijzering en de inzet van de keuken om contact tussen wijk en dorp te vergroten kwam aan de orde. En als laatste werden er ideeën gevraagd om het contact te vergroten met de buren van Treant: een instelling die wonen voor ouderen biedt.

Rosalie Beuker, tweedejaarsstudent van de Ad Hotel Management. “Het was heel leuk om dit project zo samen te doen met studenten van de Ad Service Zorg & Welzijn. Wij brengen normaal gesproken een dag of een weekendje door met onze gasten. Vanuit de zorg is dat heel anders: zij kennen de mensen echt. Het persoonlijke contact met de klant/cliënt is voor beide opleidingen het allerbelangrijkst. Wij zitten op gastvrijheid en hospitality en wat we mensen kunnen bieden in care, bijvoorbeeld een stukje beleving. We kijken naar de omgeving en wat we kunnen toevoegen aan de behoefte die ze hebben."

Van vaag naar leuk

Bo Schepers, tweedejaarsstudent Ad Service Zorg & Welzijn, beaamt dat er overeenkomsten zijn en ook verschillen: “De challenges vond ik eerst wat vaag en een beetje op de hotelschool gericht, maar naar mate de dag verder ging, vond ik het steeds leuker, omdat we vanuit de zorg een meerwaarde konden geven. Studenten van de hotelschool weten veel minder van de achtergrond van de cliënten en hoe je daarmee om kunt gaan. Wij kijken echt hoe iemand maximaal kan leven in zijn eigen leefomgeving. Daar hebben wij onze visie op gedeeld. Je wilt een activiteit organiseren bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat bij mensen met een beperking?"

Lubbelinkhof

Lubbelinkhof wordt sinds 2017 gerund door het echtpaar Hermi en Danie de Rooij. Waarom stapten zij in dit experiment met de studenten? Hermi: “Ik geloof dat jonge mensen enthousiast moeten worden gemaakt voor de zorg. Vanuit de beleving kijken naar positieve gezondheid. Fun hebben met elkaar, leren en elkaar uitdagen. Als je zo naar zorg kunt kijken dan is dat mooi. Misschien hebben we ook wel blinde vlekken. Het is altijd leuk dat mensen meekijken. Maar ik hoop vooral dat de bewoners een leuke dag hebben, daar doen we het voor. Ze vinden het heel spannend. Ze zijn al dagen bezig om de lunch te verzorgen en om de stoelen goed neer te zetten. Ze doen dat allemaal zelf. Dat geeft veel voldoening.”

Lubbelinkhof wil sociale inclusie realiseren en is dan ook heel blij met een van de resultaten van de challenges. Het idee van studenten om een bonfire te organiseren – een gezellig en veilig samenzijn in de tuin – is dan ook een serieuze optie voor de toekomst. Ook voor de docenten was het een enerverende en leerzame dag. Docent Judith Veldman: “Het was hard werken, maar dit veldexperiment was een groot succes voor alle partijen. De cross-over tussen de hotelschool en Service Zorg & Welzijn was van grote meerwaarde. To be continued, wat ons betreft.”