Met titel ‘rising star’ behoort Vincent Voet tot de wereldtop van duurzaam materiaalonderzoek

Afbeelding
Vincent Voet

Uit ruim 300 nominaties wereldwijd is NHL Stenden-onderzoeker Vincent Voet (35) door wetenschappelijk tijdschrift ACS Materials uitgeroepen tot een van de 17 ‘rising stars’ van over de hele wereld. Voet is de enige Nederlander die deze titel krijgt. Hij heeft de onderscheiding te danken aan onderzoek over de circulariteit van kunststoffen, waaronder de recycling van 3D-geprinte plastics.

Vincent Voet is enthousiast over de benoeming tot ‘rising star’, zo laat hij weten. Het onderzoek waaraan hij de uitverkiezing heeft te danken, gaat over de circulariteit van kunststoffen, met in het bijzonder de recycling van 3D-geprinte plastics. “Plastics zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Ze helpen ons gezond, mobiel, veilig en warm te houden met hun toepassing in de gezondheidszorg, transport, voedselverpakking en energie.

Maar plastics hebben niet alleen voordelen, legt Vincent uit. “De wereldwijde productie van kunststoffen steeg tot 367 miljoen ton per jaar, wat neerkomt op maar liefst 7.000 Titanic-schepen in gewicht. Momenteel wordt slechts 14 procent van het plastic afval gerecycled. De rest wordt verbrand voor energieterugwinning, wordt gestort op de vuilnisbelt of komt terecht in de natuur. Dit leidt tot hoge uitstoot van broeikasgassen en ophoping van kunststoffen in ons ecosysteem: een wereldwijd probleem.”

Plastics als onderdeel van een circulaire economie

Om al dat plastic afval een nieuw doel te geven, doet Vincent onderzoek naar het inzetten van additive manufacturing, oftewel 3D-printen. Vincent: “3D-printen is een relatief nieuwe productietechniek, waarbij producten laag voor laag worden opgebouwd op basis van een digitaal model. Deze technologie brengt voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid tot productie van complexe structuren en vermindering van productieafval. De materialen die gebruikt worden zijn helaas vaak nog niet of onvoldoende duurzaam. In mijn onderzoeksgroep kijken we naar het hergebruik van 3D-geprinte materialen die lastig recyclebaar zijn en tot op heden in de vuilnisbak belanden. Dat brengt ons een stap dichter bij een circulaire kunststofeconomie.”

Innovatieve professionals

Bij NHL Stenden wordt intensief onderzoek gedaan naar circular plastics, oftewel duurzame kunststoffen. Onderzoekers, docenten en studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken met het bedrijfsleven en de overheid, waarbij technische studenten participeren op verschillende niveaus, bijvoorbeeld tijdens een specialisatie of een stage. Met experts zoals Vincent en andere onderzoekers zet de hogeschool in op het opleiden van innovatieve professionals met een sterke profilering op het gebied van circular plastics.

Over ACS Materials

De lijst van de 17 ‘rising stars’ is samengesteld door ACS Materials (American Chemical Society). Dit is een toonaangevend Amerikaans tijdschrift voor internationale publicaties van hoogwaardig onderzoek over toegepast materiaalonderzoek en het raakvlak tussen materialen en andere disciplines, zoals chemie, techniek en biologie.